Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Trnavská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Trnavská pahorkatina

Miesto v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

Monarská alej, Hoferské, Klanečnica, Pasienok, Štvrte, Pod priečniky, Gazare, Pod Jahodníkom, Pri svätej studienke, Malé Šenkvice, Kolónia, Mohar, Za hornými humnami, Veľké Šenkvice, Kopanice, Pažite, Galat háj, Želiarske, Horné diely, Lodenica, Príka, Na Sládkovskej, Hoblíkove záhrady, Zadné červené, Zvernica Sochoň, Lúky, Krátka hora, Pod brehom, Seklina, Dolné záhumnie, Vyše dediny, Kapustnica pri moste, Zadné nádavky, V kočovskej doline, Dolné záhumenice, Vršová a Včelín, Rakoľubské vľavo, Pivničná štvrť, Svätá chrasť, cintorín, Záhumenice, Pod záhradami, Lúky, Slaništa, Trnavské vrchy, Hliníky, Pod sadmi, Malý Biel, Vodný amfiteáter, Veľké trnie, Dolný mlyn, Soplička, Dolné pole, Varov Šúr, Chatová osada, Kopúnová kopanica, Rybník, Za osadou, Gánok, Roľa za majerom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Za kostolom, Kapustniská, Kapustniská, Záhumenice, Mlyn, Pod Šomoďou, Tomašov vrch, Biháre, Vidnarky, Lúky za humnami, Nad kostolom, Za mlynom, Pasienky, Za kaplnkou, Vŕšky, Pri mlyne, Fugelka, Kaplnská, Lazy, Konopnice za mostom, Lúky nad dedinou, Pri vinohradoch, Konopnice, Pri šarfickom moste, Pri majeri, Parlag, Od dolinky za štrekou, Šomloš, Pod anglickou záhradou, Dolná dolinka, Niže osady, PRI LIPE, Hliník, Medzi hájmi, Rybník, Dlhé vinohrady, Záhrady, Kúpeľný ostrov, Salašek, Za langošom, Dudváh, Nivky, Komárno, Dolné lúky, Petrovska, Hliníky, Záhradky, Veľké Vápenice, Daran, Ohrádky, Mlynárska hora, Paseky, Palaj, Za kostolom, Kozie nohy, Kňazova lúka, Na kúte, Záhumenice, Konopnice, Ďatelinisko nad dedinou

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Cirkevná zem, Bobolka, Dolné záhrady, Záplotie, Háje, Lúky, Kapustnice, Pod jarky, Kapustnica, Briežky, Klče, Na klíne, Dolinky, Dolný pasienok, Pod orieškom, Blavička, Vrbové diely, Horné lúky, Cez chríb, Suché miesto, Zámostie, Konopniská, Kapustnisko, Močidielka, Bankovice, Za majerom, Hríb, Pálenica, Prielohy, Dudváh, Doliny, Horné diely, Horné lúky, Kopané, majer Prekážka, Za cintorínom, Pri kostole, Kapustnice, sídlisko J. Dalloša, Pod mraznicami, Prúdy, Rybník, Hrad Beckov, Za kostolom, Ducovské vrchy, Prosniská, Pri hámri, Rádio vrch, Pod hájom, Pánska niva, Horná pažiť, Hliník, Malé Orvište, Vŕšky, Volhovisko, Pri starej studni, Nad Sokolovcami, Dudvážska, Lipiny, Háj

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Družby, Modranská, Nad hradskou, Krupská, Kráľová, Zahájske, Horné fertále, Pažiť, Staré podgerské, Panské pred železnicou, Bažantica, Tálinek, Zábarinské, Panské za železnicou, Háj, Prídavky, Turecko, Zemianske, Prúdik, Panské table, Panské, Pri barine, Krátke lúky, Syslové, Ostredok, Kút, Pri orieškovej ceste, Úzke, Dlhé pole, Staré záhrady, Kopanice, Predné pole, Pri mlyne, Záblavské, Za Vinohradským, Želiarske, Zadné pole, Pri doline, Pri čerešienkovej ceste, Dolné pole, Doliny, Babí idol, Rovniny na Turecku, Nové podgerské, Paladajské, Sarlota, Dolné podolky, Horné pole, Krahulča, Pri mlyne, Zlatá hora, Kamenica, Obecné kúsky, Háje, Pod oreším, Hlohovník, Horné Naklo, Vinohrady nad Váhom, Kútne, Cudzenice

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

Kopanice a Jakušovka, Medzi cestami, Medzi Váhmi, Pod Hájom, U Kameňa, Nová hora, Nádavky a Pod Skalkou, Obora, Horné pole, Za kostolom, Linkové, Predná hora, Horné lúky, Myšia hora, Senná lúka, Kamenné vrchy, Parcely, Babušina kopanica, Radovky, Zahájske, Hulácka hora, Za kostolom - za dolinkou, Príkra, Pri Dolnom mlyne, Flaky, Pri kopci, Pomorová hora, Dolné Naklo, Dubník, Šlompár, Vinohrady a novosady, Pri Hôrke, Pod hradskou, Striebornice, Za Vinohradmi, Panské diely, Dingačka a Nad obrou, Pod Rumné, Ružová hora, Noviny, Panský les, Vinohrady, Hoferské, Bačiny, Pred uhliská, Konča Žalia, Flaky, Za humnami - za dolinkou, Medzi sklady, Horné pole, Zadné pole, Stará hora, Od kátlovského, Španie lúky, Hájna pažiť, Krátke pasienky, Konča potočných, Svinská dolina, Grába, Pod hôrkami

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

Za potočné, Dolné veveričie, Jaslovce, Podvorné, Roviny, Dolné pole, Pažiť, Tobolka, Za humnami, Lúky, Nižná - Špačince, Urbár za Blavou, Široké pasienky, Krátke pole, Rumné, Paradič, Novinky pri cintoríne, Dlžiny, Bohunice, Hložník, Urbár od špačinského chotára, Benišové, Na Laze, Nad papiereň, Bažanov, Dubovky, Druhé dolinky, Kopanice, Chríby, Malý a veľký Sochoň, Kopanice za Blavou, Pri Sihoťskom majeri, Sihoťský majer, Za horným Váhom, Za potokom, Kapusnice, Od špačinského chotára, Kotlovina, Ostredok, Lúky vyše silnice, Na širokom, Za Važinou, Vrchy, Nepelová, Fodorová, Za tôňou, Za Zelenou vodou, Sihote, Cigánske, Za Váhom, Nad Pustým, Do prúdov, Dolné lúky, Za humnami, Záhony, Za záhradou, Babínec, Pasienok, Za Skalkou, Od veselského

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Priečne, Za chrasťou, Nadbrežie, Osmina, Trtavce, Dolinky, V hloži, Pri hliníkoch, Za závodím, Na durdiačke, Podkovica, Sedliská, Za parkom, Chríb - Osičie, Važiny, Kopanice na bratislavskej strane, Rajčie hory, Pri mačke, Nad záhradami, Záhrady, Panský majetok, Baranec, Za potokom pri slivke, Pod sochoňom, Sádky, Za cintorínom, Konopniská, Dlhé, Medzibrežie, Pri močidlách, Važina, Lopata, Zámkovská, Za dolnými humnami, Nad močidlami, Kamence, Na stánku, Zdola dráhy, Medzi horami, Za lieštičkou, Na močiari, Záhlučky, Sihoť, Ohrádky, Borina, Od chotára, Dielce, Dolné Čakonské, Od jarku, Od humen po Zvolen, Hoštácke, Nivky, Šalfinec, Za múrom, Pod záhlučky, Šálová lúka, Pod cintorínom, Predná mladá hora, Martonovská, Rajda

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

Jarka, U Rusa, Na zámlynčí, Nedelnište, Pri kšazovej lúke, Sihotka a pilier, Za kostolom, Jaminy, Od Zvolena po chot r, Od kočínského, Horné pole, Za greftovou dolinou, Pod panským, Grefty, Lúky niže silnice, Lúky vyše cesty, Krížne, Grefty, Na dlhých, Predhorie, Pod humnami, Vinohrady, Hlboká dolina, Ohrada, Skalka, Korčeková, Hrkútová pod Sochoňom, Háj, Dlhé, Prostredné špígle, Zvolen, Ráta, Dolné lúky, Srvátčina, Háj, Konča dolných humien, Vratičov, Pri mlyne, Matejkovec, Medzihorie, Diely, Vrchné špígle, Pri veľkom topoli, Smolnačka, Pod hájom, Koruny, Veľký Kavaš, Čakonské, Záhumenice, Dolné Čakonské, Druhá Ostrovná, Pod brehom, Dombále, Za kostolom, Búr, Za hájom, Blažkovec, Rechtorské, Pasienky, Horné Pole

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Pod Matejkovcom, Spodky, Borová Hora, Plchovec, Lúky, Vrchná mladá hora, Horné záhumnie, Dechtariny, Kapustnice, Mološín, Dolné podolky, Kukly, Stanovisko, Hôrčanská dolina, Rybník, Noviny, Vinohrady, Horné prostredné diely, Sihotské, Stráne od očovského, Chríby, Prvá Ostrovná, Nový háj, Horné diely, Kapustničky, Starý háj, Veľký háj, Za hoštákmi, Topoľové, Novosady, Stráne od očkovského, Vyše cesty, Políčko, Zábranie pri Dudváhi, Horné diely od očkovského, Od vištuckého, Spodné špígle, Dúbravy, Horné háje, Kopanice, Pod hájom, Kopanica pri Selci, Blatiny, Horné diely od panského, Na hájoch, Stráne a pažite, Štvrte od očkovského, Kopaniská, Pri panskon, Pod Síroňom, Jelšové, Kapustnice, Urbársky les, Pri panskom, Horné pole, Stráne od krakovianského, Pri cintoríne, Pri stoku, Pod Valom, Niže maloorvištskej cesty

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Konopnice, Dlhé stavanie, Druhá Ostrovná, Role urbárske, Bočina, Stará hora, Za hájom, Malkusova kopanica, Horné Podolky, Orešanské, Húšte, Lajtny, Sychravý, Podháje a húšte, Holý vrch, Osičie a Nad Háčkami, Kúty, Trázniky, Gazdovský pasienok, Pri mlynoch, Dielčice, Jelšina, Výsady, Orešiansky náhon, Sihoť, Štvrte od očovského, Vyše maloorvištskej cesty, Za cestou, Veľká Lúka, Za humnami, Mladé hory, Od nižnianskeho, Vrbiny, Niva háj, Podlužie a Ohrada, Za humnami, Za výsadami, Osičie nad háčkami, Kapustnice, Podháje, Od Krakovian, Smutná a Dolné Šnajdáre, Pri cintoríne, Hranová, Urbársky pasienok, Od nižnianského, Pahorky, Trstina od dubovnianského, Habanské, Výsady, Dudváh, Šajby, Pri Bôriči, Pracháreň, Šugová, Kozy, Dolné pole, Za vŕškom, Horné Šnajdáre, Zadný háj

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

Krátke, Šajcle, Panské, Lichvací pasienok, Na bráne, Rybníky, Grefty, Háj, Horné lúky, Kliny, Pod prandle, Krátke stavanie, Plešivec, Medzi potokmi, Holý vrch, Dolina, Ohlajty, Maruša, Ponky, Pod Háčkami, Trstina od dubovianského, Malý rybníček a Vrásičie, Roličky, Važina, Dielce, Dolné lúky, Predné pole, Hlávce, Za humnami, Pri lese, Žomberk, Predné čerence, Škovrančia dolina, Za zábavou, Fisaky, Losiky, Za Potúčkom, Flaky, Nad vidnarky, Farské, Sedelec, Za horným koncom, Dolné Zákľuky, Kyškyn, Ďatelinská, Štábonty, Predné cerence, Selnice, Panské od šulekova, Sihoť, Špindrále, Pod roľami, Rúbanice, Konopnice, Šivavec, Konopnice, Ramáre, Pod hájom, Dielce, Páldanské

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

Horny luh, Rašelinisko, Vinohrady, Nový hon, Zábranie pri obecnom, Trstenisko, Háčky, Purbeky, Horné konce, Keseg, Jalovčie, Bučanka, Od dubovského, Parná, Pod barinou, Pri Sládkovičove, Zadné vinohrady, Štyridsiatka, Kýžnare, Lúky, Kopanice za vinohradmi, Kút, Pojty, Šibenice, Žobrák, Poroské, Letovec, Pantoš, Lúčne zeme, Prostredné pole, Ščelin, Nemecký novodvorský hon, Brezina, Čadíky, Tabličky, Za humnami, Horné Kapustnice, Boričky, Nový majer, Od Bíňoviec, Dolné vinohrady, Pri gróbskej hradskej, Dolná dolina, Konopnisko, Spoločný pasienok, Deviatky, Vinohrady, Pri háji, Zadné cerence, Mokráž, Veľký polán, Horné pole od Naháča, Trojrožka, Pri abrahámskom, Horné pole, Pustáky, Horné vinohrady, Nový dvor, Za humnami, Sedelce

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

Lósiky, Pri dolnom háji, Za starou hájovňou, Záhumnie, Pri hradskej, Lúčne pri háji, Panská záhrada, Cvik, Na doline, Repová lúka, Za hájom, Chríb, Sasková dolina, Od dubovského, Potôčky, Bereg, Za páldanskou cestou, Sisek, Konopniská, Horné Grefty, Babí dol, Nad Greftami, Dlhé lúky, Medzi cesty, Egreš, Dlhé, Dolný starý háj, Zemianske role, Háj, Prvé diely niže výhona, Druhé diely od čatajského, Druhé diely niže výhona, Hornokamenný hon, Padelky, Dolné pole, Gátsky vŕšok, Horný háj, Bažantnica, Medzi lúkami, Homolka, Od Trstína, Zichyho kanál, Horný pasienok, Nemecký železničný hon, Zmenené pole, Druhé diely od domoviny, Suchý kanál, Druhé diely, Dolné pole od Naháča, Meričné, Lúčky, Lúky pod hájom, Rybníčky, Zadné diely, Lieskové, Horné lúky, Dolné Grefty, Dlhé, Pod hájom, Urbársky pasienok

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

Horná dolina, Horné Greftenské, Tretie diely od domoviny, Diely pri kopci, Pri háji a Zadky, Štvrté diely od domoviny, Pod hradskou, Šachory, Stredné diely, Prvé diely od čatajského, Dolnolesný hon, Hoštacké, Hornomajerské, Tretie diely, Húščavina, Domovina od voderad, Gidra, Tône, Druhá trieda, Horné Záhrady, Siladské, Hornolesný hon, Obecná lúka, Horné lúky, Pažitie, Podháj hoštácky, Vrchné pole, Štvrté diely niže výhona, Domovina od hája, Pri seneckom háji, Podháj, Veľký hon, Panské, Šašrovalo, Vištucký potok, Štvrté diely, Bodoházske, Tretia trieda, Žaludné, Obecn lúka, Zápotoky, Kopec, Pri kríži, Abrahámska, Dobiaška, Vinohrady, Krátke lúky, Pasienky pod hájom, Grefty, Dunajské pole, Prvé diely, Spodný hon, Na lúkach a Podolky, Za mostom, Ďatelinicko nad dedinou, Za zichyho potokom, Čádik, U jazera, Horný kišov, Tretie diely niže výhona

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

Obecn lúka, Fučíková, Panské role, Stráne, Bujdoše, Záhumenice, Andač, Široké, Mestský háj, Lipník, Močidlanské, Pod hájikmi, Hrušová, Polovičky, Babinec, Na hlinách, Hlôžky, Struhy, Velká pustatina, Dolné panské pole, Nad Starým, Borina nad cintorínom, Za humnami, Horné sihote, Prvá trieda, Čierne blato, Hájovňa, Pri Zichyho potoku, Mikušová, Pod cestou a medzi cestami, Panské predné, Pauči a Hlbočinec, Stará Holeška, Pod Pavlovským, Od Očkova, Za Klčinou, Kopce a Jahorný kút, Horné lúky, Horný luh, Role za dolinou, Stavné, Stredné pole, Hlboké, Nad trakovickou cestou, Kupelný ostrov, Nádavky, Čanadov, Medzi Váhmi, Samuelová, Peňažité, Pasienok, Za železnicou, Predné pole, Urbárske trávniky, Za Rakytím, Niže mlyna nad zemianskou, Zunica, Niže cesty od trnavskej baby, Kurty, Lúky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

Okopanec, Za dvorom, Líščie jamy, Prostredné, Panské role I., Dlhé, Horné pole, Lido, Kotancové, Diely, Dolné lúky, Zámojská, Zadné, Prúdy, Dolný háj, Stanová, Brežné, Kapustnica za kláštorom, Kňazovec za železnicou, Velká pusta, Pri hradskej, Staré vinohrady, Niva, Delený pasienok, Záhumenice, Pri záhradách, Medzi cestami, Mlieč, Dolné konopnice, Horné kapustnice, Veľké Brestovany, Zadné pole, Kapustnice, Rúbanica, Lúčna, Urbár starý háj, Predné, Bodona, Horinová, Druhé panské lúky, Od trnavského, Dolný háj, Úhory, Staré sady, Dielce nad mlynom, Čabraky, Lúčna, Široké, Podblavok, Siladické, Pri obrázku, Panské hory, Medzi mlyny, Kosené lúky, Deviatky, Pri obrazku, Zbudovce nad včelínom, Horné, Maderošd, Dolné pole

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Prielohy, Hofierske, Lúky za Blavou, Rúbanice, Uzke, Nízke, Lúčne pole, Kyslá hora, Majerský hon, Vlčie jamy, Medzi Stankovskú a Pátrovú, Rybník, Pažiť, Vŕbske, Dlhé, Pod Borody, Záhumenice, Koryto, Obecný háj, Dudváh, Jamy, Prepadlištia, Dolné lúky, Dlhe diely, Šipoš, Za kanálom, Dlhé, Novosady, Veselá, Pri trsti, Horné záhrady, Iligova, Cangor, Pod Janovom, V dolinách, Prostredné, Konské, Dlhé diely, Kudlatove, Pažiť

Podobné, Trnavská pahorkatina:

3650x turistika, 2655x miesto, 475x strom, 168x orientačný bod, 109x turistické informácie, 59x poľovnícky posed, 29x atrakcia, 27x vodárenská veža, 26x chranený strom, 26x studňa, 20x komín, 19x prístrešok, altánok, 17x orientačná mapa, 8x miesto na piknik, 6x ohnisko, 2x štôlňa, 1x väznica, 1x horáreň, 1x ZOO, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trnavska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.