Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská nížina » Trnavská pahorkatina » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina

Autobusová zastávka v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

Hronská pahorkatina (396x), Žitavská pahorkatina (311x)

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

Priemyselný park V, Tolstého, Hlohovec, Šulekovo, ZŠ, Nový cintorín, Slepčany, kultúrny dom, Vinárske závody, Špačinská, Obch. akadémia, Vráble, Dyčka, pož. zbrojnica, Bánovce n.Bebravou,Husitská ul., Dvorníky, ZŠ, Alekšince, pri kríži, autobusová zastávka, 10, Paňa, rázcestie, Geňa, ŠM, Hurbanovo, Nová Trstená, Šelpice, požiarna zbrojnica, Topoľčany, sídl. Východ, Veľký Kýr, cintorín, Močenok, centrum, Kozárovce, nám., Obyce, horáreň, Ľudovítová, Dolné Lovčice, pri zvonici, Žemberovce, mlyn, Čierne Kľačany, Jednota, Babindol, Čendeš, Nánanská, Vráble,,rázc.k žel.st., Chotárna, Tepličky, Podlužany,Zlobiny rázc.(2.0), autobusová zastávka, autobusová zastávka, Jacovce, mlyn, Brestovany, Lovčická ul., Smolenice,,žel.st., Lehota, č. d. 2, Bánovce n.B., rázc.(1.0), Janíkovce, Hosťovce, RD, Červeník, Mlynská ul., Priemyselný park VII, Vozokany, Jelšovce, OcÚ, autobusová zastávka, Sereď,nám., Nižná, u Mikuša, autobusová zastávka, Cabaj-Čápor, Riegler osada, Sereď,Cukrovarská ul., Melek, Jednota, Žlkovce, kostol, Svätopeterská ul., 4, Bojničky, RaOS a.s., Slovenská Nová Ves, SM, Červený Hrádok, kostol, Jánošíkova, stred, Hlavná, pošta - Fő utca, posta

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Paňa, OcÚ, Rázcestie Kmeťova, Tepličky, Autobusová zastávka, Dubnička II., Veľký Kýr, Motorest, Hlohovec, Dukelská ul., Beladice, SOUP, autobusová zastávka, Levice, Ladislavov Dvor, PP Géňa, Farmol, 6, Hul, most, Prusy,Bažantnica, Čeladince, Krakovany, cintorín, ZŠ Škultétyho, Jacovce, pošta, autobusová zastávka, Bánovce n.B., Stred, lekáreň, Priemyselný park VII, Žitavany, most, Lužianky, Korytovská, Železničná stanica MHD, Železničná stanica, Sasinkovo, dolný koniec, Blesovce, RD, Levice, Levitex, Ul.F.Hečku, Ivanka pri Nitre, Texiplast, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Ivanka p. Nitre, Luk, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Obyce, kostol, Krušovská, ARTEP, Žitavany, Jednota, autobusová zastávka, Horné Obdokovce, ZŠ, Ladzany, Jednota, Malé Kršteňany, nad nemocnicou, Veľký Kýr, Motorest, autobusová zastávka, Želiezovce,Jarok,rácz., Ďurková, Novocintorínska cesta - Újtemető út, Okružná, Trávnica, RD, Ulica SNP, Ratnovce, horný val, Lukáčovce, kaštieľ, Zbehy, mlyn, Vieska nad Žitavou, most, Koplotovce, rázc. (2.0), autobusová zastávka, Podlužany,Zlobiny rázc.(2.0), autobusová zastávka, Priemyselný park, nadjazd, Uhrovec,Marušina, Podhájska,,kostol

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Urmince, RD, Bajč, ŠM, Veľké Dvorany, domovina, Trenčianske Mitice,Kostolné Mitice, Cabaj-Čápor, Branko, Slepčany, Križovany n.Dudváhom,,pošta, autobusová zastávka, Malé Chlievany,Farma, Komenského ulica - Comenius utca, Vašinova, Krušovská, elektro, Hronský Beňadik, Skokan, Stará ZŠ - Öreg iskola, Dolnočermánska, Horná Streda, hydrocentrála rázcestie, Poľný Kesov, kúpalisko, Rázcestie Panská dolina, Siladice,,rázc.k žel.st., Haláčovce,ZŠ, Kúpeľný ostrov, Balnea Palace, Školský majetok, Volkovce, ZŠ, Sereď,Strednočepeňská č.d.1144, Dolná Krupá,,farský úrad, Bašovce, Dvory nad Žitavou,,ovocný sad, Šahy, námestie, Vráble, Hefra, Jesenské, Banka,,štadión, Pri Vadaši - Vadas-megálló, Pastovce, Livinské Opatovce, Budmerice, Podhájska, Hlohovecká, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bešeňov,,pošta, Malý Cetín, dolný koniec, Bátovce, námestie, Prusy,Štefanka, V. Floreát, Kúpeľná ul., Hlboká, autobusová zastávka, Svätý Vendelín, V. Clementisa, poliklinika, Hul, ZŠ, Námestie A. Hlinku, Dlhá ulica, Terasy I. - Teraszok I. lakótelep, Špačinská, Nám. SUT, Malženice, kult. dom, Ratkovce, Šahy, nemocnica, Horné Lefantovce, dolný koniec, Veľké Lovce,,osada, Partizánske, Malé Bielice, Jednota, Nitrianska Blatnica, nám., Pod Párovcami, Hotelová akadémia

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Výčapy-Opatovce,,II, Štefanovičová, rázc. (2.0), Radošina, rázc.k žel.st., M. Benku, Malá nad Hronom,,OcÚ, Terézie Vansovej, Okružné námestie, Vodohospodárske stavby, Kamenná cesta, Tibora Kružliaka, Trstínska, Skladová, autobusová zastávka, Modranka -Sereďská, Čechy,,nám., Ul.Nitrianska cintorín, autobusová zastávka, Norovce, most, Kolta,,OcÚ, Veľké Ripňany, Jednota, Cabaj-Čápor, rázc. Hrušťov, Podlužany,Jednota, Nitrianska Blatnica, domovina, Nedašovce,nám., Malá Hradná,Kochnáč, Kolíňany, rázc., Horné Orešany, Rajčanka, Golianovo, Záhradná, Ivanka pri Nitre, tehelňa, Sokolovce, horný koniec, Považská, autobusová zastávka, Cífer, Pác, kostol, Jelšové, obec, Nová Dedina, Opatová, Kaplna, Na majeri, Podlužany,Tuchyň, Dolná Krupá,,dol.koniec, Nové Mesto nad Váhom, Kaplnka, autobusová zastávka, Nové Mesto nad Váhom, Hájovky, Vieska nad Žitavou, rázc., Nové Mesto nad Váhom, n. sídlisko, 15, Dolný Pial, cintorín, Semerovo,,Červený majer, Spartakovská, Veľké Kozmálovce, hor. koniec, Čataj, Pošta, Topoľčianky, Števula, Novocintorínska cesta - Újtemető út, Alekšince, žel. st., autobusová zastávka, Výčapy-Opatovce,,II, Záhrada, Súlovce, Betlehem, Mestská hala, Mojmírovce, rázcestie, Bojná, Horné mlyny, Radiša,Štátne lesy, Správa ciest, Piešťany, AS

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

Železničiarska, Veľké Kostoľany, OcÚ, Maňa, nákupné stredisko, Častá, Rázcestie Píla, Trstínska, Pri Kalvárii, Trnava,,Peklo ŠM, Dolnočermánska, Kočovce,Rakoľuby, Pastuchov, rázc. II (3.0), Bobot,Jednota, Modra, Štúrova, Oponice, námestie, autobusová zastávka, Rastislavice, ZŠ, Ladice, kostol, Práznovce,,nám., Párovské Háje, Libichava, Oponice, rázcestie, Správa ciest, autobusová zastávka, Mužla, Jednota, Vinohradnícka ulica, 11, Hlohovec, SNP, Zlatníky,dolný koniec, Malé Ripňany, Šahy, nemocnica, Zbrojníky, obec, Tesárske Mlyňany, RD, autobusová zastávka, Cabaj-Čápor, Nový Pereš, Nové Mesto nad Váhom, STS, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Veľké Orvište, Partizánske,žel.stanica, Dlhá, Žlkovce, Trnavské rázc. (1.0), Tlmače, ČOV, Mojmírovce, rázcestie, Košolná, Družstvo, Komenského ul., ul.8.mája, Šurany, SEHWA, Zbehy ZŠ, Horná Seč, Jednota, Hajná Nová Ves, Jednota, Cabajská, Kolíňany, vápenka, autobusová zastávka, Trenč.Mitice,Močidlá, Veľké Orvište, Krnča, nám., ZsVAK, Hlohovec, Jašter, Nitrianska Blatnica, nám., Autobusová stanica, Partizánske,V.Okružná 938, 12, Dolná Sihoť Gaštanová ul.

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

Zlaté Moravce, RD, Čachtice, námestie, Rybany,ZŠ, autobusová zastávka, Trnava, Oravné, autobusová zastávka, Pod Zoborom, Tovarnícka, IV. ZŠ, Partizánske,Obuvnícka ul.č.d.423/12, Kamenica n.Hronom,,ŠM, Leopoldov, Gojdičova ul. žel. st., Hurbanovo, MÚ, Sebechleby, Jednota, CENTRUM, Mlyny, Lok, kolónia, Murániho, Kolíňany, ihrisko, Domaníky, OcÚ, Hlohovec,Šulekovo,rázc. čerp. st., Viktoríniho nám., Zlatníky,Jakoňovec,most, Ostratice, Jednota, Šenkvice, Jánska, Danfoss, Trstín,,rázc.I., Motešice,Dolné Motešice, Malý Cetín, RD, Babindol, Čendeš, Topoľčianky, RD, Veľké Ripňany, Vieska, Pusté Úľany, Jednota, Sebechleby, Jednota, Stará ZŠ - Öreg iskola, Dopravná ul. II, autobusová zastávka, Kostolná, Banka, Stará, Pochabany,rázc., Hájske, kult. dom, Dvorčianska, Štefana Moyzesa, Žirany, kostol, Kľačany, žel. zast., autobusová zastávka, Beladice, stará škola, Červený Hrádok, kostol, Tovarníky,,Topos, Ivanka p. Nitre, Luk, Lukov dvor, Vozovka, Trebatice,,rázcestie, Žabokreky nad Nitrou, dolný koniec, Horné Trhovište, rázc., Ruskovce, rázc., Bánov, Jednota, Horňany, nám., Šurany, VÚB, autobusová zastávka, Partizánske,Šípok Centrum, Bulharská, potraviny

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Nové Mesto nad Váhom, STS, Blatné, Škola, Kolta,,cintorín, Horné Orešany, Rajčanka, Hrkovce, Nové Mesto nad Váhom, Uhlík, Klasov, rázc. V. Chyndice (4.0), Košolná, Kostol, Partizánske,V.Okružná 1040/41, Detský domov, Červeník, rázc. nadjazd, Podlužany,RD, Dolné Trhovište, Jelenová, Pastorek, Bernolákova, Vráble,,ZŠ, Vajanského, Záhradkárska osada, Rázcestie Panská dolina, Banka,,štadión, Vráble, Dyčka, RD, Sereď,žel.st., Práznovce, závod, Bánovce n.B., Stred, lekáreň, Viničné, Objekty, Mojmírovce, RD, Chrenovský cintorín, Malé Ripňany, Kmeťovo, žel. stanica, G.Steinera, Častá, Rázcestie Píla, Bobot,Chirana, Poliklinika, Chotárna, Šúrovce, žel. st., Šišov,rázc., Ratkovce, rázc. (2.0), Madunice, Nákupné str., Saleziánska, autobusová zastávka, Prednádražie, Semafor, Bajč, kukturni dom, Budmerice, Biely vŕšok, Hostie, č.d. 226, Veľké Zálužie, Betlahom, Zlaté Moravce, Kaufland, 7, Bánovce n.B., Dubnička, most, Močenok, Mory, Dolné Trhovište, Jelenová, Jednota, Pri kríži, Vráble, Jednota, Lúčnica nad ŽŽitavou, Martinová, žžel. zast., Radošina, ZŠ, Tekolďany, rázc. (2.0), Ostratice, Veľké Ostratice, Kočovce, Beckovská Vieska, Štvrte, Kavcova, Vieska nad Žitavou, Arboretum, Žitná-Radiša,č.d.38, Veterná

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

Veľký Kýr, domovina, č. d. 130, Tepláreň, Rybany,žel.st., Mikov dvor, Bohúňova, Mužla, M. Mužla rázc., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nevidzany, Jednota, Veľká Hradná,dol.koniec, Uhliská, rázcestie, Braneckého, TESCO, rázcestie, Hurbanovo, Bohatá, rácz. Imeľ, Šoporňa, námestie, Bánovce n.B., Dubnička, most, Vráble, Jednota, Pezinok, Sídlisko Muškát, Trenčianske Jastrabie, rázcestie, Hattalova, Botanická, Jednota, Trnava,,AS, Velušovce, RD, Nána,,č.d.175, Solčianky, Jednota, autobusová zastávka, Bajč, hájovňa, Kostolný Sek, Kvetná č.16, Veľký Dvor, Nevidzany, RD, Veľké Držkovce,Horné Držk., Veľký Lapáš, Jednota, Maňa, Malá Maňa, žžel. zastávka, Vráble,Teleflex, 7, Veľký Cetín, rázcestie, autobusová zastávka, Dolné Lefantovce, č.d.209, Malá Hradná,nám., Bátovce, ZŠ, Budmerice, Potraviny, Malá Hradná, Modrany,,nám., autobusová zastávka, Žitná-Radiša,Žitná,rázc., Komjatice, žel. st., Veľké Ripňany, sklady, Kálnica, RD, Piešťany, AS, Lehota, pošta, Sudince, RD, Rastislavice, ihrisko, Veľké Hoste,cintorín, Ul.M.Benku, Dechtice, nám., Jasová,,TOS, Dechtice, rázc., Horná Kráľová, kostol, autobusová zastávka, Želiezovce,,Sadová ul.

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Hajná Nová Ves, č. d. 103, Bučany, Ilona ŠM, Rúbaň,,Čengel, Radava,,Jednota, Terasy I. - Teraszok I. lakótelep, Kúpeľný ostrov, Balnea Palace, autobusová zastávka, Malý Lapáš, Na Pažiti, Dolný Ohaj, Vrštek, Terany, Jednota, Hruboňovo,Suľany,pri kríži, Neverice, Jednota, autobusová zastávka, Alekšince, domovina, Sereď,poliklinika, Kukučínov, Malý Pesek, Jakuba Haška, autobusová zastávka, Kalná nad Hronom, ZŠ, Hansol, Želiezovce, Veľký Dvor, rázc., Dolná Krupá, Apimed, Branovo,,Jednota, Štefanovičová, u Dugu, autobusová zastávka, Zlatníky,Jednota, autobusová zastávka, Ludanice, Mýtna Nová Ves, Horné Chlebany, križ., Dvorníky, Posádka, Dolné Zelenice, obec, SLSP, Kuzmice, Cabaj-Čápor, Riegler osada, Žemberovce, osada, Bíňa,,Jednota, Tekovské Nemce, Viničná ul., Horné Otrokovce, čakáreň, Kovarce, domovina, Levice, CTZ, Močenok, hotel, Pukanec, Majere, Jednota, Beša, ÚNZ, J. Bottu, Ladzany, Jednota, Báb, Veľký Báb, OcÚ, Motešice,Horné Motešice,č.d.113, Krásna Ves,Lúky, Krušovce, č. d. 305, Skačany,nám., Ľubá,,cintorín, autobusová zastávka, Močenok, centrum, Rázcestie Kmeťova, Trakovice, rázc., Vráble,,OPS, Mikovíniho, Vráble, Matador, Potočná, Alekšince, Lahne II

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Bátovce, Jalakšová, Plynárenská, Nové Mesto nad Váhom, železničná stanica, Domaníky, železničná zastávka, Bajka, Slovosivo, Solčany, ZŠ, Horné Chlebany, križ., Sereď,nám., Hosťovce, rázc. I, Radošina, Bzince, Sereď,Cukrovarská ul., Šúrovce, kostol, Horná Kráľová, RD, Topoľčianky, Vinárske závody, Topoľčianky, centrum, Sereď,Čepeňská ul., Tajná, Šiarovce, Horné Chlebany, križ., Ostratice, Jednota, Koniarekova, ŽOS, Svinná,Galo, Svinná,motorest DELTA, Vráble, Hefra, Vlčkovce, cukrovar, autobusová zastávka, MEVAK, Biely Kostol, cintorín, Hurbanovo, pivovar, Branč, RD, TESCO, rázcestie, Vlčkovce, OcÚ, Chtelnica, nám., Viničné, Škola, Lúčnica nad Žitavou, Jednota, Závada, Branko, Bánovce n.Bebravou,rázc.Miezgovce, Malé Bedzany, rozvodňa, Horná Streda, hydrocentrála rázcestie, 8, Kostolná, Malý Kiar, horný koniec, Dopravná ul. I, Suchá n. Parnou, Kostol, Piešťany, Obvodný úrad, Dolné Orešany, Vinohrady, autobusová zastávka, Ul.Dopravná, Veľký Ďur, Rohožnica, Madunice, Kostoľanská ul., T. Vansovej, cintorín, 9, Zvolenská, Vráble,,ZŠ, autobusová zastávka, Podhorany, Mechenice, pri kríži, Ondrejovce, OcÚ, Štitáre, Šöpröš, MEVAK, Ostratice, Čaltice, Bátovce, Jalakšová

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

Svinná, žel. st., Zbehy, Oder dvor, Piešťany, Chirana k. p., Šurany, Kostolný Sek, kult.dom, AS-Žel. stanica, nást. 31, PD Dražovce, Bajč, Chrast, SM, Pukanec, Majere, pri kríži, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Horňany,osada, Hronský Beňadik, námestie, autobusová zastávka, Biskupice,rázc., Ruskovce, rázc., Kino, Sereď,Jednota, Golianova, Želiezovce,,žel.st., Hlohovec, Šulekovo, Šulekova ul., Alekšince, PD, Hronské Kosihy, námestie, Horné Obdokovce, domovina, Kotla,,stará dedina, Topoľčianky, zámok, Križovany n.Dudváhom,,ZŠ, Bernolákova ul. Autoškola, Nitra, obaľovačka, Veľké Hoste,Jednota, autobusová zastávka, Sudince, Jelšové, obec, Veľký Dvor, Nové Sady, Ceroviny, medze, Dolný Pial, ZŠ, Cabaj-Čápor, rázc., Jelšové, chata Mier, Malé Kosihy,,RD, Vinodol, Dolný Vinodol, dol. koniec, 8. mája, Červený Hrádok, RD, autobusová zastávka, Uhrovec,nám., Krásna Ves,OcÚ, Topoľčany, Hyza, Žemberovce, pošta, Choča, rázc., Športovcov,, HM Kaufland, Priemyselný park IV, Livinské Opatovce,konečná, Sľažany, ZŠ, Nitra, Malanta, ŠM, Cintorín Mlynárce, Doľany, Hrnčiarovce n.Parnou, Cíferská, 3, Veľké Držkovce,Horné Držk., Belá,,č.d.46, Veľké Ripňany, Behynce, mlyn, 7

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

9, autobusová zastávka, Mikovíniho, Nová, Pobedim, Slamkova, Kláštorská ul., Orviský kút, Hul, osada, Modra, Pod lipou, Vinodhrady tehelňa, Mankovce, most, Abrahám, kostol, Bardoňovo,,rázc., Chyzerovce, mlyn, Hruboňovo, lúky, Žitavce, Domovina, autobusová zastávka, Telince, Jednota, Lužianky, Rastislavova, Radošina, Bzince, Kaplna, Bytovky, Partizánske, Veľké Bielice, sklady, Dvory nad Žitavou,,dolný koniec, autobusová zastávka, Alekšince, Lahne, Kúpeľný ostrov, Balnea Splendit, autobusová zastávka, Rastislavice, Švajčiarňa, Stromová, Šenkvice, Žel. stanica, Veľký Kýr, č. d. 600, Hlohovec, Šulekovo, rázc., Partizánske,Nitrianska cesta, autobusová zastávka, Kuzmice, Izát, Nové Sady, ZŠ, Pod Párovcami, Bodona, Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Solčianky, Jednota, Marcelová,,rázc., Cabaj-Čápor, Nový Pereš, Vráble, Kíreš, Bojná, kaplnka, Štefana Moyzesa, Tibenský, Tovarníky, kult. dom, Radošovce, rázc. (1.0), Vrbové ev. a v. kostol, Modra, Dolná, Salka,,ZŠ, Podhorany, Sokolníky, rázcestie, Štefanová, Spoločenský dom, tehelňa závod II, Nová Ves n. Žitavou, Jednota, Jarok, vysielačka, Kuzmice, Izát, Krakovany, žel. zast., Čachtice, KJG, Veľké Zálužie, Psychiatrická nem., Nové Sady, Ceroviny, č..d. 263, Ivanka p. Nitre, Luk

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

Nové Sady, sídlisko, Kmeťova, Hlohovec, Šulekovo, ZŠ, Šenkvice, Chorvátska, Nový Tekov, OcÚ, Timoradza,Jednota, Ľutov,nám., Tekovské Lužnay, PNZZ, ZŠ Krškany, Kmeťovo, domovina, Červený Hrádok, ZŠ, Trnava,,AS, 10, Beladice, Malé Chrašťany, cintorín, autobusová zastávka, Vajanského, autobusová zastávka, Melek, rázcestie, Ďurková, Vieska nad Žitavou, most, Nové Mesto nad Váhom, Sídlisko SNP, Dlhá ulica, Tamaškovičova, Bojná, polesie, Lišov, RD, Močenok, Nitrianska ul., Linčianska I., Krušovce, č. d. 305, Ul.Nitrianska cintorín, Piešťany, AS, Hlohovec, AS, smer Bratislava, Bučany, Šúrovce, autobusová zastávka, Malé Chlievany,ŠM, Veľký Grob, Námestie, Timoradza,baňa, Nové Sady, Kotrbál, č. d.237, Bojničky, kostol, Ludanice, rázc. k žel. st., Jacovce, Záplotie, Vinosady, Pezinská, Štúrova, autobusová zastávka, N. Tesla sídl., rázc. pri kríži, Velčice, Jednota, Trnava,,AS, Trstín, Rosuchov, rázc., Velušovce, Belgická, Žilinská, Kalná nad Hronom, RD, Považany, Jednota, Lipovník, Jednota, Veľké Kostoľany, OcÚ, Zvončín,,OcÚ, Trnava, vodáreň, Pod Zoborom, Nitr. Hrnčiarovce, vinohrady, Prašice, RD, Párovská, Pohranice, Jednota

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

autobusová zastávka, Tesárske Mlyňany, most, autobusová zastávka, Tekovské Nemce, Dolná ul., Pukanec, námestie, autobusová zastávka, Beladice, potraviny, Malý Cetín, RD, Pečeňady, rázc., Úľany nad ŽŽitavou, č. d. 28, Závada, nám., Tovarníky,,Topos, Nitra, Malanta, vinice, autobusová zastávka, Nitrianska, Tajná, RD, Topoľčianky, Števula, Čajkovského, Žabokreky nad Nitrou, dolný koniec, Koniarovce, rázc. k žel. st., Mýtne Ludany, RD, Kláštorská ul., Orviský kút, Nevidzany, RD, Komenského ul., ZŠ, Podhájska,,rázc., Šurianky,,Jednota, Malý Kiar, obec, Drahovce, ZŠ, Kúpeľný ostrov, Balnea Grand, autobusová zastávka, Podlužany, PD, Nový Tekov, Marušová, vodáreň, Rastislavice, Hlavná, Janíkovce, Bešeňov,,kostol, Nové Mesto nad Váhom, ZŠ Športová, Hurbanovo, Nová Bohatá, 14, Želiezovce,,kaderníctvo, 5, Blesovce, autobusová zastávka, Poliklinika, Maňa, Stará hora, autobusová zastávka, Veľký Lapáš. RD, Sebechleby, ZŠ, Prílepy, č. 76, Martin nad Žitavou, rázc., Výstavisko, autobusová zastávka, Hosťová, Zavar,, Viktorínova ul., Tlmače, autobusová stanica SES, Linčianska I., Trakovice, Dudváh, autobusová zastávka, Martin nad Žitavou, RD, Nitrianska Streda, Ivanič, Trnava, Oravné

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

Ul.Čsl.armády, Modra, Národná, 5, Nemečanka, Ľubá,,OcÚ, Senec, Dolný majer, Leopoldov, Gojdičova ul. zdrav. str., autobusová zastávka, Malý Lapáš, Čerešňová, Slamkova, Prašice, Duchonka, chata Jazmín, Nedašovce,rázc., Cabaj-Čápor, Nový Cabaj, Martin nad Žitavou, most, Vinodhrady tehelňa, Sľažany, Dolné Sľažany, OcÚ, Rastislavice, ŠM, V. Clementisa, autobusová zastávka, Černík, ZŠ, Šrobárová,,hostinec, Lužianky, VÚŽV, Veľké Lovce,,RD, Kalná nad Hronom, Mochovce, EMO otoč., Sládkovičova ulica, Zimný štadión, Párovská, Dolná Krupá,,Rybníčky ŠM, N. Tesla sídl., Tesco, Hlohovec, Šulekovo, ihrisko, 10, Dolné Lefantovce, Zdrav. stredisko, Zvončín,,rázc.I, Horné Obdokovce, Dolina, Veľke Kostoľany, PD, Radošina, rázc., Levice, Levitex, Hontianske Nemce, Suchý Potok, Malé Chyndice, OcÚ, 1slovenská Nová Ves, hoštinec, Kolíňany, vápenka, Sereď,žel.st., autobusová zastávka, Drážovce, Blatište, Na Priehon, Chalupkova II., Sereď,nám., Solčany, Lišne, Pastuchov, rázc. I (4.0), Mestská hala, Považany, č. d. 32, Machulince, cintorín, Mojzesovo, kostol, autobusová zastávka, Úľany nad ŽŽitavou, ZŠ, Kľačany, ZŠ, Krušovská, ARTEP, PD Dražovce, Strekov, Studňa, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

Šintava, mlyn, Trenčianske Jastrabie, Patrovec, Priemyselná, Tesáre, domovina, Horné Semerovce, obec, Andreja Hlinku, Centro, Zbehy, Andač, OcÚ, Nemčice, RD, Hospodárska, Kalinčiakovo, Jednota, Vráble,,OPS, Jarok, ZŠ, autobusová zastávka, Pezinok, Amfiteáter, Ul.Vojenská MŠ, Jelšovce, závod, Partizánske,Veľké Bielice,most, Bojná, Višovec, Poliklinika, Gorkého, základná škola, 1, Komenského ul., ul.8.mája, Dubodiel, Jednota, Močenok, Gorazdov, Pod Zoborom, autobusová zastávka, Továrenská cesta - Gyártelepi út, Rajčany, Pukanec, Drahy, Alekšince, obchod, Strojárenská, SACHS, Vinohrady rázc., Ul.Vojenská MŠ, Kalinčiakovo, vápenka, Veľký Kýr, č. d. 600, Dolné Orešany, Kostol, Veterinárska, Svetojánska pustatina, Poľný Kesov, ZŠ, Jelšovce, pohostinstvo, Tlmače, Priemstav, Malženice, nám., Topoľčianky, závod, Hájske, Mladý Háj, rázcestie, autobusová zastávka, Lok, žel. st., Nové Mesto nad Váhom, autoservis, Hradište, rázc.-E572, Leopoldov, park, autobusová zastávka, Pohranice, záhrady, Dedinka,,pekáreň, Priemyselný park IV, Hronské Kľačany, železničná stanica, Urmince, Partizánske,Nitrianska cesta, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Malý Kiar, horný koniec

Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Rišňovce, železničná stanica, OD TESCO, Semerovo,,ZŠ, Šenkvice, Jánska, Dvorec,OcÚ, 2, Trenč.Mitice,Rožňové Mitice, Jesenského ulica - Jesenský utca, Kovarce, Jednota, Dvorec,nám., Dolná Sihoť Humanus, Nemčiňany, Telince, Jednota, Pusté Úľany, č. d. 90, Hanulova, Ludanice, ACHP, autobusová zastávka, Livina,Ďureje, Šurany, žel. st., Salka,,Jednota, Cífer, Žel. stanica, autobusová zastávka, Ivanka pri Nitre, Orolská, Súlovce, Prednádražie, G. Dusíka, Zbrojníky, bitúnok, Pastuchov, obchod, Ďurčanského, Sereď,č.d.1958, Levice, Čankov, Jednota, Adam Trajan, čerp.st., Nová, OC OBI, Neporadza,Rožňová Neporadza, Tekovské Nemce, park, Nové Mesto nad Váhom, Vzduchotechna, Hosťovce, OcÚ, A. Kmeťa, Horné Chlebany, križ., Obvodný úrad - Körzeti Hivatal, Bojná, Malé Dvorany

autobusová zastávka inde

Hronská pahorkatina (396x), Žitavská pahorkatina (311x)
autobusová zastávka v Hronská pahorkatina
autobusová zastávka v Žitavská pahorkatina

Podobné, Trnavská pahorkatina:

3560x autobusová zastávka, 140x železničná stanica, 70x predaj lístkov, 23x autobusová stanica, 22x taxi, 20x letisko, 7x heliport, 6x prístav, 2x automat na lístky
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, Trnavská pahorkatina
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku trnavska-pahorkatina.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.