Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Trnavská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Trnavská pahorkatina

Miesto v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

Monarská alej, Hoferské, Klanečnica, Pasienok, Pod priečniky, Hoblíkove záhrady, Horné diely, Malé Šenkvice, Kolónia, Vršová a Včelín, Štvrte, Mohar, Za hornými humnami, Kopanice, Pažite, Veľké Šenkvice, Galat háj, Želiarske, Lodenica, Zadné nádavky, Príka, Gazare, Pod Jahodníkom, Pri svätej studienke, Na Sládkovskej, Zadné červené, Lúky, Zvernica Sochoň, Pod brehom, Krátka hora, Seklina, Rakoľubské vľavo, Dolné záhumnie, Vyše dediny, V kočovskej doline, Dolné záhumenice, Pivničná štvrť, Svätá chrasť, Kapustnica pri moste, Záhumenice, Lúky, Pod záhradami, Slaništa, Trnavské vrchy, Pod sadmi, cintorín, Soplička, Malý Biel, Dolný mlyn, Dolné pole, Vodný amfiteáter, Veľké trnie, Hliníky, Rybník, Kopúnová kopanica, Gánok, Za osadou, Záhumenice, Mlyn, Roľa za majerom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Za kostolom, Varov Šúr, Kapustniská, Kapustniská, Tomašov vrch, Biháre, Pod Šomoďou, Vidnarky, Lúky za humnami, Nad kostolom, Pasienky, Vŕšky, Za kaplnkou, Za mlynom, Fugelka, Pri mlyne, Kaplnská, Lazy, Konopnice za mostom, Lúky nad dedinou, Konopnice, Pri šarfickom moste, Pri vinohradoch, Pri majeri, Od dolinky za štrekou, Šomloš, Niže osady, Pod anglickou záhradou, Dolná dolinka, Parlag, Za langošom, Dlhé vinohrady, Kúpeľný ostrov, PRI LIPE, Salašek, Záhrady, Hliník, Rybník, Medzi hájmi, Dudváh, Petrovska, Hliníky, Komárno, Dolné lúky, Nivky, Na kúte, Veľké Vápenice, Za kostolom, Konopnice, Ohrádky, Cirkevná zem, Palaj, Daran, Záhradky, Kozie nohy, Ďatelinisko nad dedinou, Paseky, Mlynárska hora, Kňazova lúka, Záhumenice

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Háje, Záplotie, Bobolka, Dolné záhrady, Na klíne, Kapustnica, Lúky, Klče, Dolinky, Pod jarky, Kapustnice, Briežky, Blavička, Cez chríb, Pod orieškom, Horné lúky, Vrbové diely, Dolný pasienok, Suché miesto, Za majerom, Hríb, Kapustnisko, Konopniská, Bankovice, Močidielka, Zámostie, Doliny, Prielohy, Horné diely, Horné lúky, Pálenica, Dudváh, Za cintorínom, Kopané, sídlisko J. Dalloša, majer Prekážka, Kapustnice, Pri kostole, Pod mraznicami, Ducovské vrchy, Za kostolom, Prúdy, Hrad Beckov, Rybník, Pri hámri, Rádio vrch, Chatová osada, Prosniská, Pod hájom, Pánska niva, Horná pažiť, Hliník, Malé Orvište, Vŕšky, Volhovisko, Pri starej studni, Nad Sokolovcami, Novosady, Dudvážska, Lipiny

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Háj, Modranská, Družby, Nad hradskou, Krupská, Kráľová, Zahájske, Horné fertále, Pri barine, Pažiť, Háj, Tálinek, Staré podgerské, Turecko, Prúdik, Panské pred železnicou, Panské, Panské za železnicou, Zábarinské, Panské table, Prídavky, Zemianske, Bažantica, Pri orieškovej ceste, Záblavské, Krátke lúky, Dlhé pole, Kút, Úzke, Ostredok, Za Vinohradským, Želiarske, Syslové, Staré záhrady, Kopanice, Pri mlyne, Zadné pole, Predné pole, Babí idol, Pri doline, Rovniny na Turecku, Doliny, Pri čerešienkovej ceste, Paladajské, Dolné pole, Sarlota, Nové podgerské, Dolné podolky, Horné pole, Pri Dolnom mlyne, Pri mlyne, Cudzenice, Kamenica, Medzi cestami, Nová hora, Kútne, Príkra, Senná lúka, Kopanice a Jakušovka, Horné pole

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

Myšia hora, Obecné kúsky, Predná hora, Vinohrady nad Váhom, Za kostolom - za dolinkou, Krahulča, Linkové, Pri kopci, Šlompár, Zahájske, Za kostolom, Pod oreším, Pod hradskou, Medzi Váhmi, Babušina kopanica, Dolné Naklo, Kamenné vrchy, Dubník, Háje, Hlohovník, Horné lúky, Obora, Flaky, Radovky, Zlatá hora, U Kameňa, Pod Hájom, Pomorová hora, Horné Naklo, Pri Hôrke, Parcely, Vinohrady a novosady, Hulácka hora, Nádavky a Pod Skalkou, Dingačka a Nad obrou, Bačiny, Novinky pri cintoríne, Od kátlovského, Pažiť, Urbár od špačinského chotára, Ružová hora, Konča potočných, Hložník, Nižná - Špačince, Za potočné, Za Vinohradmi, Pred uhliská, Za humnami, Noviny, Španie lúky, Grába, Horné pole, Na Laze, Medzi sklady, Bažanov, Dolné veveričie, Striebornice, Panský les, Pod Rumné, Jaslovce

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

Vinohrady, Široké pasienky, Hájna pažiť, Podvorné, Rumné, Lúky, Svinská dolina, Tobolka, Panské diely, Konča Žalia, Flaky, Dubovky, Paradič, Nad papiereň, Dolné pole, Dlžiny, Bohunice, Zadné pole, Krátke pole, Hoferské, Stará hora, Roviny, Urbár za Blavou, Za humnami - za dolinkou, Pod hôrkami, Benišové, Krátke pasienky, Záhlučky, Na močiari, Lopata, Ostredok, Na širokom, Za chrasťou, Sihoť, Medzibrežie, Za Skalkou, Za horným Váhom, Záhony, Nad záhradami, Sedliská, Druhé dolinky, Fodorová, Pri Sihoťskom majeri, Važina, Na durdiačke, V hloži, Cigánske, Priečne, Od špačinského chotára, Malý a veľký Sochoň, Nepelová, Za záhradou, Od veselského, Nad Pustým, Osmina, Nadbrežie, Pri hliníkoch, Chríby, Do prúdov, Medzi horami

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Chríb - Osičie, Sádky, Trtavce, Borina, Dolné lúky, Pasienok, Za humnami, Rajčie hory, Pri močidlách, Pri mačke, Podkovica, Konopniská, Za cintorínom, Za Váhom, Za parkom, Pod sochoňom, Zámkovská, Kapusnice, Kopanice, Za Važinou, Nad močidlami, Za dolnými humnami, Za Zelenou vodou, Sihote, Zdola dráhy, Vrchy, Za závodím, Za lieštičkou, Panský majetok, Babínec, Kopanice na bratislavskej strane, Na stánku, Za potokom pri slivke, Sihoťský majer, Ohrádky, Lúky vyše silnice, Kopanice za Blavou, Dolinky, Za tôňou, Záhrady, Za potokom, Dlhé, Baranec, Kamence, Kotlovina, Važiny, Od jarku, Smolnačka, Hoštácke, Nedelnište, Pod hájom, Koruny, Pod panským, Hlboká dolina, Za múrom, Nivky, Šalfinec, Predná mladá hora, Jaminy, Ohrada

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

Horné pole, Zvolen, U Rusa, Háj, Hrkútová pod Sochoňom, Grefty, Veľký Kavaš, Dielce, Rajda, Čakonské, Predhorie, Grefty, Šálová lúka, Za kostolom, Mološín, Konča dolných humien, Na dlhých, Pri mlyne, Ráta, Pod cintorínom, Prostredné špígle, Od chotára, Lúky niže silnice, Plchovec, Skalka, Jarka, Vrchné špígle, Od Zvolena po chot r, Lúky vyše cesty, Háj, Korčeková, Pod humnami, Pod brehom, Dolné podolky, Vinohrady, Rechtorské, Sihotka a pilier, Búr, Horné Pole, Medzihorie, Záhumenice, Pod Matejkovcom, Dlhé, Od humen po Zvolen, Diely, Pri veľkom topoli, Krížne, Kukly, Vítkov vŕšok, Srvátčina, Pod záhlučky, Druhá Ostrovná, Vratičov, Blažkovec, Dombále, Dolné Čakonské, Matejkovec, Za kostolom, Pasienky, Dolné Čakonské

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Martonovská, Na zámlynčí, Od kočínského, Lúky, Vrchná mladá hora, Dolné lúky, Stanovisko, Horné záhumnie, Kapustnice, Dechtariny, Pri kšazovej lúke, Za greftovou dolinou, Za hájom, Borová Hora, Spodky, Prvá Ostrovná, Pod hájom, Za hoštákmi, Od vištuckého, Blatiny, Nový háj, Horné diely, Pri panskon, Pod Valom, Kapustničky, Pri panskom, Horné prostredné diely, Vyše cesty, Kapustnice, Vinohrady, Horné háje, Rybník, Horné pole, Zábranie pri Dudváhi, Kopanica pri Selci, Kopanice, Hôrčanská dolina, Veľký háj, Na hájoch, Stará hora, Stráne a pažite, Chríby, Stráne od očkovského, Sihotské, Horné diely od očkovského, Druhá Ostrovná, Niže maloorvištskej cesty, Pri stoku, Kopaniská, Horné diely od panského, Spodné špígle, Pri cintoríne, Pod Síroňom, Jelšové, Urbársky les, Políčko, Stráne od krakovianského, Konopnice, Dlhé stavanie, Malkusova kopanica

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Dúbravy, Topoľové, Bočina, Štvrte od očkovského, Horné Podolky, Noviny, Za hájom, Role urbárske, Starý háj, Stráne od očovského, Grefty, Krátke, Ohlajty, Šugová, Horné Šnajdáre, Krátke stavanie, Rybníky, Na bráne, Osičie a Nad Háčkami, Smutná a Dolné Šnajdáre, Od Krakovian, Kúty, Za cestou, Orešiansky náhon, Za výsadami, Výsady, Vyše maloorvištskej cesty, Dielčice, Gazdovský pasienok, Horné lúky, Niva háj, Osičie nad háčkami, Kapustnice, Mladé hory, Podlužie a Ohrada, Sihoť, Trstina od dubovianského, Vrbiny, Trázniky, Medzi potokmi, Hranová, Panské, Urbársky pasienok, Podháje a húšte, Výsady, Pahorky, Pod Háčkami, Trstina od dubovnianského, Háj, Pri Bôriči, Dudváh, Veľká Lúka, Podháje, Jelšina, Zadný háj, Dolné pole, Za vŕškom, Sychravý, Kozy, Orešanské

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

Šajcle, Od nižnianského, Lichvací pasienok, Holý vrch, Dolina, Plešivec, Pracháreň, Holý vrch, Maruša, Za humnami, Ponky, Habanské, Od nižnianskeho, Šajby, Za humnami, Kliny, Pri cintoríne, Pri mlynoch, Štvrte od očovského, Pod prandle, Malý rybníček a Vrásičie, Lajtny, Húšte, Predné čerence, Čadíky, Kyškyn, Pri lese, Ščelin, Predné cerence, Prostredné pole, Šibenice, Jalovčie, Važina, Dolné lúky, Škovrančia dolina, Pojty, Pod hájom, Žobrák, Sedelec, Flaky, Za horným koncom, Letovec, Ramáre, Za humnami, Sihoť, Štábonty, Dolné Zákľuky, Hlávce, Za Potúčkom, Panské od šulekova, Šivavec, Fisaky, Dielce, Keseg, Rašelinisko, Lúčne zeme, Konopnice, Bučanka, Trstenisko, Nemecký novodvorský hon

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

Vinohrady, Nový hon, Tabličky, Kút, Purbeky, Horné konce, Žomberk, Špindrále, Pri Sládkovičove, Predné pole, Nad vidnarky, Parná, Háčky, Za zábavou, Zadné vinohrady, Pod roľami, Páldanské, Zábranie pri obecnom, Kopanice za vinohradmi, Konopnice, Lúky, Rúbanice, Štyridsiatka, Poroské, Ďatelinská, Kýžnare, Pantoš, Roličky, Pod barinou, Selnice, Dielce, Horny luh, Brezina, Od dubovského, Farské, Losiky, Horné Kapustnice, Na doline, Konopnisko, Pri háji, Od Bíňoviec, Sedelce, Za humnami, Vinohrady, Horné pole, Repová lúka, Veľký polán, Za hájom, Pri hradskej, Od dubovského, Spoločný pasienok, Horné vinohrady, Zadné cerence, Dolná dolina, Mokráž, Trojrožka, Nový dvor, Nový majer, Lúčne pri háji, Za starou hájovňou

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

Záhumnie, Lósiky, Pustáky, Pri abrahámskom, Dolné vinohrady, Horné pole od Naháča, Sasková dolina, Pri dolnom háji, Pri gróbskej hradskej, Za humnami, Deviatky, Boričky, Cvik, Panská záhrada, Chríb, Potôčky, Bereg, Druhé diely, Konopniská, Za páldanskou cestou, Šachory, Urbársky pasienok, Háj, Rybníčky, Nad Greftami, Domovina od voderad, Dlhé, Tretie diely od domoviny, Horná dolina, Dolné pole, Prvé diely niže výhona, Štvrté diely od domoviny, Hornokamenný hon, Druhé diely niže výhona, Padelky, Druhé diely od domoviny, Nemecký železničný hon, Dolné pole od Naháča, Bažantnica, Zadné diely, Dolné Grefty, Meričné, Gátsky vŕšok, Dlhé lúky, Horné lúky, Medzi lúkami, Horný háj, Babí dol, Pod hájom, Lieskové, Dolný starý háj, Dlhé, Suchý kanál, Homolka, Lúčky, Sisek, Pri háji a Zadky, Horný pasienok, Diely pri kopci, Zemianske role

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

Egreš, Horné Grefty, Zmenené pole, Pod hradskou, Druhé diely od čatajského, Húščavina, Medzi cesty, Stredné diely, Prvé diely od čatajského, Lúky pod hájom, Od Trstína, Hoštacké, Tretie diely, Zichyho kanál, Hornomajerské, Dolnolesný hon, Horné Greftenské, Vištucký potok, Fučíková, Vrchné pole, Tône, Siladské, Podháj hoštácky, Na lúkach a Podolky, Žaludné, U jazera, Domovina od hája, Podháj, Prvé diely, Pažitie, Pri kríži, Horné Záhrady, Šašrovalo, Tretia trieda, Krátke lúky, Bodoházske, Abrahámska, Pasienky pod hájom, Dunajské pole, Horný kišov, Grefty, Dobiaška, Pri seneckom háji, Ďatelinicko nad dedinou, Veľký hon, Čádik, Druhá trieda, Tretie diely niže výhona, Gidra, Obecn lúka, Štvrté diely, Hornolesný hon, Panské, Zápotoky, Spodný hon, Horné lúky, Kopec, Štvrté diely niže výhona, Vinohrady, Za mostom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

Za zichyho potokom, Obecn lúka, Obecná lúka, Za Klčinou, Pasienok, Dolný háj, Stará Holeška, Lipník, Podblavok, Okopanec, Čanadov, Bujdoše, Hrušová, Líščie jamy, Lúky, Zunica, Za dvorom, Úhory, Polovičky, Za humnami, Staré sady, Močidlanské, Dolné panské pole, Čierne blato, Zadné, Stavné, Pod Pavlovským, Urbárske trávniky, Peňažité, Nad Starým, Kopce a Jahorný kút, Stredné pole, Hájovňa, Brežné, Kupelný ostrov, Delený pasienok, Mestský háj, Role za dolinou, Za železnicou, Dolné konopnice, Panské predné, Predné pole, Záhumenice, Niže cesty od trnavskej baby, Za Rakytím, Od trnavského, Urbár starý háj, Lido, Borina nad cintorínom, Hlboké, Pri Zichyho potoku, Niže mlyna nad zemianskou, Pauči a Hlbočinec, Dolný háj, Samuelová, Kurty, Lúčna, Nad trakovickou cestou, Kotancové, Horné kapustnice

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

Horný luh, Siladické, Veľké Brestovany, Medzi Váhmi, Široké, Stanová, Bodona, Babinec, Nádavky, Horné pole, Kňazovec za železnicou, Prostredné, Pri záhradách, Pri hradskej, Kapustnica za kláštorom, Zadné pole, Horné sihote, Pod cestou a medzi cestami, Kapustnice, Zámojská, Staré vinohrady, Hlôžky, Panské role I., Prvá trieda, Druhé panské lúky, Záhumenice, Struhy, Velká pusta, Medzi cestami, Diely, Mlieč, Andač, Pod hájikmi, Velká pustatina, Stráne, Niva, Rúbanica, Mikušová, Od Očkova, Predné, Dolné lúky, Horinová, Na hlinách, Panské role, Čabraky, Dielce nad mlynom, Dlhé, Horné lúky, Prúdy, Široké, Lúčna, Prídavky, Špitále, Výhonové, Potlások, Mohyly, Pri obrazku, Zbudovce nad včelínom, Piešťanské pole, Dolné lúky za rybníkom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Dlhé diely, Očkajov vrch a malá Čížová, Zadné, Kyslá hora, Maruše, Pod Brnošinami, Vlčie jamy, Obecný háj, Dolný pasienok, Lúky pri Prašníku, Majerský hon, Maderošd, Dolné lúky, Novosady, Pomedzi cesty, Dlhe diely, Pri Rexovej studni, Urbárska sihoť, Královice, Lúky za dolným koncom, Kočvariny, Záhumenice, Zámostky, Maková, Horné záhrady, Nad hlbokým, Dolné pole, Dolné lúky, Lósy, Niva, Farské, Nízke, Šipoš, Krížny dol, Bučkovské, Záholdošské, Úvrať majer, Staré, Počkovec, Hradište

Podobné, Trnavská pahorkatina:

3675x turistika, 2657x miesto, 482x strom, 170x orientačný bod, 108x turistické informácie, 66x poľovnícky posed, 29x atrakcia, 28x vodárenská veža, 26x chranený strom, 26x studňa, 21x prístrešok, altánok, 20x komín, 17x orientačná mapa, 10x miesto na piknik, 8x ohnisko, 2x štôlňa, 2x ZOO, 1x horáreň, 1x pamätník, bojisko, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trnavska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.