Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Trnavská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Trnavská pahorkatina

Miesto v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

Monarská alej, Klanečnica, Pasienok, Za hornými humnami, Štvrte, Pod priečniky, Pri svätej studienke, Zadné červené, Hoblíkove záhrady, Pod Jahodníkom, Hoferské, Suché miesto, Malé Šenkvice, Vršová a Včelín, Kolónia, Mohar, Veľké Šenkvice, Kopanice, Pažite, Galat háj, Želiarske, Horné diely, Kráľová, Lodenica, Príka, Gazare, Na Sládkovskej, Zvernica Sochoň, V kočovskej doline, Lúky, Seklina, Krátka hora, Pod brehom, Zadné nádavky, Vyše dediny, Dolné záhumnie, Rakoľubské vľavo, Dolné záhumenice, Pivničná štvrť, Svätá chrasť, Záhumenice, Pod záhradami, cintorín, Kapustnica pri moste, Hliníky, Lúky, Slaništa, Trnavské vrchy, Soplička, Dolný mlyn, Vodný amfiteáter, Pod sadmi, Malý Biel, Veľké trnie, Dolné pole, Kopúnová kopanica, Chatová osada, Varov Šúr, Gánok, Roľa za majerom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Za kostolom, Záhumenice, Mlyn, Kapustniská, Kapustniská, Tomašov vrch, Za osadou, Pod Šomoďou, Biháre, Vidnarky, Lúky za humnami, Nad kostolom, Pasienky, Za mlynom, Za kaplnkou, Vŕšky, Fugelka, Pri mlyne, Lazy, Kaplnská, Konopnice za mostom, Rybník, Pri šarfickom moste, Konopnice, Lúky nad dedinou, Pri vinohradoch, Pri majeri, Parlag, Niže osady, Dolná dolinka, Šomloš, Od dolinky za štrekou, Pod anglickou záhradou, Záhrady, Dlhé vinohrady, PRI LIPE, Hliník, Medzi hájmi, Rybník, Salašek, Kúpeľný ostrov, Za langošom, Petrovska, Komárno, Dolné lúky, Dudváh, Hliníky, Nivky, Veľké Vápenice, Záhradky, Za kostolom, Kňazova lúka, Ohrádky, Konopnice, Záhumenice, Cirkevná zem, Kozie nohy, Mlynárska hora, Daran, Palaj

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Paseky, Na kúte, Dolné záhrady, Bobolka, Záplotie, Háje, Briežky, Kapustnice, Kapustnica, Klče, Na klíne, Dolinky, Pod jarky, Lúky, Pod orieškom, Cez chríb, Dolný pasienok, Horné lúky, Blavička, Vrbové diely, Konopniská, Zámostie, Bankovice, Močidielka, Kapustnisko, Hríb, Za majerom, Pálenica, Horné lúky, Horné diely, Dudváh, Prielohy, Doliny, Pri kostole, Za cintorínom, Kapustnice, majer Prekážka, sídlisko J. Dalloša, Kopané, Pod mraznicami, Horné grefty, Ducovské vrchy, Za kostolom, Hrad Beckov, Rybník, Prúdy, Prosniská, Pri hámri, Rádio vrch, Pánska niva, Pod hájom, Horná pažiť, Hliník, Malé Orvište, Vŕšky, Volhovisko, Pri starej studni, Nad Sokolovcami, Novosady, Dudvážska

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Lipiny, Sebraky, Háj, Družby, Modranská, Nad hradskou, Krupská, Horné fertále, Háj, Prídavky, Tálinek, Panské za železnicou, Staré podgerské, Panské table, Pažiť, Bažantica, Prúdik, Pri barine, Panské pred železnicou, Zábarinské, Zemianske, Turecko, Panské, Staré záhrady, Pri mlyne, Krátke lúky, Za Vinohradským, Kút, Záblavské, Kopanice, Ostredok, Predné pole, Želiarske, Úzke, Dlhé pole, Pri čerešienkovej ceste, Pri doline, Dolné pole, Babí idol, Nové podgerské, Paladajské, Rovniny na Turecku, Horné pole, Zlatá hora, Medzi Váhmi, Medzi cestami, Pod hradskou, Radovky, Krahulča, Vinohrady a novosady, Senná lúka, Horné Naklo, Za kostolom, Háje, Hlohovník, Príkra, Cudzenice, Obecné kúsky, Linkové, Pri Dolnom mlyne

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

Dolné Naklo, Zahájske, Horné pole, Kopanice a Jakušovka, Dubník, Pri mlyne, Kútne, Pomorová hora, U Kameňa, Predná hora, Hulácka hora, Pod oreším, Horné lúky, Parcely, Myšia hora, Pod Hájom, Kamenné vrchy, Kamenica, Babušina kopanica, Vinohrady nad Váhom, Nová hora, Za kostolom - za dolinkou, Šlompár, Nádavky a Pod Skalkou, Pri Hôrke, Obora, Pri kopci, Flaky, Pred uhliská, Panské diely, Urbár od špačinského chotára, Za humnami, Pažiť, Stará hora, Konča potočných, Hájna pažiť, Roviny, Dubovky, Zadné pole, Striebornice, Dingačka a Nad obrou, Nad papiereň, Konča Žalia, Grába, Noviny, Nižná - Špačince, Hoferské, Benišové, Paradič, Medzi sklady, Svinská dolina, Bačiny, Za humnami - za dolinkou, Španie lúky, Krátke pole, Za potočné, Bažanov, Rumné, Ružová hora, Flaky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

Urbár za Blavou, Od kátlovského, Dlžiny, Široké pasienky, Novinky pri cintoríne, Lúky, Pod Rumné, Bohunice, Vinohrady, Krátke pasienky, Dolné veveričie, Na Laze, Dolné pole, Jaslovce, Za Vinohradmi, Hložník, Panský les, Pod hôrkami, Tobolka, Horné pole, Podvorné, Priečne, Za dolnými humnami, Kapusnice, Važina, Zámkovská, Kamence, Na širokom, Važiny, Sihoť, Vrchy, Zdola dráhy, Pri mačke, Kopanice za Blavou, Za Zelenou vodou, Kopanice na bratislavskej strane, Konopniská, Sihoťský majer, Za Skalkou, Záhony, Za závodím, Podkovica, Nadbrežie, Osmina, Záhlučky, Sedliská, Za Váhom, Za Važinou, Pri Sihoťskom majeri, Za potokom pri slivke, Od špačinského chotára, Trtavce, Lúky vyše silnice, Za tôňou, Na durdiačke, Dolinky, Do prúdov, Za lieštičkou, Kopanice, Pri hliníkoch

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Medzibrežie, Za horným Váhom, Na stánku, Sihote, Medzi horami, Dolné lúky, Nepelová, Za cintorínom, Pasienok, Za chrasťou, Fodorová, Za potokom, Sádky, Cigánske, Lopata, Na močiari, Druhé dolinky, Chríb - Osičie, Ohrádky, Borina, Ostredok, Pri močidlách, Nad Pustým, Za záhradou, Za humnami, Za parkom, Nad záhradami, Nad močidlami, Kotlovina, Baranec, Od veselského, Malý a veľký Sochoň, Rajčie hory, Babínec, Záhrady, Dlhé, Panský majetok, V hloži, Pod sochoňom, Chríby, Pod cintorínom, U Rusa, Lúky, Zvolen, Dombále, Jaminy, Dolné Čakonské, Horné záhumnie, Druhá Ostrovná, Jarka, Za hájom, Plchovec, Pod brehom, Za kostolom, Záhumenice, Stanovisko, Horné Pole, Za múrom, Hlboká dolina, Matejkovec

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

Od humen po Zvolen, Korčeková, Čakonské, Vítkov vŕšok, Pod humnami, Konča dolných humien, Horné pole, Na dlhých, Pri mlyne, Od kočínského, Veľký Kavaš, Ohrada, Dielce, Za greftovou dolinou, Vinohrady, Nivky, Pod Matejkovcom, Rechtorské, Dolné Čakonské, Grefty, Smolnačka, Od jarku, Od chotára, Na zámlynčí, Medzihorie, Búr, Borová Hora, Vrchné špígle, Od Zvolena po chot r, Háj, Dlhé, Koruny, Pri kšazovej lúke, Srvátčina, Dechtariny, Pod hájom, Ráta, Pod záhlučky, Dolné lúky, Dolné podolky, Grefty, Hoštácke, Pri veľkom topoli, Pasienky, Skalka, Lúky vyše cesty, Sihotka a pilier, Hrkútová pod Sochoňom, Kukly, Šalfinec, Spodky, Pod panským, Predhorie, Martonovská, Šálová lúka, Prostredné špígle, Rajda, Mološín, Za kostolom, Lúky niže silnice

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Nedelnište, Kapustnice, Blažkovec, Diely, Vratičov, Háj, Predná mladá hora, Vrchná mladá hora, Krížne, Od vištuckého, Role urbárske, Horné Podolky, Horné diely od očkovského, Dlhé stavanie, Horné prostredné diely, Dúbravy, Hôrčanská dolina, Na hájoch, Rybník, Chríby, Starý háj, Horné háje, Kopanica pri Selci, Veľký háj, Spodné špígle, Zábranie pri Dudváhi, Pri panskon, Stará hora, Pod Síroňom, Blatiny, Vyše cesty, Pod hájom, Stráne od krakovianského, Jelšové, Stráne a pažite, Pri cintoríne, Políčko, Vinohrady, Noviny, Druhá Ostrovná, Stráne od očovského, Kopaniská, Urbársky les, Nový háj, Kapustnice, Malkusova kopanica, Pri stoku, Kopanice, Stráne od očkovského, Za hoštákmi, Horné diely od panského, Niže maloorvištskej cesty, Prvá Ostrovná, Pri panskom, Horné pole, Pod Valom, Sihotské, Bočina, Kapustničky, Za hájom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Konopnice, Štvrte od očkovského, Horné diely, Topoľové, Plešivec, Grefty, Niva háj, Húšte, Urbársky pasienok, Výsady, Kozy, Pri Bôriči, Orešiansky náhon, Vyše maloorvištskej cesty, Dolné pole, Pod Háčkami, Od Krakovian, Zadný háj, Podháje, Šajcle, Gazdovský pasienok, Medzi potokmi, Krátke stavanie, Holý vrch, Výsady, Osičie nad háčkami, Od nižnianského, Sychravý, Štvrte od očovského, Za výsadami, Kúty, Šajby, Sihoť, Vrbiny, Šugová, Pahorky, Za humnami, Krátke, Malý rybníček a Vrásičie, Pracháreň, Trázniky, Trstina od dubovianského, Rybníky, Od nižnianskeho, Ohlajty, Ponky, Kapustnice, Veľká Lúka, Dielčice, Orešanské, Dolina, Dudváh, Za vŕškom, Holý vrch, Za cestou, Panské, Mladé hory, Osičie a Nad Háčkami, Smutná a Dolné Šnajdáre, Podháje a húšte

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

Háj, Trstina od dubovnianského, Hranová, Za humnami, Horné lúky, Habanské, Na bráne, Lichvací pasienok, Pri mlynoch, Jelšina, Pod prandle, Horné Šnajdáre, Kliny, Maruša, Lajtny, Podlužie a Ohrada, Pri cintoríne, Hlávce, Lúčne zeme, Predné pole, Fisaky, Kút, Pod roľami, Špindrále, Vinohrady, Páldanské, Roličky, Brezina, Konopnice, Kopanice za vinohradmi, Purbeky, Lúky, Poroské, Šibenice, Háčky, Za zábavou, Farské, Nový hon, Parná, Pod hájom, Za Potúčkom, Tabličky, Prostredné pole, Dolné Zákľuky, Sihoť, Rúbanice, Štábonty, Predné cerence, Važina, Za humnami, Predné čerence, Pod barinou, Jalovčie, Horné konce, Zábranie pri obecnom, Rašelinisko, Bučanka, Konopnice, Pri Sládkovičove, Žomberk

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

Nemecký novodvorský hon, Selnice, Štyridsiatka, Škovrančia dolina, Flaky, Za horným koncom, Sedelec, Čadíky, Letovec, Žobrák, Horny luh, Dielce, Od dubovského, Zadné vinohrady, Trstenisko, Nad vidnarky, Keseg, Ramáre, Pri lese, Šivavec, Ščelin, Kýžnare, Pojty, Dielce, Pantoš, Ďatelinská, Losiky, Panské od šulekova, Dolné lúky, Kyškyn, Pri abrahámskom, Vinohrady, Za hájom, Pri hradskej, Trojrožka, Na doline, Od Bíňoviec, Za humnami, Spoločný pasienok, Repová lúka, Sasková dolina, Za humnami, Potôčky, Pri dolnom háji, Zadné cerence, Sedelce, Horné pole od Naháča, Chríb, Lúčne pri háji, Horné Kapustnice, Dolné vinohrady, Cvik, Pustáky, Dolná dolina, Lósiky, Boričky, Nový dvor, Bereg, Pri gróbskej hradskej, Nový majer

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

Od dubovského, Pri háji, Horné pole, Za starou hájovňou, Panská záhrada, Mokráž, Horné vinohrady, Deviatky, Záhumnie, Veľký polán, Konopnisko, Zemianske role, Horné lúky, Dolné pole od Naháča, Šachory, Druhé diely od čatajského, Horné Greftenské, Horný háj, Bažantnica, Pod hájom, Dolné pole, Hornokamenný hon, Za páldanskou cestou, Od Trstína, Medzi lúkami, Domovina od voderad, Druhé diely od domoviny, Zichyho kanál, Rybníčky, Syslové, Padelky, Homolka, Tretie diely, Zadné diely, Nad Greftami, Lúky pod hájom, Sisek, Lieskové, Pod hradskou, Prvé diely niže výhona, Stredné diely, Druhé diely niže výhona, Hornomajerské, Horný pasienok, Babí dol, Egreš, Tretie diely od domoviny, Zmenené pole, Lúčky, Horná dolina, Háj, Meričné, Druhé diely, Konopniská, Dlhé, Suchý kanál, Nemecký železničný hon, Dolnolesný hon, Pri orieškovej ceste, Gátsky vŕšok

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

Zadné pole, Urbársky pasienok, Horné Grefty, Dolný starý háj, Diely pri kopci, Dlhé, Húščavina, Dlhé lúky, Medzi cesty, Dolné Grefty, Prvé diely od čatajského, Pri háji a Zadky, Štvrté diely od domoviny, Hoštacké, Siladské, Tretia trieda, Obecn lúka, Krátke lúky, Vinohrady, Pasienky pod hájom, Horné Záhrady, Panské, Za zichyho potokom, Druhá trieda, Spodný hon, Zápotoky, Dobiaška, Horný kišov, Vištucký potok, Domovina od hája, Tône, Štvrté diely, Dunajské pole, Podháj, Kopec, Grefty, Pri seneckom háji, Pažitie, Prvé diely, Šašrovalo, Podháj hoštácky, Doliny, Veľký hon, U jazera, Obecn lúka, Štvrté diely niže výhona, Obecná lúka, Čádik, Abrahámska, Bodoházske, Ďatelinicko nad dedinou, Fučíková, Pri kríži, Sarlota, Na lúkach a Podolky, Gidra, Horné lúky, Žaludné, Za mostom, Tretie diely niže výhona

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

Hornolesný hon, Vrchné pole, Mlieč, Dlhé, Staré vinohrady, Babinec, Stará Holeška, Prúdy, Široké, Kotancové, Horné sihote, Kupelný ostrov, Bodona, Hlboké, Kopce a Jahorný kút, Pauči a Hlbočinec, Prvá trieda, Kňazovec za železnicou, Záhumenice, Od Očkova, Lúčna, Mestský háj, Nad trakovickou cestou, Stanová, Záhumenice, Niva, Samuelová, Struhy, Pasienok, Čabraky, Kurty, Okopanec, Delený pasienok, Mikušová, Borina nad cintorínom, Brežné, Za Rakytím, Hrušová, Veľké Brestovany, Bujdoše, Hájovňa, Velká pusta, Peňažité, Stavné, Kapustnice, Kapustnica za kláštorom, Nádavky, Urbár starý háj, Za dvorom, Velká pustatina, Lipník, Zunica, Od trnavského, Hlôžky, Čanadov, Líščie jamy, Dolné lúky, Siladické, Horné kapustnice, Dolný háj

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

Pod Pavlovským, Lúčna, Zadné, Široké, Horinová, Pod cestou a medzi cestami, Polovičky, Dolné podolky, Nad Starým, Dolný háj, Pri hradskej, Horné pole, Andač, Pri Zichyho potoku, Niže cesty od trnavskej baby, Prostredné, Panské role I., Pri záhradách, Predné, Zámojská, Urbárske trávniky, Medzi cestami, Druhé panské lúky, Dielce nad mlynom, Zadné pole, Stredné pole, Predné pole, Na hlinách, Panské role, Pod hájikmi, Močidlanské, Lido, Za humnami, Staré sady, Diely, Rúbanica, Dolné panské pole, Čierne blato, Stráne, Horný luh, Lúky, Panské predné, Podblavok, Medzi Váhmi, Niže mlyna nad zemianskou, Za železnicou, Za Klčinou, Dolné konopnice, Úhory, Horné lúky, Role za dolinou, Od dvorníckeho chotára, Pod háje horné, Prostredné, Noviny za vinohradmi, Pod Čerencom, Teplé, Fančal, Grefty, Horné

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Kapustnice, Dolné pole, Pri obrazku, Jágerské, Spodný Dubník, Babia hôrka, Luciny, V dolinách, Dlhé diely, Pod piesky, Hlinik, Za hájom, Farské, Konské, Záhumenice, Maruše, Kopce, Pri lošonskom chotári, Lúky za mlynom, Novosady, Hoštácke, Kamenec vyše hradskej, Horný breh, Od malého Vážku, Celiny, Kopanice, Zámostky, Lešany, Nad humnami, Šicové, Druhé pole, Gerha, Kudlatove, Vlčie jamy, Cejtach a Molpir, Dlhé kusy, Kyslá hora, Kľuče, Sihot, Dlhe diely

Podobné, Trnavská pahorkatina:

3722x turistika, 2656x miesto, 482x strom, 185x orientačný bod, 117x turistické informácie, 85x poľovnícky posed, 30x atrakcia, 30x vodárenská veža, 26x studňa, 26x chranený strom, 22x prístrešok, altánok, 20x komín, 16x orientačná mapa, 11x miesto na piknik, 9x ohnisko, 2x ZOO, 2x štôlňa, 1x väznica, 1x horáreň, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Trnavská pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trnavska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.