Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Trnavská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Trnavská pahorkatina

Miesto v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

Monarská alej, Klanečnica, Pasienok, Štvrte, Hoblíkove záhrady, Zadné červené, Na Sládkovskej, Hoferské, Horné diely, Malé Šenkvice, Mohar, Za hornými humnami, Pod priečniky, Kolónia, Galat háj, Pažite, Veľké Šenkvice, Želiarske, Lúky, Zadné nádavky, Lodenica, Príka, Pod Jahodníkom, Gazare, Pri svätej studienke, Kopanice, Lúky, Pod brehom, Seklina, Krátka hora, Dolné záhumnie, Kapustnica pri moste, Rakoľubské vľavo, Vršová a Včelín, Zvernica Sochoň, Dolné záhumenice, Svätá chrasť, Pivničná štvrť, V kočovskej doline, Záhumenice, Vyše dediny, Slaništa, Pod záhradami, Trnavské vrchy, Malý Biel, Veľké trnie, Soplička, cintorín, Dolný mlyn, Pod sadmi, Dolné pole, Vodný amfiteáter, Hliníky, Kopúnová kopanica, Gánok, Mlyn, Kapustniská, Za kostolom, Záhumenice, Roľa za majerom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Varov Šúr, Kapustniská, Biháre, Pod Šomoďou, Za osadou, Tomašov vrch, Vidnarky, Lúky za humnami, Nad kostolom, Pasienky, Za mlynom, Vŕšky, Za kaplnkou, Fugelka, Pri mlyne, Konopnice za mostom, Lazy, Kaplnská, Pri šarfickom moste, Konopnice, Pri vinohradoch, Lúky nad dedinou, Pri majeri, Rybník, Parlag, Šomloš, Od dolinky za štrekou, Pod anglickou záhradou, Dolná dolinka, Niže osady, Záhrady, Dlhé vinohrady, PRI LIPE, Rybník, Hliník, Za langošom, Kúpeľný ostrov, Medzi hájmi, Salašek, Dudváh, Nivky, Komárno, Petrovska, Hliníky, Dolné lúky, Palaj, Daran, Cirkevná zem, Záhumenice, Za kostolom, Konopnice, Paseky, Ďatelinisko nad dedinou, Mlynárska hora, Na kúte, Ohrádky, Záhradky, Kňazova lúka, Veľké Vápenice, Kozie nohy

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Háje, Záplotie, Dolné záhrady, Bobolka, Kapustnica, Pod jarky, Dolinky, Klče, Lúky, Na klíne, Briežky, Kapustnice, Blavička, Cez chríb, Dolný pasienok, Pod orieškom, Vrbové diely, Suché miesto, Horné lúky, Bankovice, Konopniská, Zámostie, Za majerom, Močidielka, Kapustnisko, Hríb, Horné diely, Horné lúky, Pálenica, Prielohy, Doliny, Dudváh, Kapustnice, Za cintorínom, majer Prekážka, Kopané, sídlisko J. Dalloša, Pri kostole, Pod mraznicami, Rybník, Za kostolom, Prúdy, Ducovské vrchy, Hrad Beckov, Chatová osada, Rádio vrch, Pri hámri, Prosniská, Pod hájom, Pánska niva, Horná pažiť, Hliník, Malé Orvište, Vŕšky, Volhovisko, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Dudvážska, Lipiny, Háj

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Družby, Modranská, Nad hradskou, Krupská, Kráľová, Zahájske, Horné fertále, Zemianske, Turecko, Panské, Panské za železnicou, Prúdik, Panské pred železnicou, Pažiť, Bažantica, Panské table, Prídavky, Pri barine, Háj, Staré podgerské, Tálinek, Zábarinské, Pri mlyne, Ostredok, Kopanice, Úzke, Pri orieškovej ceste, Kút, Želiarske, Krátke lúky, Zadné pole, Dlhé pole, Záblavské, Za Vinohradským, Rovniny na Turecku, Doliny, Nové podgerské, Pri doline, Paladajské, Babí idol, Sarlota, Dolné pole, Dolné podolky, Horné pole, U Kameňa, Pri kopci, Linkové, Dubník, Dolné Naklo, Zahájske, Obecné kúsky, Za kostolom - za dolinkou, Nová hora, Vinohrady a novosady, Radovky, Zlatá hora, Príkra, Kútne, Krahulča, Pri Hôrke

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

Kamenica, Šlompár, Hlohovník, Horné pole, Cudzenice, Flaky, Medzi cestami, Pri Dolnom mlyne, Babušina kopanica, Hulácka hora, Parcely, Za kostolom, Horné Naklo, Senná lúka, Medzi Váhmi, Horné lúky, Vinohrady nad Váhom, Pri mlyne, Pod Hájom, Pod oreším, Nádavky a Pod Skalkou, Pomorová hora, Kamenné vrchy, Obora, Predná hora, Kopanice a Jakušovka, Myšia hora, Pod hradskou, Háje, Bohunice, Dubovky, Dingačka a Nad obrou, Za humnami - za dolinkou, Pred uhliská, Nižná - Špačince, Rumné, Noviny, Krátke pole, Konča potočných, Pod hôrkami, Hájna pažiť, Hložník, Stará hora, Horné pole, Lúky, Za potočné, Nad papiereň, Panský les, Urbár od špačinského chotára, Svinská dolina, Novinky pri cintoríne, Zadné pole, Benišové, Široké pasienky, Na Laze, Krátke pasienky, Paradič, Od kátlovského, Dolné pole, Ružová hora

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

Grába, Tobolka, Podvorné, Španie lúky, Za humnami, Bažanov, Pod Rumné, Pažiť, Urbár za Blavou, Dolné veveričie, Dlžiny, Jaslovce, Vinohrady, Striebornice, Konča Žalia, Panské diely, Flaky, Roviny, Za Vinohradmi, Hoferské, Medzi sklady, Bačiny, Za Zelenou vodou, Za parkom, Pod sochoňom, V hloži, Panský majetok, Za záhradou, Sihoť, Zámkovská, Za potokom pri slivke, Nad záhradami, Nad močidlami, Na durdiačke, Cigánske, Pri hliníkoch, Lopata, Sihote, Lúky vyše silnice, Chríby, Konopniská, Fodorová, Kotlovina, Ostredok, Osmina, Dolinky, Za potokom, Za chrasťou, Druhé dolinky, Važiny, Od veselského, Malý a veľký Sochoň, Nad Pustým, Ohrádky, Od špačinského chotára, Podkovica, Kopanice za Blavou, Do prúdov, Priečne, Záhony

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Na močiari, Nepelová, Záhlučky, Za tôňou, Za cintorínom, Medzibrežie, Pasienok, Na stánku, Pri Sihoťskom majeri, Pri mačke, Medzi horami, Za humnami, Borina, Kopanice na bratislavskej strane, Za horným Váhom, Kamence, Dolné lúky, Za dolnými humnami, Za Skalkou, Nadbrežie, Rajčie hory, Kopanice, Babínec, Záhrady, Za Važinou, Na širokom, Baranec, Trtavce, Sádky, Pri močidlách, Dlhé, Sihoťský majer, Zdola dráhy, Kapusnice, Za lieštičkou, Sedliská, Za závodím, Važina, Za Váhom, Chríb - Osičie, Vrchy, Horné záhumnie, Za kostolom, Krížne, Búr, Na zámlynčí, Srvátčina, Dombále, Predhorie, Čakonské, Pasienky, Kapustnice, Martonovská, Pri kšazovej lúke, Od jarku, Matejkovec, Ohrada, Dielce, Pod humnami, Korčeková

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

Ráta, Jaminy, Vinohrady, Dolné lúky, Od kočínského, Lúky vyše cesty, Šálová lúka, Pod cintorínom, Vrchná mladá hora, Pod záhlučky, Horné Pole, Šalfinec, Pri veľkom topoli, Druhá Ostrovná, Nivky, Grefty, Blažkovec, Prostredné špígle, Grefty, Pod brehom, Dlhé, Hlboká dolina, Háj, Konča dolných humien, Za hájom, Pod panským, Pri mlyne, Za múrom, Hrkútová pod Sochoňom, Dechtariny, Mološín, Nedelnište, Stanovisko, Skalka, Hoštácke, Vratičov, Veľký Kavaš, Predná mladá hora, Lúky, Rechtorské, Sihotka a pilier, Háj, Rajda, Od humen po Zvolen, Od Zvolena po chot r, Diely, Pod Matejkovcom, Borová Hora, Dolné Čakonské, Kukly, Zvolen, Koruny, Medzihorie, Vrchné špígle, Za greftovou dolinou, Za kostolom, Plchovec, Dolné podolky, Záhumenice, Na dlhých

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Dolné Čakonské, Spodky, U Rusa, Jarka, Od chotára, Smolnačka, Lúky niže silnice, Horné pole, Pod hájom, Stráne od očovského, Za hájom, Horné diely od očkovského, Role urbárske, Pri panskon, Blatiny, Stráne a pažite, Novosady, Niže maloorvištskej cesty, Dlhé stavanie, Urbársky les, Kopanice, Kapustničky, Pod Síroňom, Štvrte od očkovského, Pod Valom, Sihotské, Od vištuckého, Chríby, Horné Podolky, Hôrčanská dolina, Horné diely, Jelšové, Kapustnice, Dúbravy, Spodné špígle, Pod hájom, Stará hora, Kopanica pri Selci, Za hoštákmi, Horné pole, Pri panskom, Rybník, Veľký háj, Na hájoch, Vinohrady, Horné háje, Stráne od krakovianského, Zábranie pri Dudváhi, Malkusova kopanica, Horné prostredné diely, Bočina, Druhá Ostrovná, Políčko, Nový háj, Topoľové, Pri stoku, Konopnice, Noviny, Kopaniská, Prvá Ostrovná

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Horné diely od panského, Starý háj, Pri cintoríne, Vyše cesty, Stráne od očkovského, Sihoť, Za cestou, Orešiansky náhon, Háj, Pri mlynoch, Dolné pole, Kapustnice, Kúty, Orešanské, Veľká Lúka, Vyše maloorvištskej cesty, Dielčice, Zadný háj, Plešivec, Šugová, Habanské, Za vŕškom, Výsady, Pri Bôriči, Vrbiny, Urbársky pasienok, Výsady, Na bráne, Od nižnianského, Rybníky, Smutná a Dolné Šnajdáre, Medzi potokmi, Maruša, Podháje, Ohlajty, Gazdovský pasienok, Pri cintoríne, Trstina od dubovianského, Mladé hory, Šajby, Horné lúky, Pod Háčkami, Grefty, Kozy, Od nižnianskeho, Dolina, Krátke, Krátke stavanie, Pahorky, Ponky, Osičie a Nad Háčkami, Štvrte od očovského, Húšte, Pod prandle, Pracháreň, Malý rybníček a Vrásičie, Za výsadami, Holý vrch, Trstina od dubovnianského, Dudváh

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

Lajtny, Trázniky, Lichvací pasienok, Osičie nad háčkami, Za humnami, Šajcle, Od Krakovian, Za humnami, Panské, Jelšina, Podháje a húšte, Horné Šnajdáre, Holý vrch, Sychravý, Podlužie a Ohrada, Kliny, Hranová, Niva háj, Ščelin, Šivavec, Rúbanice, Škovrančia dolina, Nad vidnarky, Horny luh, Ramáre, Pod hájom, Rašelinisko, Páldanské, Farské, Žobrák, Pod roľami, Flaky, Sedelec, Sihoť, Čadíky, Roličky, Dolné Zákľuky, Štábonty, Za horným koncom, Kyškyn, Nový hon, Za Potúčkom, Zábranie pri obecnom, Horné konce, Vinohrady, Pod barinou, Trstenisko, Brezina, Za humnami, Za zábavou, Dolné lúky, Poroské, Dielce, Letovec, Zadné vinohrady, Hlávce, Konopnice, Predné čerence, Kút, Lúky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

Fisaky, Nemecký novodvorský hon, Bučanka, Dielce, Predné pole, Parná, Kopanice za vinohradmi, Ďatelinská, Selnice, Žomberk, Važina, Panské od šulekova, Pojty, Kýžnare, Špindrále, Losiky, Háčky, Pri Sládkovičove, Tabličky, Štyridsiatka, Prostredné pole, Šibenice, Pri lese, Purbeky, Lúčne zeme, Pantoš, Od dubovského, Jalovčie, Predné cerence, Konopnice, Keseg, Dolné vinohrady, Konopnisko, Pustáky, Dolná dolina, Nový majer, Pri hradskej, Chríb, Od dubovského, Za humnami, Veľký polán, Pri dolnom háji, Pri háji, Deviatky, Pri abrahámskom, Pri gróbskej hradskej, Horné pole, Lósiky, Za starou hájovňou, Za humnami, Sasková dolina, Potôčky, Vinohrady, Mokráž, Panská záhrada, Záhumnie, Cvik, Trojrožka, Boričky, Repová lúka

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

Horné pole od Naháča, Zadné cerence, Nový dvor, Horné Kapustnice, Bereg, Od Bíňoviec, Lúčne pri háji, Sedelce, Spoločný pasienok, Za hájom, Na doline, Horné vinohrady, Dolné pole od Naháča, Staré záhrady, Syslové, Druhé diely od čatajského, Domovina od voderad, Horný háj, Horná dolina, Pod hájom, Konopniská, Prvé diely od čatajského, Štvrté diely od domoviny, Babí dol, Lieskové, Nad Greftami, Tretie diely od domoviny, Za páldanskou cestou, Pod hradskou, Padelky, Egreš, Dlhé lúky, Rybníčky, Homolka, Lúčky, Dolné pole, Zmenené pole, Prvé diely niže výhona, Gátsky vŕšok, Hoštacké, Bažantnica, Druhé diely od domoviny, Medzi lúkami, Pri háji a Zadky, Dlhé, Hornomajerské, Dolnolesný hon, Medzi cesty, Šachory, Sisek, Háj, Zichyho kanál, Dlhé, Druhé diely, Druhé diely niže výhona, Urbársky pasienok, Húščavina, Diely pri kopci, Tretie diely, Dolné Grefty

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

Horné Greftenské, Horný pasienok, Od Trstína, Lúky pod hájom, Meričné, Zadné diely, Predné pole, Stredné diely, Dolný starý háj, Hornokamenný hon, Suchý kanál, Nemecký železničný hon, Zemianske role, Horné Grefty, Horné lúky, Kopec, Prvé diely, Podháj, Podháj hoštácky, Obecn lúka, Vištucký potok, Vinohrady, Bodoházske, Siladské, Čádik, Obecn lúka, Abrahámska, Tretie diely niže výhona, Horné lúky, Tône, Grefty, Ďatelinicko nad dedinou, Panské, Tretia trieda, U jazera, Veľký hon, Pri kríži, Štvrté diely niže výhona, Gidra, Druhá trieda, Pažitie, Krátke lúky, Za mostom, Na lúkach a Podolky, Za zichyho potokom, Šašrovalo, Pri čerešienkovej ceste, Hornolesný hon, Štvrté diely, Vrchné pole, Domovina od hája, Fučíková, Dunajské pole, Spodný hon, Žaludné, Zápotoky, Pri seneckom háji, Horný kišov, Pasienky pod hájom, Obecná lúka

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

Dobiaška, Horné Záhrady, Kotancové, Mestský háj, Pod Pavlovským, Kupelný ostrov, Mlieč, Stráne, Predné, Horné lúky, Dolný háj, Zadné, Horné pole, Pasienok, Za dvorom, Polovičky, Niže mlyna nad zemianskou, Panské role, Brežné, Pod cestou a medzi cestami, Lúčna, Úhory, Hlôžky, Od Očkova, Diely, Delený pasienok, Medzi cestami, Lipník, Hrušová, Dolné lúky, Nádavky, Nad Starým, Pauči a Hlbočinec, Široké, Siladické, Za Rakytím, Dielce nad mlynom, Hájovňa, Zunica, Okopanec, Prostredné, Predné pole, Lúčna, Dlhé, Velká pusta, Rúbanica, Pri záhradách, Lúky, Horné kapustnice, Druhé panské lúky, Kňazovec za železnicou, Podblavok, Od trnavského, Nad trakovickou cestou, Čabraky, Čanadov, Niže cesty od trnavskej baby, Panské role I., Role za dolinou, Veľké Brestovany

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

Lido, Pri hradskej, Široké, Panské predné, Zadné pole, Stredné pole, Struhy, Dolné panské pole, Dolné konopnice, Močidlanské, Záhumenice, Stavné, Borina nad cintorínom, Staré vinohrady, Babinec, Kapustnica za kláštorom, Dolný háj, Stanová, Hlboké, Urbárske trávniky, Čierne blato, Kapustnice, Peňažité, Prvá trieda, Andač, Medzi Váhmi, Niva, Horinová, Kurty, Kopce a Jahorný kút, Stará Holeška, Zámojská, Samuelová, Horný luh, Za Klčinou, Staré sady, Bodona, Horné sihote, Urbár starý háj, Pri Zichyho potoku, Na hlinách, Pod hájikmi, Líščie jamy, Za železnicou, Bujdoše, Za humnami, Prúdy, Mikušová, Záhumenice, Velká pustatina, Lósy, Prostredné, Dolné lúky, Molánka, Královice, Očkajov vrch, Homole, Šmolce, Pri zbrodke, Horné záhrady

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Homolka, Pri Ružindolskom chotári, Horný háj, Pod brehmi, Kuzlovske vrchy, Konopnice, Medzi mlyny, Šajtle, Prostredné pole, Za Veselou, Dolné pole, Veselá, Fančal, Hoštácke, Kuzlovske kuty, Lány, Pod Kamencom, Jamy, Za Holeškou, Peňažité, Dolné lúky, Vinohrádky, Lipina, Drinova, Pažiť, Od strednianskeho, Novosady, Dlhé lúky, Tretí hon, Úvrať majer, Trulasky, Od jaslovského, Od malého Vážku, Poronda za Váhom, Dlhe diely, Vyše hrádze, Kamenec niže hradskej, Dubové háje, Záhumenice, Nad hlbokým

Podobné, Trnavská pahorkatina:

3608x turistika, 2655x miesto, 444x strom, 167x orientačný bod, 108x turistické informácie, 51x poľovnícky posed, 29x atrakcia, 27x vodárenská veža, 26x chranený strom, 26x studňa, 20x komín, 19x prístrešok, altánok, 16x orientačná mapa, 8x miesto na piknik, 6x ohnisko, 2x štôlňa, 1x väznica, 1x horáreň, 1x ZOO, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trnavska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.