Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Trnavská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Trnavská pahorkatina

Miesto v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

Monarská alej, Klanečnica, Pasienok, Pod priečniky, Pod Jahodníkom, Zadné červené, Hoferské, Malé Šenkvice, Za hornými humnami, Mohar, Kolónia, Štvrte, Pažite, Veľké Šenkvice, Galat háj, Želiarske, Lúky, Horné diely, Lodenica, Príka, Pri svätej studienke, Na Sládkovskej, Gazare, Hoblíkove záhrady, Kopanice, Zvernica Sochoň, V kočovskej doline, Krátka hora, Seklina, Pod brehom, Rakoľubské vľavo, Dolné záhumnie, Zadné nádavky, Vršová a Včelín, Svätá chrasť, Pivničná štvrť, Dolné záhumenice, Kapustnica pri moste, Vyše dediny, Veľké trnie, Záhumenice, Lúky, Pod záhradami, Slaništa, Trnavské vrchy, Malý Biel, Soplička, Hliníky, Dolné pole, cintorín, Pod sadmi, Dolný mlyn, Kopúnová kopanica, Rybník, Za osadou, Gánok, Varov Šúr, Za kostolom, Roľa za majerom, Kapustniská

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Záhumenice, Mlyn, Kapustniská, Pod Šomoďou, Biháre, Tomašov vrch, Vidnarky, Lúky za humnami, Nad kostolom, Pasienky, Za mlynom, Vŕšky, Za kaplnkou, Fugelka, Pri mlyne, Konopnice za mostom, Lazy, Kaplnská, Lúky nad dedinou, Konopnice, Pri šarfickom moste, Pri vinohradoch, Pri majeri, Dolná dolinka, Niže osady, Pod anglickou záhradou, Parlag, Šomloš, Od dolinky za štrekou, Medzi hájmi, PRI LIPE, Za langošom, Rybník, Záhrady, Kúpeľný ostrov, Salašek, Hliník, Dlhé vinohrady, Nivky, Dudváh, Hliníky, Dolné lúky, Petrovska, Komárno, Na kúte, Záhumenice, Veľké Vápenice, Mlynárska hora, Cirkevná zem, Paseky, Ďatelinisko nad dedinou, Daran, Palaj, Kňazova lúka, Ohrádky, Záhradky, Kozie nohy, Konopnice, Za kostolom, Dolné záhrady

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Záplotie, Háje, Bobolka, Lúky, Dolinky, Klče, Na klíne, Briežky, Kapustnice, Kapustnica, Pod jarky, Trstiny, Suché miesto, Pod orieškom, Vrbové diely, Blavička, Cez chríb, Dolný pasienok, Bankovice, Konopniská, Kapustnisko, Za majerom, Hríb, Močidielka, Prielohy, Horné diely, Horné lúky, Pálenica, Dudváh, Doliny, majer Prekážka, Kopané, Pri kostole, sídlisko J. Dalloša, Pod mraznicami, Rybník, Za kostolom, Hrad Beckov, Ducovské vrchy, Prúdy, Chatová osada, Pri hámri, Rádio vrch, Prosniská, Pánska niva, Pod hájom, Vodný amfiteáter, Horná pažiť, Hliník, Malé Orvište, Vŕšky, Volhovisko, Pri starej studni, Nad Sokolovcami, Dudvážska, Lipiny, Háj, Družby, Modranská, Nad hradskou

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Krupská, Kráľová, Zahájske, Horné fertále, Zemianske, Pažiť, Prúdik, Prídavky, Panské, Bažantica, Háj, Panské za železnicou, Staré podgerské, Turecko, Panské table, Pri barine, Panské pred železnicou, Tálinek, Zábarinské, Záblavské, Ostredok, Zadné pole, Krátke lúky, Úzke, Kopanice, Kút, Staré záhrady, Za Vinohradským, Predné pole, Želiarske, Syslové, Pri doline, Rovniny na Turecku, Dolné pole, Paladajské, Nové podgerské, Pri čerešienkovej ceste, Babí idol, Horné pole, Myšia hora, Za kostolom, Horné lúky, Vinohrady nad Váhom, Za kostolom - za dolinkou, Zahájske, Kútne, Kamenica, Babušina kopanica, Parcely, Zlatá hora, Pod hradskou, Pri mlyne, Horné Naklo, Vinohrady a novosady, Pod oreším, Predná hora, Nádavky a Pod Skalkou, Cudzenice, Dubník, Obora

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

Pri Dolnom mlyne, Šlompár, Pri kopci, Dolné Naklo, Nová hora, Kamenné vrchy, Medzi Váhmi, Háje, Pri Hôrke, Radovky, Pomorová hora, Linkové, Medzi cestami, Krahulča, Hulácka hora, Kopanice a Jakušovka, Horné pole, U Kameňa, Pod Hájom, Flaky, Obecné kúsky, Príkra, Senná lúka, Hlohovník, Grába, Bačiny, Pažiť, Pod hôrkami, Medzi sklady, Lúky, Jaslovce, Dolné pole, Za Vinohradmi, Novinky pri cintoríne, Hoferské, Ružová hora, Bažanov, Nad papiereň, Španie lúky, Na Laze, Zadné pole, Panský les, Hájna pažiť, Za humnami - za dolinkou, Roviny, Horné pole, Dingačka a Nad obrou, Dubovky, Konča potočných, Nižná - Špačince, Za potočné, Stará hora, Paradič, Krátke pasienky, Podvorné, Zámostie, Vinohrady, Pred uhliská, Pod Rumné, Za humnami

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

Panské diely, Bohunice, Urbár za Blavou, Dlžiny, Rumné, Flaky, Hložník, Benišové, Urbár od špačinského chotára, Dolné veveričie, Krátke pole, Svinská dolina, Široké pasienky, Konča Žalia, Striebornice, Tobolka, Od kátlovského, Noviny, Pri mačke, Konopniská, Zámkovská, Lúky vyše silnice, Za horným Váhom, Záhrady, Za Skalkou, Za parkom, Sihoť, Chríby, Za záhradou, Kopanice za Blavou, Nepelová, Sádky, Vrchy, Rajčie hory, Važiny, Panský majetok, Za Váhom, Pri hliníkoch, Na durdiačke, Medzi horami, Nad Pustým, Zdola dráhy, Babínec, Malý a veľký Sochoň, Kotlovina, Pri močidlách, Na širokom, Záhlučky, Sedliská, Kapusnice, Ostredok, Medzibrežie, Ohrádky, Sihoťský majer, Za dolnými humnami, Záhony, Za cintorínom, Lopata, Za tôňou, Podkovica

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Chríb - Osičie, Kamence, Trtavce, Dolinky, Do prúdov, Osmina, Za lieštičkou, Sihote, Nad záhradami, Na stánku, Dolné lúky, V hloži, Fodorová, Na močiari, Pod sochoňom, Za chrasťou, Za Zelenou vodou, Baranec, Borina, Od veselského, Dlhé, Nadbrežie, Za Važinou, Nad močidlami, Za humnami, Cigánske, Za potokom, Pri Sihoťskom majeri, Kopanice na bratislavskej strane, Od špačinského chotára, Priečne, Važina, Pasienok, Kopanice, Za potokom pri slivke, Druhé dolinky, Za závodím, Dolné podolky, Kukly, Srvátčina, Ráta, Veľký Kavaš, Vratičov, Krížne, Od humen po Zvolen, Pri veľkom topoli, Ohrada, Šalfinec, Lúky vyše cesty, Horné Pole, Nivky, Kapustnice, U Rusa, Konča dolných humien, Šálová lúka, Nedelnište, Za múrom, Stanovisko, Hoštácke, Pod záhlučky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

Matejkovec, Pri mlyne, Predná mladá hora, Sihotka a pilier, Lúky niže silnice, Prostredné špígle, Rechtorské, Vrchné špígle, Hlboká dolina, Plchovec, Háj, Pod hájom, Druhá Ostrovná, Dolné lúky, Pod Matejkovcom, Dechtariny, Pod cintorínom, Dombále, Grefty, Rajda, Za greftovou dolinou, Blažkovec, Háj, Záhumenice, Za kostolom, Martonovská, Hrkútová pod Sochoňom, Mološín, Dolné Čakonské, Pod brehom, Pod panským, Dlhé, Na dlhých, Grefty, Predhorie, Diely, Koruny, Lúky, Od Zvolena po chot r, Borová Hora, Medzihorie, Na zámlynčí, Pri kšazovej lúke, Čakonské, Dolné Čakonské, Za kostolom, Od kočínského, Smolnačka, Vinohrady, Horné pole, Pod humnami, Korčeková, Za hájom, Búr, Vrchná mladá hora, Horné záhumnie, Dielce, Pasienky, Skalka, Od jarku

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Jarka, Od chotára, Zvolen, Jaminy, Spodky, Horné pole, Pod Valom, Pri cintoríne, Hôrčanská dolina, Horné diely, Pod hájom, Štvrte od očkovského, Starý háj, Konopnice, Za hoštákmi, Bočina, Stráne od krakovianského, Urbársky les, Nový háj, Horné diely od očkovského, Veľký háj, Novosady, Prvá Ostrovná, Horné háje, Blatiny, Pri panskom, Stráne od očkovského, Dúbravy, Vinohrady, Stará hora, Kapustničky, Políčko, Topoľové, Stráne a pažite, Stráne od očovského, Niže maloorvištskej cesty, Pri panskon, Chríby, Kopanice, Zábranie pri Dudváhi, Vyše cesty, Na hájoch, Druhá Ostrovná, Horné prostredné diely, Kopanica pri Selci, Pri stoku, Za hájom, Horné diely od panského, Role urbárske, Pod Síroňom, Noviny, Sihotské, Spodné špígle, Kapustnice, Dlhé stavanie, Kopaniská, Horné Podolky, Jelšové, Malkusova kopanica, Rybník

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Od vištuckého, Podháje, Dielčice, Orešanské, Holý vrch, Štvrte od očovského, Hranová, Orešiansky náhon, Pracháreň, Urbársky pasienok, Smutná a Dolné Šnajdáre, Kapustnice, Za vŕškom, Trázniky, Malý rybníček a Vrásičie, Niva háj, Pri mlynoch, Mladé hory, Výsady, Krátke, Osičie a Nad Háčkami, Lajtny, Kliny, Za výsadami, Holý vrch, Veľká Lúka, Podháje a húšte, Horné Šnajdáre, Ohlajty, Lichvací pasienok, Gazdovský pasienok, Zadný háj, Od nižnianského, Krátke stavanie, Háj, Výsady, Ponky, Grefty, Osičie nad háčkami, Dudváh, Pri cintoríne, Trstina od dubovianského, Habanské, Kozy, Pod prandle, Za humnami, Za cestou, Medzi potokmi, Maruša, Šajby, Rybníky, Dolné pole, Húšte, Dolina, Trstina od dubovnianského, Sychravý, Na bráne, Od nižnianskeho, Plešivec, Pod Háčkami

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

Sihoť, Horné lúky, Kúty, Pri Bôriči, Za humnami, Od Krakovian, Šugová, Panské, Pahorky, Podlužie a Ohrada, Šajcle, Jelšina, Vyše maloorvištskej cesty, Vrbiny, Predné cerence, Škovrančia dolina, Hlávce, Panské od šulekova, Sedelec, Losiky, Háčky, Štábonty, Rúbanice, Tabličky, Parná, Trstenisko, Štyridsiatka, Horné konce, Ramáre, Jalovčie, Ščelin, Predné čerence, Fisaky, Pri lese, Pod barinou, Vinohrady, Za humnami, Poroské, Dielce, Žomberk, Za Potúčkom, Keseg, Šivavec, Nemecký novodvorský hon, Kút, Šibenice, Pantoš, Pod roľami, Važina, Letovec, Zadné vinohrady, Konopnice, Za zábavou, Žobrák, Ďatelinská, Purbeky, Flaky, Predné pole, Od dubovského, Konopnice

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

Farské, Dolné lúky, Roličky, Za horným koncom, Zábranie pri obecnom, Rašelinisko, Bučanka, Horny luh, Pri Sládkovičove, Kyškyn, Čadíky, Špindrále, Nový hon, Kýžnare, Lúky, Kopanice za vinohradmi, Brezina, Nad vidnarky, Dielce, Dolné Zákľuky, Pojty, Sihoť, Pod hájom, Lúčne zeme, Prostredné pole, Páldanské, Selnice, Sasková dolina, Horné pole od Naháča, Potôčky, Trojrožka, Pri abrahámskom, Horné pole, Veľký polán, Záhumnie, Pri gróbskej hradskej, Vinohrady, Chríb, Panská záhrada, Repová lúka, Na doline, Deviatky, Od dubovského, Nový majer, Pri dolnom háji, Zadné cerence, Sedelce, Nový dvor, Pustáky, Za hájom, Lósiky, Cvik, Mokráž, Horné vinohrady, Za starou hájovňou, Pri hradskej, Horné Kapustnice, Od Bíňoviec, Dolná dolina, Bereg

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

Spoločný pasienok, Lúčne pri háji, Konopnisko, Boričky, Dolné vinohrady, Pri háji, Za humnami, Za humnami, Horné lúky, Lúčky, Homolka, Nad Greftami, Dolný starý háj, Diely pri kopci, Tretie diely, Zmenené pole, Druhé diely od domoviny, Medzi lúkami, Bažantnica, Zichyho kanál, Babí dol, Gátsky vŕšok, Lieskové, Sisek, Padelky, Húščavina, Tretie diely od domoviny, Dlhé, Druhé diely niže výhona, Dolné pole od Naháča, Druhé diely, Pod hájom, Zemianske role, Stredné diely, Dolné Grefty, Háj, Egreš, Dlhé, Hornokamenný hon, Horný háj, Zadné diely, Od Trstína, Prvé diely niže výhona, Urbársky pasienok, Nemecký železničný hon, Konopniská, Hornomajerské, Horné Grefty, Pri orieškovej ceste, Horná dolina, Druhé diely od čatajského, Rybníčky, Hoštacké, Suchý kanál, Meričné, Horný pasienok, Za páldanskou cestou, Pri háji a Zadky, Prvé diely od čatajského, Medzi cesty

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

Štvrté diely od domoviny, Dlhé pole, Domovina od voderad, Dolné pole, Dlhé lúky, Pri mlyne, Šachory, Horné Greftenské, Dolnolesný hon, Pod hradskou, Lúky pod hájom, Štvrté diely niže výhona, Zápotoky, Vrchné pole, Dobiaška, Hornolesný hon, Za mostom, Na lúkach a Podolky, Veľký hon, U jazera, Štvrté diely, Krátke lúky, Siladské, Horné Záhrady, Žaludné, Šašrovalo, Tretia trieda, Fučíková, Pri seneckom háji, Tretie diely niže výhona, Pažitie, Abrahámska, Obecn lúka, Pri kríži, Prvé diely, Podháj, Kopec, Grefty, Domovina od hája, Podháj hoštácky, Čádik, Sarlota, Panské, Dunajské pole, Obecná lúka, Za zichyho potokom, Obecn lúka, Horné lúky, Tône, Horný kišov, Druhá trieda, Ďatelinicko nad dedinou, Gidra, Doliny, Vinohrady, Vištucký potok, Pasienky pod hájom, Spodný hon, Bodoházske, Horné sihote

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

Prúdy, Bodona, Mlieč, Zunica, Široké, Prostredné, Pasienok, Dolné konopnice, Pauči a Hlbočinec, Lido, Predné, Kupelný ostrov, Nad Starým, Kopce a Jahorný kút, Od Očkova, Struhy, Hlôžky, Diely, Široké, Dolné panské pole, Stavné, Samuelová, Za Klčinou, Kotancové, Hrušová, Kurty, Horný luh, Horné kapustnice, Pri hradskej, Líščie jamy, Hlboké, Polovičky, Čierne blato, Prvá trieda, Pri Zichyho potoku, Mestský háj, Lúky, Nad trakovickou cestou, Urbárske trávniky, Medzi Váhmi, Peňažité, Velká pustatina, Za humnami, Mikušová, Od trnavského, Záhumenice, Brežné, Role za dolinou, Pod hájikmi, Lipník, Pod Pavlovským, Siladické, Dolné lúky, Horné pole, Panské predné, Urbár starý háj, Kapustnice, Niže mlyna nad zemianskou, Stará Holeška, Zámojská

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

Podblavok, Niva, Stanová, Lúčna, Na hlinách, Andač, Za železnicou, Panské role I., Čabraky, Dlhé, Veľké Brestovany, Dielce nad mlynom, Pod cestou a medzi cestami, Hájovňa, Stráne, Staré vinohrady, Za dvorom, Medzi cestami, Babinec, Druhé panské lúky, Dolný háj, Bujdoše, Kňazovec za železnicou, Velká pusta, Rúbanica, Za Rakytím, Panské role, Záhumenice, Delený pasienok, Lúčna, Dolné podolky, Zadné, Horinová, Pri záhradách, Predné pole, Kapustnica za kláštorom, Čanadov, Úhory, Nádavky, Stredné pole, Staré sady, Horné lúky, Niže cesty od trnavskej baby, Zadné pole, Dolný háj, Močidlanské, Borina nad cintorínom, Bicerovec, Očkajov vrch, Kováčov háj, Novosadky, Prídavky, Červené vŕby, Kočkovské, Dudváh, Za kameňom, Dlhé kusy, Kapustnice, Noviny, Za Novou horou

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Kuzlovske kuty, Štepnice, Pažiť, Uhlište, Reginy, Odmeštie, Dielce, Obecný háj, Maruše, Medzi vodami, Pod hájom, Lány, Hučadlá, Pod Ráblom, Prostredné pole, Babinské, Prepadlištia, Hradište, Kriačiny, Kľuče, Lešany, Lúky za Blavou, Kamenec vyše hradskej, Pod Parkom, Horná stávka, Nad dlhým, Polodomnice, Hruškové, Malé, Za Dudváhom, Volcházy, Rábel, Malé posádky, Damašky, Dolný breh, Horné lúky, Štátne lesy, Za kanálom, Rybníky, Mohyly

Podobné, Trnavská pahorkatina:

3559x turistika, 2654x miesto, 433x strom, 151x orientačný bod, 102x turistické informácie, 41x poľovnícky posed, 27x atrakcia, 27x vodárenská veža, 26x chranený strom, 25x studňa, 21x prístrešok, altánok, 17x komín, 16x orientačná mapa, 8x miesto na piknik, 5x ohnisko, 2x štôlňa, 1x ZOO, 1x väznica, 1x horáreň, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trnavska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.