Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Trnavská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Trnavská pahorkatina

Miesto v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

Monarská alej, Hoferské, Klanečnica, Pasienok, Na Sládkovskej, Horné diely, Malé Šenkvice, Pod priečniky, Kolónia, Za hornými humnami, Štvrte, Mohar, Pažite, Veľké Šenkvice, Galat háj, Kopanice, Želiarske, Lodenica, Príka, Hoblíkove záhrady, Gazare, Zadné červené, Pri svätej studienke, Pod Jahodníkom, Zvernica Sochoň, Lúky, Pod brehom, Rakoľubské vľavo, Seklina, Krátka hora, Dolné záhumnie, Kapustnica pri moste, Zadné nádavky, Vyše dediny, Svätá chrasť, Vršová a Včelín, V kočovskej doline, Dolné záhumenice, Pivničná štvrť, Hliníky, cintorín, Pod záhradami, Záhumenice, Lúky, Slaništa, Trnavské vrchy, Malý Biel, Dolné pole, Veľké trnie, Pod sadmi, Dolný mlyn, Soplička, Vodný amfiteáter, Varov Šúr, Rybník, Kopúnová kopanica, Gánok, Za osadou, Roľa za majerom, Kapustniská

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Mlyn, Záhumenice, Kapustniská, Za kostolom, Pod Šomoďou, Biháre, Tomašov vrch, Vidnarky, Pasienky, Lúky za humnami, Za mlynom, Nad kostolom, Vŕšky, Za kaplnkou, Fugelka, Pri mlyne, Kaplnská, Lazy, Konopnice za mostom, Pri šarfickom moste, Lúky nad dedinou, Pri vinohradoch, Konopnice, Pri majeri, Od dolinky za štrekou, Šomloš, Niže osady, Parlag, Dolná dolinka, Pod anglickou záhradou, Za langošom, PRI LIPE, Medzi hájmi, Hliník, Dlhé vinohrady, Kúpeľný ostrov, Rybník, Salašek, Záhrady, Komárno, Dudváh, Hliníky, Nivky, Dolné lúky, Petrovska, Kozie nohy, Záhradky, Mlynárska hora, Za kostolom, Kňazova lúka, Konopnice, Palaj, Paseky, Ďatelinisko nad dedinou, Ohrádky, Záhumenice, Veľké Vápenice, Daran, Na kúte, Cirkevná zem

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Háje, Dolné záhrady, Bobolka, Záplotie, Dolinky, Kapustnice, Lúky, Na klíne, Kapustnica, Klče, Briežky, Pod jarky, Vrbové diely, Blavička, Dolný pasienok, Suché miesto, Trstiny, Cez chríb, Pod orieškom, Konopniská, Zámostie, Bankovice, Močidielka, Hríb, Za majerom, Kapustnisko, Pálenica, Horné diely, Doliny, Dudváh, Horné lúky, Prielohy, Kopané, sídlisko J. Dalloša, Pri kostole, majer Prekážka, Pod mraznicami, Hrad Beckov, Za kostolom, Rybník, Ducovské vrchy, Prúdy, Pri hámri, Chatová osada, Rádio vrch, Prosniská, Pánska niva, Pod hájom, Horná pažiť, Hliník, Malé Orvište, Vŕšky, Volhovisko, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Dudvážska, Lipiny, Háj, Družby, Modranská

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Nad hradskou, Kráľová, Krupská, Zahájske, Horné fertále, Prídavky, Prúdik, Turecko, Staré podgerské, Panské, Tálinek, Panské table, Pažiť, Panské za železnicou, Pri barine, Zemianske, Panské pred železnicou, Háj, Bažantica, Zábarinské, Za Vinohradským, Úzke, Záblavské, Ostredok, Želiarske, Kopanice, Kút, Nové podgerské, Pri doline, Paladajské, Babí idol, Dolné pole, Rovniny na Turecku, Horné pole, Cudzenice, Pod hradskou, Dubník, Hulácka hora, Nová hora, Hlohovník, Vinohrady a novosady, Pri mlyne, Obecné kúsky, Horné pole, Príkra, Parcely, Za kostolom, Dolné Naklo, Nádavky a Pod Skalkou, Horné lúky, Pod Hájom, Senná lúka, Za kostolom - za dolinkou, Linkové, Medzi cestami, Zahájske, Zlatá hora, Kútne, Radovky, Horné Naklo

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

Krahulča, Kamenné vrchy, Babušina kopanica, Háje, Pod oreším, Šlompár, Pomorová hora, Predná hora, Myšia hora, Pri kopci, Pri Hôrke, Flaky, Pri Dolnom mlyne, Vinohrady nad Váhom, Obora, Medzi Váhmi, U Kameňa, Kamenica, Kopanice a Jakušovka, Benišové, Dlžiny, Nižná - Špačince, Striebornice, Vinohrady, Panské diely, Roviny, Podvorné, Krátke pasienky, Dolné veveričie, Rumné, Zadné pole, Od kátlovského, Pred uhliská, Lúky, Dingačka a Nad obrou, Pažiť, Za Vinohradmi, Noviny, Pod Rumné, Hoferské, Bohunice, Grába, Dubovky, Tobolka, Novinky pri cintoríne, Konča Žalia, Za humnami - za dolinkou, Nad papiereň, Stará hora, Pod hôrkami, Za potočné, Ružová hora, Hájna pažiť, Paradič, Hložník, Za humnami, Bačiny, Široké pasienky, Medzi sklady, Urbár za Blavou

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

Flaky, Svinská dolina, Španie lúky, Urbár od špačinského chotára, Dolné pole, Panský les, Jaslovce, Bažanov, Krátke pole, Horné pole, Konča potočných, Na Laze, Chríby, Nad záhradami, Za chrasťou, Sádky, Kapusnice, Priečne, Záhlučky, Pasienok, Cigánske, Lúky vyše silnice, Za parkom, Kopanice za Blavou, Za humnami, Osmina, Pri mačke, Sihoťský majer, Na širokom, Dolinky, Do prúdov, Lopata, Ostredok, Podkovica, Záhony, Nad močidlami, Nepelová, Rajčie hory, Sihoť, Borina, Za potokom pri slivke, Od špačinského chotára, Važiny, Za Važinou, Za lieštičkou, Važina, Nadbrežie, Konopniská, V hloži, Na močiari, Záhrady, Ohrádky, Zdola dráhy, Medzibrežie, Medzi horami, Za horným Váhom, Chríb - Osičie, Za tôňou, Vrchy, Pod sochoňom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Nad Pustým, Za Skalkou, Pri močidlách, Za cintorínom, Za Váhom, Sihote, Babínec, Na stánku, Panský majetok, Malý a veľký Sochoň, Baranec, Zámkovská, Za Zelenou vodou, Kamence, Za záhradou, Od veselského, Kotlovina, Kopanice, Druhé dolinky, Za potokom, Za dolnými humnami, Sedliská, Fodorová, Trtavce, Za závodím, Kopanice na bratislavskej strane, Pri Sihoťskom majeri, Dlhé, Dolné lúky, Na durdiačke, Pri hliníkoch, Kapustnice, Od jarku, Spodky, Nivky, Krížne, Vrchná mladá hora, Pri kšazovej lúke, Matejkovec, Ráta, Hlboká dolina, Vratičov, Pri veľkom topoli, Koruny, Pod záhlučky, Borová Hora, Blažkovec, Pod Matejkovcom, Za greftovou dolinou, Lúky vyše cesty, Martonovská, Vrchné špígle, Háj, Konča dolných humien, Skalka, Pod hájom, Lúky niže silnice, Za múrom, Diely, Rechtorské

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

Korčeková, Jaminy, Vinohrady, Hrkútová pod Sochoňom, Dlhé, Predná mladá hora, Dolné Čakonské, Prostredné špígle, Nedelnište, Sihotka a pilier, Za kostolom, Háj, Lúky, Druhá Ostrovná, U Rusa, Stanovisko, Na dlhých, Za kostolom, Dolné podolky, Pasienky, Horné Pole, Pri mlyne, Dombále, Pod cintorínom, Pod humnami, Kukly, Na zámlynčí, Pod brehom, Dechtariny, Pod panským, Šalfinec, Smolnačka, Búr, Grefty, Šálová lúka, Horné záhumnie, Horné pole, Dielce, Predhorie, Od chotára, Jarka, Hoštácke, Dolné lúky, Čakonské, Srvátčina, Plchovec, Od kočínského, Dolné Čakonské, Veľký Kavaš, Od humen po Zvolen, Grefty, Záhumenice, Rajda, Za hájom, Zvolen, Ohrada, Od Zvolena po chot r, Mološín, Medzihorie, Nový háj

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Hôrčanská dolina, Stará hora, Za hájom, Kapustničky, Malkusova kopanica, Veľký háj, Bočina, Novosady, Blatiny, Pri cintoríne, Dlhé stavanie, Starý háj, Topoľové, Konopnice, Vinohrady, Urbársky les, Políčko, Pri panskom, Od vištuckého, Rybník, Kopanica pri Selci, Horné diely, Kopanice, Prvá Ostrovná, Horné pole, Pod Valom, Stráne od očovského, Dúbravy, Stráne a pažite, Za hoštákmi, Na hájoch, Pri panskon, Horné háje, Vyše cesty, Pri stoku, Role urbárske, Horné diely od panského, Stráne od očkovského, Horné prostredné diely, Niže maloorvištskej cesty, Pod Síroňom, Sihotské, Spodné špígle, Kapustnice, Kopaniská, Horné Podolky, Chríby, Štvrte od očkovského, Zábranie pri Dudváhi, Stráne od krakovianského, Horné diely od očkovského, Druhá Ostrovná, Pod hájom, Jelšové, Noviny, Od nižnianskeho, Orešiansky náhon, Kapustnice, Orešanské, Výsady

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Osičie nad háčkami, Holý vrch, Háj, Pri mlynoch, Trstina od dubovianského, Horné lúky, Holý vrch, Sihoť, Zadný háj, Rybníky, Trázniky, Pahorky, Mladé hory, Za vŕškom, Vyše maloorvištskej cesty, Krátke, Za cestou, Osičie a Nad Háčkami, Kliny, Veľká Lúka, Plešivec, Horné Šnajdáre, Pod Háčkami, Podháje a húšte, Ohlajty, Niva háj, Ponky, Habanské, Grefty, Pri Bôriči, Malý rybníček a Vrásičie, Sychravý, Pri cintoríne, Smutná a Dolné Šnajdáre, Štvrte od očovského, Šugová, Hranová, Výsady, Urbársky pasienok, Na bráne, Za humnami, Gazdovský pasienok, Trstina od dubovnianského, Od Krakovian, Dielčice, Lichvací pasienok, Kozy, Za humnami, Pod prandle, Medzi potokmi, Maruša, Šajby, Húšte, Lajtny, Dolina, Krátke stavanie, Dolné pole, Šajcle, Od nižnianského, Panské

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

Podlužie a Ohrada, Kúty, Pracháreň, Podháje, Dudváh, Jelšina, Za výsadami, Vrbiny, Nový hon, Dolné Zákľuky, Škovrančia dolina, Kút, Za humnami, Tabličky, Lúčne zeme, Čadíky, Roličky, Sihoť, Parná, Pri Sládkovičove, Ščelin, Rašelinisko, Letovec, Štyridsiatka, Jalovčie, Sedelec, Poroské, Brezina, Vinohrady, Predné čerence, Fisaky, Trstenisko, Od dubovského, Ďatelinská, Predné cerence, Dielce, Pri lese, Keseg, Za Potúčkom, Kyškyn, Žomberk, Važina, Purbeky, Pod roľami, Šibenice, Konopnice, Flaky, Lúky, Konopnice, Pojty, Nad vidnarky, Pantoš, Háčky, Zábranie pri obecnom, Panské od šulekova, Prostredné pole, Farské, Predné pole, Losiky, Dolné lúky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

Pod barinou, Páldanské, Za horným koncom, Horny luh, Kopanice za vinohradmi, Rúbanice, Zadné vinohrady, Šivavec, Nemecký novodvorský hon, Špindrále, Selnice, Hlávce, Za zábavou, Kýžnare, Bučanka, Horné konce, Štábonty, Dielce, Pod hájom, Žobrák, Ramáre, Od dubovského, Pri dolnom háji, Sasková dolina, Za hájom, Potôčky, Za humnami, Záhumnie, Boričky, Za humnami, Horné vinohrady, Panská záhrada, Vinohrady, Horné Kapustnice, Repová lúka, Konopnisko, Spoločný pasienok, Dolné vinohrady, Na doline, Chríb, Lósiky, Od Bíňoviec, Zadné cerence, Nový dvor, Pustáky, Deviatky, Trojrožka, Sedelce, Pri hradskej, Pri gróbskej hradskej, Cvik, Bereg, Za starou hájovňou, Mokráž, Nový majer, Veľký polán, Dolná dolina, Pri abrahámskom, Horné pole, Pri háji

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

Horné pole od Naháča, Lúčne pri háji, Horný pasienok, Druhé diely od domoviny, Dlhé, Druhé diely od čatajského, Pod hradskou, Horné lúky, Zadné diely, Od Trstína, Pri mlyne, Staré záhrady, Domovina od voderad, Lieskové, Syslové, Zmenené pole, Predné pole, Bažantnica, Gátsky vŕšok, Medzi lúkami, Zichyho kanál, Urbársky pasienok, Zemianske role, Stredné diely, Húščavina, Rybníčky, Šachory, Zadné pole, Pri orieškovej ceste, Horné Greftenské, Egreš, Háj, Horné Grefty, Druhé diely niže výhona, Horný háj, Druhé diely, Diely pri kopci, Hornokamenný hon, Nemecký železničný hon, Dolné Grefty, Dolnolesný hon, Hornomajerské, Dolné pole od Naháča, Padelky, Konopniská, Dolný starý háj, Tretie diely, Štvrté diely od domoviny, Suchý kanál, Dlhé lúky, Hoštacké, Horná dolina, Za páldanskou cestou, Medzi cesty, Prvé diely od čatajského, Krátke lúky, Lúčky, Tretie diely od domoviny, Pri háji a Zadky, Dlhé

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

Lúky pod hájom, Dlhé pole, Dolné pole, Pod hájom, Sisek, Prvé diely niže výhona, Meričné, Babí dol, Nad Greftami, Homolka, Horné Záhrady, Kopec, Žaludné, Vrchné pole, Pasienky pod hájom, Abrahámska, Pažitie, Tretie diely niže výhona, Vištucký potok, Pri kríži, U jazera, Veľký hon, Domovina od hája, Pri čerešienkovej ceste, Za mostom, Krátke lúky, Siladské, Dobiaška, Fučíková, Šašrovalo, Pri seneckom háji, Obecná lúka, Sarlota, Prvé diely, Podháj hoštácky, Podháj, Doliny, Panské, Čádik, Zápotoky, Vinohrady, Gidra, Tretia trieda, Obecn lúka, Na lúkach a Podolky, Horné lúky, Za zichyho potokom, Spodný hon, Dunajské pole, Obecn lúka, Bodoházske, Tône, Štvrté diely, Horný kišov, Hornolesný hon, Ďatelinicko nad dedinou, Grefty, Druhá trieda, Štvrté diely niže výhona, Hájovňa

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

Prúdy, Predné, Od Očkova, Pauči a Hlbočinec, Zunica, Predné pole, Samuelová, Za Klčinou, Hlôžky, Kupelný ostrov, Medzi Váhmi, Velká pusta, Pri Zichyho potoku, Urbárske trávniky, Okopanec, Dolný háj, Kopce a Jahorný kút, Nad Starým, Od trnavského, Nad trakovickou cestou, Lúky, Horný luh, Role za dolinou, Rúbanica, Podblavok, Polovičky, Pri hradskej, Bujdoše, Struhy, Dielce nad mlynom, Dolný háj, Stavné, Líščie jamy, Delený pasienok, Brežné, Andač, Pri záhradách, Hlboké, Kapustnica za kláštorom, Lido, Za dvorom, Mestský háj, Stráne, Čierne blato, Urbár starý háj, Prvá trieda, Peňažité, Zámojská, Dlhé, Panské predné, Niže cesty od trnavskej baby, Kotancové, Lúčna, Mikušová, Zadné, Prostredné, Záhumenice, Veľké Brestovany, Velká pustatina, Niva

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

Za humnami, Za železnicou, Diely, Horné lúky, Horinová, Pod hájikmi, Horné pole, Stará Holeška, Niže mlyna nad zemianskou, Kurty, Siladické, Stanová, Bodona, Čanadov, Lipník, Široké, Medzi cestami, Horné kapustnice, Dolné konopnice, Široké, Druhé panské lúky, Pasienok, Pod cestou a medzi cestami, Zadné pole, Panské role I., Mlieč, Staré vinohrady, Babinec, Kňazovec za železnicou, Na hlinách, Záhumenice, Panské role, Dolné podolky, Močidlanské, Borina nad cintorínom, Staré sady, Lúčna, Pod Pavlovským, Čabraky, Horné sihote, Kapustnice, Dolné lúky, Za Rakytím, Hrušová, Dolné panské pole, Stredné pole, Nádavky, Úhory, Pod hájom, Mlynský jarok, Malé, Dolné pogranie, Dlhé, Koryto, Hradište, Pod veľkým hájom, V dolinách, Dolné pole, Uhlište, Kamenec vyše hradskej

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Novosadky, Prvé pole, Spodné lósy, Za Dudváhom, Rúbanice, Veľké posádky, Kopanice, Starý háj, Kotrgale, Obora, Dlhé kusy, Horné pole, Háj, Dolné lúky, Vlčie jamy, Majerský hon, Lose, Vyšné linaje, Za kameňom, Prostredné pole, Lúky za mlynom, Červené vŕby, Polodomnice, Od strednianskeho, Medzi vodami, Pažiť, Za záhradou, Obecný háj, Panónia, Prídavky, Odmeštie, Záholdošské, Verešovo, Horné panské, Spodný Dubník, Novosady, Náplavy, Farské a Pekovičová, Šošovičky, Dolný breh

Podobné, Trnavská pahorkatina:

3580x turistika, 2655x miesto, 433x strom, 167x orientačný bod, 104x turistické informácie, 43x poľovnícky posed, 27x vodárenská veža, 26x atrakcia, 26x chranený strom, 25x studňa, 21x prístrešok, altánok, 17x komín, 16x orientačná mapa, 8x miesto na piknik, 6x ohnisko, 2x štôlňa, 1x väznica, 1x horáreň, 1x ZOO, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trnavska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.