Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Podunajská nížina » Trnavská pahorkatina » duchovno » kostol

Kostol, Trnavská pahorkatina

Kostol v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza 973 kusov kostol.

kostol inde

Hronská pahorkatina (145x), Žitavská pahorkatina (66x)

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

svätého Ladislava, Kaplnka sv. Ondreja, Kostol Najsvätejšej Trojice, Bazilika sv. Emeráma, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Kostol sv. Jakuba, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, Kostol Narodenia Panny Márie, Benediktínsky kláštor, Sv. Michala, Evanjelický kostol a. v., Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol svätej Anny, Evanjelický kostol, Bazilika sv. Mikuláša, Kostol sv. Martina, Sv. Karola Boromejského, Kostol sv. Heleny, Kostol sv. Ladislava, Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, svätého Michala Archanjela, svätého Štefana, Kostol sv. Petra a Pavla, Zborový dom Cirkvi Bratskej, Narodenia Panny Márie, svätého Martina, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Anny, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Vojtecha biskupa, Panny Márie Kráľovnej pokoja, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., svätého Martina z Tours, Kostol sv. Štefana kráľa, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Kostol sv. Michala archanjela, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, Židovská synagóga, Kalvínsky kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Najsvätejšej Trojice, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, svätého Martina, Kostol Ducha svätého, Kostol Narodenia Panny Márie, svätého Juraja, Evanjelický kostol, Kostol sv. Kataríny, svätého Martina, Kostol sv. Imricha

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Cholerová kaplnka, svätého archanjela Michala, Kostol sv. Imricha, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, Kostol sv. Imricha, Kaplnka sv. Bernadety, Cirkevný zbor Bratskej Jednoty Baptistov, Zoslania Ducha Svätého, Kostol svätého Ondreja, svätého Františka Xaverského, Kostol sv. Vojtecha, Kostol Mena Panny Márie, svätých Petra a Pavla, Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Sála kráľovstva, Kostol svätého Gorazda, Kostol Božieho milosrdenstva, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, svätého Štefana, Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Lukáša, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Kostol sv. Ladislava, Sv. Jozefa, Všetkých svätých, Synagóga, Evanjelický kostol a. v., kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, svätej Anny, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Sv. Jána Nepomuckého, Panna Mária Lurdská, Lurdská jaskyňa, Dom Srdca Ježišovho, Sv. Anny, Židovská synagóga, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Navšívenia Panny Márie, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Krista Kráľa, Kostol sv. Štefana, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Martina, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, Kostol svätého Urbana, Kostol Navštívenia Panny Márie, Synagóga náboženskej obce Status quo ante, Evanjelický kostol a. v., Kostol Reformovanej cirkvi, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Michala Archanjela, Kostol sv. Martina z Tours, Kaplnka Svätej rodiny, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Michala Archanjela, Kaplnka Lurdskej Panny Márie., jaskyňa, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Jána Nepomuckého, svätého Františka Saleského, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Ducha Svätého, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, Kostol sv. Juraja, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Klementa rímského, Sedembolestnej Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, Kostol Reformovanej cirkvi, Evanjelický A.V. kostol v Seredi, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Lurdská jaskyňa, Kostol Všetkých svätých, Evanjelický kostol a. v., Sála kráľovstva, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Kostol sv. Vavrinca, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol sv. Petra a Pavla, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Michala archanjela, kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, svätých Petra a Pavla, Kostol povýšenia Svätého kríža, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kostol sv. Mikuláša, biskupa, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol sv. Ondreja, Kostol sv. Jozefa, Kostol nanebovzatia Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, socha, Svätého Jakuba, Kaplnka sv. Márie Magdalény, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Chapel of Saint John of Nepomuk, Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, kostol, Szent Mihály templom, svätého Mikuláša, Kostol sv. Egídia, Kostol sv. Alžbety Uhorskej, kostol, Kostolík Magna Mater Hungarorum, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, Kostol Panny Márie

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

kostol sv. Michala Archanjela, Kostol sv. Imricha, Evanjelický kostol, sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Martina, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Michala, Povýšenia svätého Kríža, Panny Márie, Kostol sv. Gála, Kaplnka Emauzských učeníkov, Kostol Zvestovania Pána, Ortodoxná synagóga, Kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého, kostol, kostol, svätého Ducha, Kaplnka svätého Jána, Kostol Všetkých svätých, sv. Martina, Kaplnka Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Martina, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, Obrátenia svätého Pavla, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, kaplnka Sv. Urbana, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kaplnka Sv. Urbana, svätého Martina, kostol

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

kostol, Kostol sv. Anny, svätého Martina, narodenia Panny Márie, Kostol Všetkých svätých, svätých Cyrila a Metoda, Najsvätejšej Trojice, panny Márie Ružencovej, Rotunda sv. Kríža, Kostol Reformovanej cirkvi (Kalvínsky), kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol svätej Trojice, kostol, kostol, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Sv. Martina, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, svätého Ondreja, apoštola, kostol, Kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky, kostol, kostol, svätého Víta, Kaplnka Povýšenia Svätého kríža, Kaplnka Lurdskej Panny Márie, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., svätého Michala Archanjela, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Synagóga Status Quo ante, kostol, kostol, svätého Cyrila a Metoda, kostol, Kaplnka Ukrižovania, svätého Gorazda, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, kostol, kostol, Jaskynka Panny Márie, kostol, Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej, Kostol svätého Michala archanjela, svätého Martina, Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa, kostol

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Evanjelický kostol, Obetovania Panny Márie, Kostol Povýšenia Svätého Kríža, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Panny Márie, svätého Michala archanjela, kostol, Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kostol sv. Tomáša Becketa, Kostol Krista Kráľa, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Mikuláša, Božieho milosrdenstva, kostol, Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Juraja, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Jaskynka (Grota) Panny Márie Lurdskej, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, svätej Anny a Jakuba, Kaplnka Panny Márie Karmelskej, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Martina z Tours, kostol, Kostol Mena Panny Márie, Kostol návštevy Panny Márie, Kostol sv. Margity, kostol, kostol, Rotunda 12 apoštolov, kaplnka sv. Jána Nepomuckého, svätého Juraja, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Panny Márie ustavičnej pomoci, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Kostol sv. Martina, Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Kostol svätého Michala, Kaplnka Navštívenia Panny Márie, Červená kaplnka, svätého Martina, biskupa, kostol, kostol, Socha Panny Márie, kostol, kostol, Kostol svätého Tomáša, nanebovzatia Panny Márie, Socha sv. Cyrila a Metoda, Kostol sv. Urbana a Donáta

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

kostol, Kaplnka Panny Márie, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Sv. Imricha, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, Kaplnka sv. Jozefa, kostol, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, Kaplnka bl. Titusa Zemana, Kostol svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Ladislava, Kostol sv. Ladislava, kostol, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka svätého Urbana, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, svätého Juraja, Zjavenie, kostol

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Kostol Ružencovej Panny Márie, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Anny, kostol, Kostol sv. Štefana, kostol, svätého Jána evanjelistu, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, svätého Martina, kostol, Svätého Juraja, kostol, Všetkých svätých, Sv. Urbana, kostol, Kostol Krista Kráľa, kostol, Kaplnka Svätého kríža, Kostol sv. Imricha, Kostol sv. Alžbety, Kostol Svätej rodiny, kostol, Kaplnka sv. Urbana, kostol, kostol, Povýšenia Svätého Kríža, kostol, Evanjelický a. v. kostol, svätého Martina, kostol, Narodenia Panny Márie, sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Bystríka, svätého Martina, Starý kostol narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Farské pastoračné centrum Božieho milosrdenstva, kostol, panny Márie Lurdskej, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jakuba staršieho, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Lurdskej Panny Márie, kostol

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Koháryho kaplnka, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Všetkých svätých, svätého Imricha, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, svätého Jakuba, Kostol Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Preblahoslavenej Panny Márie, Zborový dom Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania., kostol, kostol, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, Kostol Všetkých svätých, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Margity Antiochijskej, kostol, svätého Štefana Kráľa, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Vendelína, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Urbana, Kostol sv. Maurícia

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

kostol, svätého Vavrinca, svätej Alžbety, kostol, Kostol Panny Márie Lurdskej, kostol, Kostol Povýšenia svätého Kríža, Kostol povýšenia Svätého kríža, kostol, I, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Božského Srdca Ježišovho, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, VI, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, II, III, Kostol Krista Kráľa, Kostol Narodenia Panny Márie, V, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Svätého Martina, Panny Márie Kráľovnej Anjelov, IV, kostol, kostol, Chrám sv. Imricha, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana Kráľa, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, Sv. Urban, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, sv. Alžbety Uhorskej, Kostol Všetkých svätých, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Heleny, kostol, kostol, Všetkých svätých, Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Najsvätejšej Trojice, kostol, Socha sv.Vendelína, Kostol Krista Kráľa, kostol, Socha sv. Trojice, Panny Márie, svätého Michala archanjela

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

svätého Martina, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol sv. Michala archanjela, svätého Michala, kostol, Kostol sv. Filipa a Jakuba, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Bartolomeja, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, svätého Antona, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Ondreja, kostol, svätej Anny, svätého Jána Krstiteľa, Kostol sv. Martina, Umučenia svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Všetkých svätých, svätého Egídia, Nepoškvrnenej Panny Márie, kostol, Povýšenia svätého Kríža, Zvonica, svätého Michala archanjela, Nanebovzatia Panny Márie, Povýšenia svätého Kríža, Kostol sv. Imricha, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, zoslania Ducha Svätého, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Kostol sv. Imricha, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Všetkých Svätých, kostol, Kostol sv. Ondreja, Kostol sv. Terézie Veľkej, Všetkých svätých, svätého Jána Nepomuckého, Márie Magdalény, Panny Márie, Kráľovnej, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Panny Márie Snežnej, Rotunda Všetkých svätých, Kostol Panny Márie Ružencovej

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jakuba Staršieho, svätých Cyrila a Metoda, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, sv. Kataríny Alexandrijskej, svätého Prokopa, svätého Vavrinca, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, svätého Martina, Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, kostol, povýšenia svätého Kríža, Kostol Ružencovej Panny Márie, sv. Ladislava, kostol, Kostol svätého Štefana kráľa Uhorska, kostol, Kostol Mena Panny Márie, kostol, Kostol obrátenia sv. Pavla, Nemecký evanjelický kostol, svätého Mikuláša, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Kostol svätého Pia X., kostol, Kostol sv. Štefana kráľa, svätého Kríža, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol Nanebovstúpenia Pána, Slovenský evanjelický kostol, Socha sv. Floriána, Kostol Božieho milosrdenstva, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, svätej Márie Magdalény, kostol, Kaplnka v DCM Archa, svätého Martina, kostol, svätej Alžbety, svätého Ducha

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

kostol, kostol, kostol, Mariánska kaplnka na Krížovom vrchu, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, Sedembolestnej Panny Márie, Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Petra a Pavla, Reformovaný kostol, Ružencovej Panny Márie, Kostol sv. Alžbety, Najsvätejšej Trojice, kostol, Ducha svätého, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Cyrila a Metoda, Kostol sv. Martina, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Kostol sv. Anny, kostol, Kaplnka sv. Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Anny, kostol, Kostol sv. Kataríny, svätého Martina, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Rímskokatolícky kostol, svätého Františka, svätého Kríža, kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Svätej Anny, Nepoškvrnenej Panny Márie, kostol, kostol, Povýšenia sv. kríža, Kaplonka Panny Márie, narodenia Panny Márie

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

svätých Cyrila a Metoda, Kostol Ružencovej Panny Márie, svätého Martina, Kapince, svätého Bartolomeja, svätého Gála, kostol, kostol, kostol, svätého Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Kostol mena Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Sťatia svätého Jána Krstiteľa, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Kostol Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, sv. Mikuláša biskupa, Kalvária, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kráľa, kostol, Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, povýšenia Svätého kríža, kostol, Kaplnka Panny Márie, Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Všetkých svätých, kostol, Sv. Michala Archanjela, Kostol sv. Barbory, Kostol svätého Štefana, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Kostol Povýšenia sv. Kríža, nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätej Kataríny, kostol, Kostol sv. pátra Pia, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, XIV, XIII, IX, VII, XI, VIII, X, Blahoslavená Panna Mária, kostol, Blahoslavenej P. Márie, svätého Michala Archanjela, Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, Pútnické miesto, kostol, kostol, Pomník, Narodenia Panny Márie, svätého Alojza, kostol, kostol, Pútnické miesto grófa Jánosa Esterházyho, kostol, Kaplnka sv. Anny, svätého Urbana, Kaplnka svätého Vendelína, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Rozálie, kostol, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, sv. Barnabáša, Kaplnka na Mikovskom, kaplnka sv. Vendelína, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie

Kostol, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Kaplnka svätej Anny, kostol, Kaplnka Matky Božej Bolestnej, kostol, Kaplnka sv. Urbana, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kap.sv.Urbana, Kaplnka sv. Urbana, Szűz Mária kegykápolna

kostol inde

Hronská pahorkatina (145x), Žitavská pahorkatina (66x)
kostol v Hronská pahorkatina
kostol v Žitavská pahorkatina

Podobné, Trnavská pahorkatina:

973x kostol, 827x cintorín, 497x kríž, 329x kaplnka, 4x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
Kostol, Trnavská pahorkatina

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku trnavska-pahorkatina.oma.sk duchovno kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.