Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Trnavská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Trnavská pahorkatina

Miesto v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

Monarská alej, Hoferské, Klanečnica, Pasienok, Pod priečniky, Za hornými humnami, Na Sládkovskej, Gazare, Zadné červené, Malé Šenkvice, Štvrte, Mohar, Kolónia, Vršová a Včelín, Galat háj, Pažite, Veľké Šenkvice, Želiarske, Suché miesto, Horné diely, Lúky, Lodenica, Príka, Pri svätej studienke, Hoblíkove záhrady, Pod Jahodníkom, V kočovskej doline, Kopanice, Seklina, Pod brehom, Krátka hora, Zadné nádavky, Dolné záhumnie, Pivničná štvrť, Rakoľubské vľavo, Zvernica Sochoň, Dolné záhumenice, Svätá chrasť, Pod záhradami, cintorín, Lúky, Vyše dediny, Kapustnica pri moste, Záhumenice, Veľké trnie, Hliníky, Slaništa, Malý Biel, Trnavské vrchy, Dolný mlyn, Pod sadmi, Dolné pole, Soplička, Vodný amfiteáter, Chatová osada, Kopúnová kopanica, Varov Šúr, Za osadou, Gánok, Roľa za majerom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Záhumenice, Kapustniská, Kapustniská, Mlyn, Za kostolom, Tomašov vrch, Biháre, Pod Šomoďou, Lúky za humnami, Vidnarky, Nad kostolom, Pasienky, Vŕšky, Za kaplnkou, Za mlynom, Pri mlyne, Fugelka, Konopnice za mostom, Lazy, Kaplnská, Lúky nad dedinou, Pri majeri, Rybník, Pri vinohradoch, Pri šarfickom moste, Konopnice, Šomloš, Pod anglickou záhradou, Niže osady, Dolná dolinka, Parlag, Od dolinky za štrekou, Salašek, Hliník, Medzi hájmi, Záhrady, Za langošom, PRI LIPE, Kúpeľný ostrov, Rybník, Dlhé vinohrady, Dolné lúky, Nivky, Komárno, Hliníky, Petrovska, Dudváh, Kňazova lúka, Konopnice, Cirkevná zem, Kozie nohy, Palaj, Záhradky, Ohrádky, Daran, Na kúte, Paseky, Veľké Vápenice, Za kostolom, Záhumenice

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Mlynárska hora, Dolné záhrady, Háje, Záplotie, Bobolka, Briežky, Na klíne, Dolinky, Klče, Kapustnice, Lúky, Pod jarky, Kapustnica, Blavička, Cez chríb, Dolný pasienok, Horné lúky, Pod orieškom, Vrbové diely, Za majerom, Konopniská, Bankovice, Kapustnisko, Hríb, Zámostie, Močidielka, Prielohy, Pálenica, Horné diely, Dudváh, Horné lúky, Doliny, Pri kostole, Kopané, Za cintorínom, sídlisko J. Dalloša, Kapustnice, majer Prekážka, Pod mraznicami, Horné grefty, Rybník, Za kostolom, Prúdy, Ducovské vrchy, Hrad Beckov, Pri hámri, Prosniská, Rádio vrch, Pánska niva, Pod hájom, Horná pažiť, Hliník, Malé Orvište, Vŕšky, Volhovisko, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Novosady, Dudvážska, Lipiny

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Háj, Modranská, Družby, Nad hradskou, Kráľová, Krupská, Horné fertále, Bažantica, Pri barine, Tálinek, Panské table, Zábarinské, Prúdik, Panské za železnicou, Háj, Zemianske, Pažiť, Turecko, Staré podgerské, Prídavky, Panské, Panské pred železnicou, Želiarske, Dlhé pole, Pri mlyne, Krátke lúky, Zadné pole, Kút, Staré záhrady, Za Vinohradským, Ostredok, Záblavské, Syslové, Kopanice, Pri orieškovej ceste, Predné pole, Úzke, Doliny, Babí idol, Dolné pole, Nové podgerské, Pri čerešienkovej ceste, Rovniny na Turecku, Pri doline, Sarlota, Paladajské, Dolné podolky, Horné pole, Babušina kopanica, Obecné kúsky, Dubník, Pod Hájom, Dolné Naklo, Kamenica, Vinohrady a novosady, Horné Naklo, Flaky, Za kostolom - za dolinkou, Pri kopci, Kamenné vrchy

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

Cudzenice, Nová hora, Hlohovník, Kopanice a Jakušovka, Hulácka hora, Pod oreším, Pomorová hora, Senná lúka, Radovky, Príkra, Zlatá hora, Parcely, Vinohrady nad Váhom, Myšia hora, Medzi cestami, Medzi Váhmi, Krahulča, Háje, Linkové, Pri Hôrke, Obora, Za kostolom, Zahájske, Horné lúky, Pod hradskou, Kútne, Šlompár, Horné pole, U Kameňa, Pri mlyne, Predná hora, Pri Dolnom mlyne, Nádavky a Pod Skalkou, Urbár od špačinského chotára, Pod hôrkami, Grába, Pod Rumné, Dolné pole, Hájna pažiť, Novinky pri cintoríne, Dubovky, Krátke pasienky, Od kátlovského, Panské diely, Rumné, Konča Žalia, Podvorné, Jaslovce, Roviny, Lúky, Konča potočných, Krátke pole, Noviny, Dlžiny, Svinská dolina, Urbár za Blavou, Za humnami - za dolinkou, Tobolka, Panský les, Vinohrady

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

Dingačka a Nad obrou, Medzi sklady, Hložník, Zadné pole, Bohunice, Za humnami, Za potočné, Španie lúky, Pred uhliská, Za Vinohradmi, Paradič, Ružová hora, Široké pasienky, Stará hora, Na Laze, Bačiny, Benišové, Dolné veveričie, Striebornice, Flaky, Bažanov, Hoferské, Nižná - Špačince, Nad papiereň, Pažiť, Horné pole, Sihote, Za tôňou, Cigánske, Za humnami, Kamence, Važina, Záhrady, Dolné lúky, Sádky, Záhony, Do prúdov, Kopanice, Lúky vyše silnice, Zdola dráhy, Kopanice na bratislavskej strane, Fodorová, Za horným Váhom, Dlhé, Ostredok, Pod sochoňom, Od špačinského chotára, Za záhradou, Kopanice za Blavou, Nepelová, Záhlučky, Sihoť, Nad Pustým, V hloži, Sihoťský majer, Malý a veľký Sochoň, Nad záhradami, Dolinky, Nadbrežie, Pasienok

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Podkovica, Za parkom, Zámkovská, Druhé dolinky, Pri močidlách, Baranec, Nad močidlami, Za dolnými humnami, Pri mačke, Od veselského, Kotlovina, Za cintorínom, Chríb - Osičie, Konopniská, Osmina, Lopata, Na durdiačke, Pri Sihoťskom majeri, Priečne, Sedliská, Pri hliníkoch, Rajčie hory, Babínec, Kapusnice, Medzibrežie, Na širokom, Za Skalkou, Trtavce, Za lieštičkou, Za závodím, Važiny, Ohrádky, Borina, Panský majetok, Na stánku, Vrchy, Za Váhom, Chríby, Za potokom, Za Zelenou vodou, Medzi horami, Za chrasťou, Za potokom pri slivke, Na močiari, Za Važinou, Dlhé, Diely, Ráta, Prostredné špígle, Sihotka a pilier, Hlboká dolina, Rajda, Rechtorské, Od humen po Zvolen, Za múrom, Plchovec, Na zámlynčí, Grefty, Pri mlyne, Pod cintorínom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

Lúky niže silnice, Nivky, Horné Pole, Pod brehom, Za kostolom, Spodky, Predná mladá hora, Pod záhlučky, Kukly, Smolnačka, Predhorie, Dielce, Pod humnami, Šálová lúka, Čakonské, Krížne, Korčeková, Blažkovec, Jaminy, Za kostolom, Konča dolných humien, Mološín, Stanovisko, Za greftovou dolinou, Koruny, Lúky, Nedelnište, Háj, Šalfinec, Dolné podolky, Dolné lúky, Matejkovec, Záhumenice, Borová Hora, Pri veľkom topoli, Dechtariny, Dolné Čakonské, Veľký Kavaš, Ohrada, Srvátčina, Vrchná mladá hora, Vinohrady, Kapustnice, Martonovská, Vrchné špígle, Hoštácke, Dombále, Lúky vyše cesty, Jarka, Pod panským, Hrkútová pod Sochoňom, Medzihorie, Pasienky, Od chotára, Dolné Čakonské, Zvolen, Od Zvolena po chot r, U Rusa, Za hájom, Háj

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Grefty, Skalka, Druhá Ostrovná, Na dlhých, Vratičov, Pri kšazovej lúke, Vítkov vŕšok, Horné záhumnie, Pod Matejkovcom, Pod hájom, Od kočínského, Od jarku, Horné pole, Búr, Hôrčanská dolina, Od vištuckého, Vinohrady, Horné diely, Role urbárske, Pri cintoríne, Spodné špígle, Stará hora, Pri panskom, Pri stoku, Horné háje, Horné Podolky, Topoľové, Niže maloorvištskej cesty, Na hájoch, Starý háj, Kapustnice, Nový háj, Pod Valom, Dúbravy, Jelšové, Za hoštákmi, Kopanica pri Selci, Stráne od krakovianského, Kapustničky, Kopanice, Horné diely od očkovského, Stráne od očkovského, Noviny, Sihotské, Stráne a pažite, Horné pole, Pod Síroňom, Horné prostredné diely, Kopaniská, Veľký háj, Bočina, Za hájom, Urbársky les, Zábranie pri Dudváhi, Dlhé stavanie, Horné diely od panského, Rybník, Druhá Ostrovná, Pod hájom, Pri panskon

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Políčko, Blatiny, Vyše cesty, Chríby, Konopnice, Prvá Ostrovná, Malkusova kopanica, Stráne od očovského, Štvrte od očkovského, Krátke stavanie, Gazdovský pasienok, Sychravý, Háj, Štvrte od očovského, Za humnami, Rybníky, Plešivec, Hranová, Podháje, Dielčice, Vyše maloorvištskej cesty, Pahorky, Veľká Lúka, Zadný háj, Výsady, Jelšina, Trázniky, Malý rybníček a Vrásičie, Od nižnianského, Horné Šnajdáre, Holý vrch, Trstina od dubovianského, Lichvací pasienok, Pod Háčkami, Habanské, Mladé hory, Smutná a Dolné Šnajdáre, Kliny, Dolné pole, Holý vrch, Kapustnice, Urbársky pasienok, Osičie nad háčkami, Podlužie a Ohrada, Trstina od dubovnianského, Panské, Ohlajty, Dudváh, Medzi potokmi, Šajcle, Pracháreň, Za vŕškom, Kozy, Výsady, Horné lúky, Dolina, Šugová, Pri Bôriči, Kúty, Na bráne

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

Húšte, Grefty, Za cestou, Podháje a húšte, Vrbiny, Pod prandle, Pri cintoríne, Lajtny, Osičie a Nad Háčkami, Orešanské, Maruša, Šajby, Za výsadami, Za humnami, Sihoť, Krátke, Ponky, Orešiansky náhon, Od Krakovian, Niva háj, Pri mlynoch, Od nižnianskeho, Ramáre, Trstenisko, Važina, Bučanka, Tabličky, Žomberk, Páldanské, Losiky, Hlávce, Ščelin, Kýžnare, Zábranie pri obecnom, Predné pole, Pri lese, Predné cerence, Sedelec, Flaky, Za horným koncom, Purbeky, Nemecký novodvorský hon, Sihoť, Dolné Zákľuky, Štábonty, Pantoš, Prostredné pole, Letovec, Šibenice, Brezina, Keseg, Konopnice, Nový hon, Fisaky, Dielce, Čadíky, Ďatelinská, Horné konce, Rašelinisko, Kút

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

Konopnice, Háčky, Parná, Zadné vinohrady, Selnice, Pojty, Pri Sládkovičove, Kopanice za vinohradmi, Pod hájom, Pod barinou, Poroské, Od dubovského, Rúbanice, Dolné lúky, Za zábavou, Za humnami, Žobrák, Pod roľami, Škovrančia dolina, Vinohrady, Jalovčie, Kyškyn, Dielce, Nad vidnarky, Štyridsiatka, Za Potúčkom, Špindrále, Farské, Horny luh, Roličky, Predné čerence, Lúky, Šivavec, Panské od šulekova, Lúčne zeme, Vinohrady, Od dubovského, Na doline, Za starou hájovňou, Záhumnie, Pri gróbskej hradskej, Za hájom, Spoločný pasienok, Nový dvor, Sasková dolina, Konopnisko, Od Bíňoviec, Horné pole, Dolné vinohrady, Horné Kapustnice, Veľký polán, Pri háji, Horné pole od Naháča, Horné vinohrady, Pri hradskej, Za humnami, Bereg, Trojrožka, Mokráž, Pustáky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

Dolná dolina, Lúčne pri háji, Potôčky, Pri abrahámskom, Za humnami, Nový majer, Lósiky, Sedelce, Repová lúka, Pri dolnom háji, Chríb, Panská záhrada, Cvik, Zadné cerence, Deviatky, Boričky, Sisek, Šachory, Nemecký železničný hon, Tretie diely, Zmenené pole, Dolný starý háj, Horný pasienok, Konopniská, Babí dol, Zichyho kanál, Druhé diely od domoviny, Od Trstína, Horné Grefty, Nad Greftami, Meričné, Druhé diely od čatajského, Lúčky, Padelky, Lieskové, Pod hradskou, Bažantnica, Dlhé lúky, Egreš, Hornokamenný hon, Dlhé, Druhé diely niže výhona, Medzi lúkami, Dolné pole od Naháča, Štvrté diely od domoviny, Zemianske role, Homolka, Háj, Zadné diely, Tretie diely od domoviny, Dolné pole, Dlhé, Húščavina, Horné Greftenské, Stredné diely, Hoštacké, Lúky pod hájom, Hornomajerské, Druhé diely, Horné lúky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

Domovina od voderad, Pod hájom, Prvé diely niže výhona, Horný háj, Za páldanskou cestou, Diely pri kopci, Medzi cesty, Urbársky pasienok, Gátsky vŕšok, Suchý kanál, Prvé diely od čatajského, Dolnolesný hon, Rybníčky, Dolné Grefty, Pri háji a Zadky, Horná dolina, Bodoházske, Dunajské pole, Druhá trieda, Abrahámska, Pasienky pod hájom, Domovina od hája, Horné Záhrady, Siladské, Za zichyho potokom, Na lúkach a Podolky, Dobiaška, Obecn lúka, Tretie diely niže výhona, Horné lúky, Za mostom, Obecn lúka, Ďatelinicko nad dedinou, Žaludné, Vrchné pole, Tône, Kopec, Štvrté diely niže výhona, Grefty, Tretia trieda, U jazera, Spodný hon, Pri seneckom háji, Hornolesný hon, Šašrovalo, Fučíková, Podháj hoštácky, Čádik, Prvé diely, Obecná lúka, Panské, Štvrté diely, Podháj, Krátke lúky, Vinohrady, Vištucký potok, Gidra, Pri kríži, Zápotoky, Veľký hon

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

Horný kišov, Pažitie, Stráne, Pod hájikmi, Záhumenice, Bodona, Pod cestou a medzi cestami, Kapustnice, Mestský háj, Zadné pole, Brežné, Za Rakytím, Staré sady, Úhory, Dolné konopnice, Zámojská, Kupelný ostrov, Prúdy, Lipník, Pri Zichyho potoku, Dolný háj, Urbár starý háj, Bujdoše, Prostredné, Lido, Siladické, Hlôžky, Role za dolinou, Dielce nad mlynom, Nad Starým, Záhumenice, Za humnami, Kopce a Jahorný kút, Stredné pole, Pauči a Hlbočinec, Pri záhradách, Pod Pavlovským, Diely, Nad trakovickou cestou, Hájovňa, Za železnicou, Predné pole, Rúbanica, Dolné lúky, Panské predné, Babinec, Čanadov, Borina nad cintorínom, Horné sihote, Delený pasienok, Stavné, Niže mlyna nad zemianskou, Niva, Hrušová, Panské role, Dlhé, Niže cesty od trnavskej baby, Lúčna, Staré vinohrady, Kurty

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

Kotancové, Močidlanské, Podblavok, Horné kapustnice, Od trnavského, Mikušová, Dolné panské pole, Stanová, Široké, Čabraky, Nádavky, Kapustnica za kláštorom, Urbárske trávniky, Horné pole, Predné, Medzi cestami, Horné lúky, Za Klčinou, Od Očkova, Kňazovec za železnicou, Hlboké, Medzi Váhmi, Velká pusta, Panské role I., Veľké Brestovany, Široké, Velká pustatina, Prvá trieda, Líščie jamy, Zadné, Čierne blato, Mlieč, Dolný háj, Zunica, Peňažité, Struhy, Samuelová, Horinová, Druhé panské lúky, Andač, Pri hradskej, Okopanec, Horný luh, Lúky, Lúčna, Polovičky, Za dvorom, Stará Holeška, Na hlinách, Pasienok, Porichtárky, Brezina, Tretí hon, Hrabina, Dolné pole, Medzi vodami, Hradište, Kamenný brodek, Obecný háj, Závrište

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Dolné pole, Dolný breh, Jágerské, Tilašmane, Lósy, Sihot, Výsady, Za Veselou, Mlynský jarok, Pohava, Výhonové, Záhumenice, Pri Rexovej studni, Nad kaplnkou, Obora, Hoštácke, Od bučanského, Dolné Vinohrady, Od strednianskeho, Kopanice, Uhlište, Vlčie hory, Od kátlovského, Hofierske, Očkajov vrch a malá Čížová, Panské, Nad humnami, V dolinách, Vinohrady, Pod záhradou a za Váhom, Zemianske, Spodné lósy, Šicové, Lúky pri Prašníku, Lesná hora, Kuzlovske vrchy, Šipoš, Horné pole, Horná stávka, Noviny

Podobné, Trnavská pahorkatina:

3698x turistika, 2656x miesto, 482x strom, 183x orientačný bod, 113x turistické informácie, 69x poľovnícky posed, 29x atrakcia, 29x vodárenská veža, 26x studňa, 26x chranený strom, 22x prístrešok, altánok, 20x komín, 17x orientačná mapa, 11x miesto na piknik, 8x ohnisko, 2x ZOO, 2x štôlňa, 1x väznica, 1x horáreň, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Trnavská pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trnavska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.