Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Trnavská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Trnavská pahorkatina

Miesto v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

Monarská alej, Hoferské, Klanečnica, Pasienok, Štvrte, Na Sládkovskej, Pri svätej studienke, Pod Jahodníkom, Zadné červené, Malé Šenkvice, Pod priečniky, Za hornými humnami, Mohar, Kolónia, Pažite, Veľké Šenkvice, Kopanice, Galat háj, Želiarske, Horné diely, Zadné nádavky, Príka, Gazare, Hoblíkove záhrady, Seklina, Krátka hora, Pod brehom, Vyše dediny, Dolné záhumnie, Vršová a Včelín, Pivničná štvrť, Rakoľubské vľavo, Svätá chrasť, Dolné záhumenice, Zvernica Sochoň, V kočovskej doline, Kapustnica pri moste, Hliníky, Lúky, Veľké trnie, cintorín, Pod záhradami, Záhumenice, Lúky, Slaništa, Malý Biel, Trnavské vrchy, Soplička, Pod sadmi, Dolné pole, Dolný mlyn, Lodenica, Rybník, Kopúnová kopanica, Varov Šúr, Gánok, Za osadou, Kapustniská, Kapustniská, Mlyn

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Záhumenice, Za kostolom, Roľa za majerom, Pod Šomoďou, Tomašov vrch, Biháre, Vidnarky, Pasienky, Lúky za humnami, Nad kostolom, Za kaplnkou, Vŕšky, Za mlynom, Fugelka, Pri mlyne, Konopnice za mostom, Kaplnská, Lazy, Konopnice, Pri vinohradoch, Lúky nad dedinou, Dolná dolinka, Od dolinky za štrekou, Pod anglickou záhradou, Niže osady, Hliník, Medzi hájmi, Salašek, PRI LIPE, Rybník, Kúpeľný ostrov, Dlhé vinohrady, Za langošom, Dudváh, Komárno, Dolné lúky, Hliníky, Nivky, Petrovska, Daran, Záhradky, Ohrádky, Konopnice, Veľké Vápenice, Mlynárska hora, Palaj, Kozie nohy, Za kostolom, Kňazova lúka, Na kúte, Paseky, Záhumenice, Háje, Záplotie, Bobolka, Dolné záhrady, Lúky, Na klíne, Klče, Pod jarky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Kapustnice, Dolinky, Kapustnica, Briežky, Suché miesto, Dolný pasienok, Cez chríb, Trstiny, Vrbové diely, Pod orieškom, Blavička, Hríb, Bankovice, Kapustnisko, Za majerom, Močidielka, Konopniská, Prielohy, Dudváh, Doliny, Pálenica, Horné diely, Horné lúky, majer Prekážka, Kopané, sídlisko J. Dalloša, Pri kostole, Pod mraznicami, Prúdy, Za kostolom, Hrad Beckov, Ducovské vrchy, Prosniská, Pri hámri, Rádio vrch, Chatová osada, Pánska niva, Vodný amfiteáter, Pod hájom, Horná pažiť, Hliník, Malé Orvište, Vŕšky, Volhovisko, Záhrady, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Dudvážska, Lipiny, Háj, Družby, Modranská, Nad hradskou, Kráľová, Krupská, Zahájske, Horné fertále, Turecko, Panské za železnicou, Prúdik

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Panské pred železnicou, Panské, Prídavky, Staré podgerské, Háj, Tálinek, Bažantica, Zemianske, Zábarinské, Pri barine, Panské table, Pažiť, Kopanice, Kút, Ostredok, Za Vinohradským, Záblavské, Želiarske, Úzke, Rovniny na Turecku, Dolné pole, Pri doline, Nové podgerské, Babí idol, Paladajské, Horné pole, Dolné Naklo, Obora, Háje, Vinohrady nad Váhom, Vinohrady a novosady, Kamenica, Flaky, Parcely, Pri Hôrke, Medzi Váhmi, Pod Hájom, Zahájske, Medzi cestami, Zlatá hora, Príkra, Predná hora, Dubník, Krahulča, Myšia hora, Nová hora, U Kameňa, Senná lúka, Hulácka hora, Horné pole, Šlompár, Horné lúky, Pod oreším, Pri mlyne, Kamenné vrchy, Pri Dolnom mlyne, Pri kopci, Kopanice a Jakušovka, Pomorová hora, Radovky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

Kútne, Hlohovník, Linkové, Horné Naklo, Nádavky a Pod Skalkou, Za kostolom - za dolinkou, Pod hradskou, Babušina kopanica, Cudzenice, Obecné kúsky, Za kostolom, Hložník, Bačiny, Roviny, Novinky pri cintoríne, Konča Žalia, Urbár za Blavou, Pred uhliská, Bažanov, Krátke pole, Za humnami, Za Vinohradmi, Pod Rumné, Flaky, Dlžiny, Panské diely, Grába, Bohunice, Zadné pole, Svinská dolina, Pod hôrkami, Panský les, Ružová hora, Nižná - Špačince, Benišové, Hoferské, Dolné veveričie, Paradič, Podvorné, Pažiť, Nad papiereň, Dingačka a Nad obrou, Lúky, Stará hora, Tobolka, Striebornice, Dubovky, Široké pasienky, Vinohrady, Dolné pole, Noviny, Na Laze, Horné pole, Konča potočných, Od kátlovského, Zámostie, Krátke pasienky, Urbár od špačinského chotára, Jaslovce, Medzi sklady

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

Španie lúky, Hájna pažiť, Za humnami - za dolinkou, Za potočné, Rumné, Cigánske, Rajčie hory, Pri močidlách, Priečne, Lúky vyše silnice, Pri hliníkoch, Medzi horami, Záhony, Za záhradou, Podkovica, Na širokom, Kopanice za Blavou, Do prúdov, Vrchy, Za Váhom, Malý a veľký Sochoň, Nad močidlami, Za cintorínom, Sihoťský majer, Za dolnými humnami, Fodorová, Kapusnice, Kamence, Pri mačke, Ostredok, Dlhé, Druhé dolinky, Sihoť, Pasienok, Chríb - Osičie, Od špačinského chotára, Za lieštičkou, Važina, Sedliská, Na stánku, Zámkovská, Nad Pustým, Kotlovina, Za Važinou, Ohrádky, Za potokom, Chríby, Sádky, Lopata, Za Skalkou, Borina, Za chrasťou, Za tôňou, Za horným Váhom, Dolné lúky, Kopanice, Nad záhradami, Záhrady, Za potokom pri slivke, Na močiari

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Trtavce, Za humnami, Za parkom, Pri Sihoťskom majeri, Na durdiačke, Nadbrežie, Konopniská, Babínec, Od veselského, Zdola dráhy, Dolinky, Za Zelenou vodou, Važiny, Medzibrežie, Sihote, V hloži, Panský majetok, Záhlučky, Osmina, Pod sochoňom, Kopanice na bratislavskej strane, Nepelová, Baranec, Za závodím, Plchovec, Grefty, Ohrada, Matejkovec, Spodky, Od humen po Zvolen, Pri veľkom topoli, Za hájom, Čakonské, Pod cintorínom, Krížne, Vrchné špígle, Rechtorské, Srvátčina, Od jarku, Dielce, Dolné Čakonské, Hlboká dolina, Horné Pole, Koruny, Lúky vyše cesty, Dolné podolky, Blažkovec, Prostredné špígle, Konča dolných humien, Dlhé, Kapustnice, Stanovisko, Za múrom, Dechtariny, Predhorie, Korčeková, Nivky, Lúky, Od Zvolena po chot r, Martonovská

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

Sihotka a pilier, Pod hájom, Na dlhých, Medzihorie, Ráta, Lúky niže silnice, Druhá Ostrovná, Dombále, Záhumenice, Hoštácke, Pod Matejkovcom, Veľký Kavaš, Háj, Borová Hora, Horné záhumnie, Búr, Od kočínského, Mološín, Na zámlynčí, Vinohrady, Pri kšazovej lúke, Smolnačka, Pasienky, Pod panským, Zvolen, Predná mladá hora, Dolné lúky, Jaminy, Vratičov, Horné pole, Za kostolom, Grefty, Dolné Čakonské, Za greftovou dolinou, Hrkútová pod Sochoňom, Pod humnami, Od chotára, Háj, Jarka, Šalfinec, Pri mlyne, Šálová lúka, Nedelnište, Pod záhlučky, Vrchná mladá hora, Diely, Pod brehom, Kukly, Skalka, Rajda, Za kostolom, U Rusa, Políčko, Kopaniská, Horné háje, Hôrčanská dolina, Pri stoku, Nový háj, Kopanica pri Selci, Veľký háj

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Blatiny, Stráne od krakovianského, Za hoštákmi, Druhá Ostrovná, Dúbravy, Kopanice, Pri panskom, Od vištuckého, Stráne od očkovského, Vinohrady, Role urbárske, Horné diely, Prvá Ostrovná, Stráne a pažite, Novosady, Konopnice, Stráne od očovského, Štvrte od očkovského, Horné prostredné diely, Rybník, Kapustničky, Zábranie pri Dudváhi, Sihotské, Na hájoch, Pri panskon, Pod Valom, Bočina, Vyše cesty, Jelšové, Horné diely od očkovského, Dlhé stavanie, Topoľové, Pod hájom, Pod Síroňom, Malkusova kopanica, Pri cintoríne, Starý háj, Noviny, Horné diely od panského, Horné Podolky, Chríby, Urbársky les, Stará hora, Kapustnice, Horné pole, Spodné špígle, Za hájom, Niže maloorvištskej cesty, Pri cintoríne, Horné lúky, Húšte, Výsady, Štvrte od očovského, Habanské, Za humnami, Dudváh, Pod prandle, Výsady, Urbársky pasienok, Niva háj

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Plešivec, Trstina od dubovianského, Kozy, Pri Bôriči, Maruša, Pracháreň, Trázniky, Grefty, Dolina, Jelšina, Podháje, Mladé hory, Zadný háj, Na bráne, Vrbiny, Šugová, Dolné pole, Krátke stavanie, Pod Háčkami, Krátke, Šajcle, Osičie a Nad Háčkami, Pahorky, Veľká Lúka, Horné Šnajdáre, Podháje a húšte, Dielčice, Háj, Šajby, Orešanské, Ponky, Medzi potokmi, Podlužie a Ohrada, Za výsadami, Lajtny, Za cestou, Od Krakovian, Od nižnianského, Kapustnice, Za humnami, Gazdovský pasienok, Kúty, Osičie nad háčkami, Panské, Sychravý, Hranová, Kliny, Vyše maloorvištskej cesty, Smutná a Dolné Šnajdáre, Za vŕškom, Pri mlynoch, Orešiansky náhon, Lichvací pasienok, Holý vrch, Od nižnianskeho, Rybníky, Ohlajty, Holý vrch, Sihoť, Malý rybníček a Vrásičie

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

Trstina od dubovnianského, Kýžnare, Lúky, Nový hon, Páldanské, Šivavec, Rúbanice, Konopnice, Vinohrady, Lúčne zeme, Konopnice, Hlávce, Važina, Sihoť, Kút, Jalovčie, Keseg, Ďatelinská, Pri Sládkovičove, Parná, Zadné vinohrady, Letovec, Sedelec, Od dubovského, Fisaky, Predné čerence, Za humnami, Zábranie pri obecnom, Škovrančia dolina, Dielce, Pojty, Štábonty, Žobrák, Špindrále, Žomberk, Za Potúčkom, Pantoš, Šibenice, Kopanice za vinohradmi, Čadíky, Pod barinou, Tabličky, Predné cerence, Purbeky, Poroské, Horné konce, Predné pole, Nad vidnarky, Rašelinisko, Farské, Dolné lúky, Ščelin, Háčky, Pod roľami, Prostredné pole, Bučanka, Horny luh, Brezina, Za zábavou, Za horným koncom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

Dolné Zákľuky, Kyškyn, Ramáre, Losiky, Štyridsiatka, Flaky, Pri lese, Selnice, Dielce, Nemecký novodvorský hon, Roličky, Panské od šulekova, Pod hájom, Trstenisko, Za humnami, Za hájom, Lósiky, Konopnisko, Dolné vinohrady, Sedelce, Od dubovského, Horné pole od Naháča, Repová lúka, Panská záhrada, Potôčky, Vinohrady, Horné vinohrady, Od Bíňoviec, Zadné cerence, Lúčne pri háji, Boričky, Sasková dolina, Pustáky, Nový dvor, Cvik, Pri abrahámskom, Na doline, Nový majer, Pri gróbskej hradskej, Pri dolnom háji, Spoločný pasienok, Bereg, Za starou hájovňou, Za humnami, Horné pole, Veľký polán, Záhumnie, Chríb, Dolná dolina, Trojrožka, Pri háji, Horné Kapustnice, Deviatky, Pri hradskej, Mokráž, Lúky pod hájom, Tretie diely od domoviny, Meričné, Zadné diely, Padelky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

Horný pasienok, Dolnolesný hon, Sisek, Pod hájom, Medzi lúkami, Suchý kanál, Dolné pole, Tretie diely, Babí dol, Diely pri kopci, Zmenené pole, Horné Grefty, Druhé diely od domoviny, Gátsky vŕšok, Syslové, Krátke lúky, Od Trstína, Bažantnica, Pri majeri, Horný háj, Zichyho kanál, Zadné pole, Húščavina, Druhé diely niže výhona, Druhé diely, Stredné diely, Domovina od voderad, Dolné pole od Naháča, Medzi cesty, Nemecký železničný hon, Dolné Grefty, Prvé diely od čatajského, Dlhé lúky, Konopniská, Pri šarfickom moste, Pod hradskou, Hornomajerské, Horné lúky, Dlhé pole, Prvé diely niže výhona, Horná dolina, Druhé diely od čatajského, Urbársky pasienok, Pri orieškovej ceste, Za páldanskou cestou, Zemianske role, Hoštacké, Štvrté diely od domoviny, Lúčky, Šachory, Lieskové, Staré záhrady, Dlhé, Predné pole, Pri mlyne, Homolka, Hornokamenný hon, Dlhé, Pri háji a Zadky, Háj

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

Nad Greftami, Dolný starý háj, Rybníčky, Horné Greftenské, Egreš, Gidra, Tône, Siladské, Pri kríži, Bodoházske, Doliny, Dobiaška, Horné Záhrady, Zápotoky, Domovina od hája, Na lúkach a Podolky, Pasienky pod hájom, Šomloš, Dunajské pole, Abrahámska, U jazera, Veľký hon, Horný kišov, Krátke lúky, Žaludné, Vištucký potok, Hornolesný hon, Ďatelinicko nad dedinou, Za zichyho potokom, Panské, Obecn lúka, Vrchné pole, Cirkevná zem, Pri seneckom háji, Spodný hon, Štvrté diely, Pažitie, Obecn lúka, Prvé diely, Podháj, Štvrté diely niže výhona, Tretia trieda, Druhá trieda, Ďatelinisko nad dedinou, Čádik, Za mostom, Parlag, Podháj hoštácky, Fučíková, Vinohrady, Horné lúky, Tretie diely niže výhona, Kopec, Obecná lúka, Sarlota, Pri čerešienkovej ceste, Grefty, Šašrovalo, Nad trakovickou cestou, Horinová

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

Velká pusta, Dolné konopnice, Niva, Dolné podolky, Prostredné, Zadné pole, Urbár starý háj, Medzi Váhmi, Mlieč, Čanadov, Delený pasienok, Panské role I., Samuelová, Široké, Za železnicou, Lido, Predné pole, Staré vinohrady, Líščie jamy, Zámojská, Zunica, Bodona, Kňazovec za železnicou, Pod Pavlovským, Dolný háj, Nad Starým, Stredné pole, Čierne blato, Prúdy, Horné kapustnice, Kapustnice, Kotancové, Urbárske trávniky, Úhory, Struhy, Pri Zichyho potoku, Od Očkova, Stavné, Pod hájikmi, Horný luh, Bujdoše, Predné, Hlôžky, Hlboké, Dolné lúky, Lúčna, Pri záhradách, Lúky, Prvá trieda, Kurty, Peňažité, Pri hradskej, Dolný háj, Role za dolinou, Záhumenice, Hájovňa, Velká pustatina, Za humnami, Panské predné, Niže cesty od trnavskej baby

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

Mikušová, Horné pole, Horné sihote, Andač, Stará Holeška, Rúbanica, Kapustnica za kláštorom, Za dvorom, Za Klčinou, Niže mlyna nad zemianskou, Medzi cestami, Borina nad cintorínom, Staré sady, Dolné panské pole, Stanová, Záhumenice, Babinec, Zadné, Horné lúky, Pasienok, Na hlinách, Veľké Brestovany, Kopce a Jahorný kút, Kupelný ostrov, Hrušová, Pod cestou a medzi cestami, Diely, Dielce nad mlynom, Siladické, Lúčna, Brežné, Polovičky, Čabraky, Dlhé, Stráne, Od trnavského, Podblavok, Močidlanské, Druhé panské lúky, Panské role, Široké, Mestský háj, Pauči a Hlbočinec, Za Rakytím, Nádavky, Lipník, Celiny, Hoštácke, Dlhé, Konopnice, Dlhé kusy, Dolné lúky, Dlhé, Kočvariny, Dolné pogranie, Panské hory, Pažiť, Za hrádzami, Damašky, Horná pažiť

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Fančal, Horné diely, Dolné lúky, Dolina, Vŕbske, Hoštácke, Šeršt, Hradište, Za Novou horou, Diely, Lúky za dolným koncom, Noviny, Spodky, Záhumienky, Dlhé diely, V dolinách, Pod hájom, Pod záhradou a za Váhom, Dolné lúky, Pri majeri, Nad bugári, Odmeštie, Za Veselou, Veselá, Močidlany, Rybníky, Za Dudváhom, Lesná hora, Kuzlovske kuty, Urbárske luky, Prostredné pole, Lúky pri Prašníku, Vyše Pátrovej, Babinské, Chrústové, Panské, Dolné Vinohrady, Od kátlovského, Kopanice, Horné záhrady

Podobné, Trnavská pahorkatina:

3393x turistika, 2654x miesto, 269x strom, 151x orientačný bod, 102x turistické informácie, 39x poľovnícky posed, 27x atrakcia, 27x vodárenská veža, 26x chranený strom, 25x studňa, 21x prístrešok, altánok, 17x komín, 16x orientačná mapa, 8x miesto na piknik, 5x ohnisko, 2x štôlňa, 1x ZOO, 1x väznica, 1x horáreň, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trnavska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.