Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Trnavská pahorkatina » turistika » miesto

Miesto, Trnavská pahorkatina

Miesto v Trnavská pahorkatina

V Trnavská pahorkatina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 1 z 17

Monarská alej, Klanečnica, Pasienok, Štvrte, Pod priečniky, Za hornými humnami, Na Sládkovskej, Hoferské, Kolónia, Malé Šenkvice, Mohar, Pažite, Želiarske, Lúky, Suché miesto, Zadné nádavky, Galat háj, Horné diely, Veľké Šenkvice, Pod Jahodníkom, Pri svätej studienke, Hoblíkove záhrady, Zadné červené, Gazare, Zvernica Sochoň, Krátka hora, Príka, Pod brehom, Kráľová, Lodenica, Seklina, Kopanice, Rakoľubské vľavo, Vršová a Včelín, Dolné záhumnie, Svätá chrasť, Dolné záhumenice, Vyše dediny, V kočovskej doline, Pivničná štvrť, Vodný amfiteáter, Kapustnica pri moste, Slaništa, Pod záhradami, Trnavské vrchy, Veľké trnie, Lúky, Dolné pole, Dolný mlyn, cintorín, Pod sadmi, Soplička, Hliníky, Pri mlyne, Malý Biel, Kopúnová kopanica, Záhumenice, Záhumenice, Kapustniská, Pod Šomoďou

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 2 z 17

Kapustniská, Gánok, Hrad Beckov, Varov Šúr, Tomašov vrch, Za kostolom, Roľa za majerom, Mlyn, Biháre, Pasienky, Nad kostolom, Vidnarky, Lúky za humnami, Za kaplnkou, Za osadou, Vŕšky, Za mlynom, Fugelka, Lazy, Rybník, Pri mlyne, Konopnice za mostom, Kaplnská, Dolná dolinka, Pod anglickou záhradou, Hliník, Pri majeri, Medzi hájmi, Pri šarfickom moste, Pri vinohradoch, Lúky nad dedinou, Za langošom, Od dolinky za štrekou, PRI LIPE, Konopnice, Tarnok, Dlhé vinohrady, Parlag, Rybník, Niže osady, Šomloš, Salašek, Kozie nohy, Dolné lúky, Kúpeľný ostrov, Mlynárska hora, Petrovska, Nivky, Záhumenice, Kňazova lúka, Hliníky, Palaj, Veľké Vápenice, Paseky, Záhrady, Komárno, Dudváh, Daran, Ohrádky, Na kúte

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 3 z 17

Záhradky, Cirkevná zem, Dolné záhrady, Briežky, Klče, Konopnice, Záplotie, Za kostolom, Na klíne, Pod jarky, Kapustnica, Cez chríb, Horné lúky, Lúky, Háje, Pod orieškom, Dolinky, Kapustnice, Bankovice, Konopniská, Za majerom, Dolný pasienok, Kapustnisko, Blavička, Hríb, Bobolka, Vrbové diely, Dudváh, Horné diely, Kapustnice, Zámostie, Za cintorínom, Močidielka, Prielohy, Pálenica, Kopané, Horné lúky, majer Prekážka, Doliny, Rybník, Pri kostole, Ducovské vrchy, Prosniská, sídlisko J. Dalloša, Pod mraznicami, Chatová osada, Horné grefty, Pri hámri, Za kostolom, Pod hájom, Pánska niva, Prúdy, Horná pažiť, Malé Orvište, Bicerovec, Volhovisko, Dlhé Diely, Hliník, Vŕšky, Nad Sokolovcami

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 4 z 17

Pri starej studni, Novosady, Lipiny, Sebraky, Dudvážska, Rádio vrch, Červená veža, Háj, Sĺňava, Modranská, Družby, Nad hradskou, Krupská, Horné fertále, Turecko, Bažantica, Prúdik, Panské za železnicou, Pri doline, Háj, Panské table, Zemianske, Panské, Pažiť, Kopanice, Panské pred železnicou, Dolné pole, Pri barine, Zábarinské, Staré podgerské, Zadné pole, Paladajské, Ostredok, Tálinek, Prídavky, Pri orieškovej ceste, Babí idol, Sarlota, Kút, Horné pole, Záblavské, Za Vinohradským, Želiarske, Úzke, Nové podgerské, Rovniny na Turecku, Flaky, Dolné podolky, Dubník, Pomorová hora, Obecné kúsky, Hlohovník, Horné pole, Myšia hora, Háje, Kamenica, Predná hora, Horné lúky, Zlatá hora, Zahájske

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 5 z 17

Pri Dolnom mlyne, Vinohrady a novosady, Šlompár, Nová hora, Hulácka hora, Vinohrady nad Váhom, Stará hora, Nádavky a Pod Skalkou, Dlžiny, Španie lúky, Vinohrady, Radovky, Rumné, Dolné Naklo, Pred uhliská, Hájna pažiť, Za kostolom - za dolinkou, Pri kopci, Bohunice, Noviny, Nad papiereň, Konča potočných, Krátke pole, Medzi sklady, Kútne, Hložník, Pod Rumné, Urbár od špačinského chotára, Novinky pri cintoríne, Cudzenice, Dolné pole, Pod oreším, Medzi Váhmi, Medzi cestami, Pod hradskou, U Kameňa, Ružová hora, Za kostolom, Kamenné vrchy, Bačiny, Dubovky, Pri Hôrke, Flaky, Za potočné, Krátke pasienky, Pod Hájom, Svinská dolina, Od kátlovského, Horné pole, Babušina kopanica, Senná lúka, Panské diely, Pri mlyne, Striebornice, Paradič, Jaslovce, Kopanice a Jakušovka, Príkra, Zadné pole, Podvorné

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 6 z 17

Parcely, Tobolka, Pod hôrkami, Dolné veveričie, Panský les, Za Vinohradmi, Grába, Linkové, Bažanov, Široké pasienky, Roviny, Hoferské, Urbár za Blavou, Krahulča, Horné Naklo, Obora, Nižná - Špačince, Kotlovina, Konča Žalia, Pri mačke, Za chrasťou, Za dolnými humnami, Za Skalkou, Dolinky, Sihoťský majer, Za humnami, Chríb - Osičie, Lúky, Druhé dolinky, Zámkovská, Za horným Váhom, Rechtorské, Lopata, Do prúdov, Medzi horami, Sihote, Kopanice, Pod sochoňom, Medzibrežie, Za záhradou, Chríby, Pri Sihoťskom majeri, Pažiť, Za potokom pri slivke, Dolné Čakonské, Malý a veľký Sochoň, Dombále, Ostredok, U Rusa, Za tôňou, Kopanice na bratislavskej strane, Za lieštičkou, Dlhé, Važiny, Za parkom, Na močiari, Baranec, Na Laze, Kopanice za Blavou, Trtavce

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 7 z 17

Za cintorínom, Podkovica, Ohrádky, Na širokom, Od špačinského chotára, Druhá Ostrovná, Benišové, Za humnami, Za Váhom, Važina, Dingačka a Nad obrou, Čakonské, Sedliská, Cigánske, Sádky, Dolné lúky, Babínec, Fodorová, Za humnami - za dolinkou, Nepelová, Dolné Čakonské, Na durdiačke, Za Zelenou vodou, Panský majetok, Za potokom, Na stánku, Nadbrežie, Sihoť, V hloži, Skalka, Za greftovou dolinou, Vrchná mladá hora, Nivky, Horné diely od očkovského, Zábranie pri Dudváhi, Diely, Búr, Štvrte od očkovského, Predhorie, Pri panskom, Starý háj, Nový háj, Pasienky, Vinohrady, Horné diely od panského, Horné Pole, Kukly, Pri veľkom topoli, Kapustničky, Stráne a pažite, Za závodím, Stráne od očovského, Nedelnište, Šalfinec, Matejkovec, Na dlhých, Hoštácke, Za múrom, Pod brehom, Srvátčina

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 8 z 17

Horné pole, Pri panskon, Pod panským, Pod Matejkovcom, Za Važinou, Prostredné špígle, Predná mladá hora, Jelšové, Dolné podolky, Vrchné špígle, Vítkov vŕšok, Vinohrady, Pri cintoríne, Pod cintorínom, Koruny, Šálová lúka, Hrkútová pod Sochoňom, Krížne, Pod hájom, Pri kšazovej lúke, Konča dolných humien, Od jarku, Grefty, Pod humnami, Ráta, Spodky, Prvá Ostrovná, Horné prostredné diely, Horné pole, Lúky, Vratičov, Kapustnice, Korčeková, Druhá Ostrovná, Sihotské, Horné diely, Rajda, Kopaniská, Grefty, Stráne od krakovianského, Stráne od očkovského, Stanovisko, Háj, Od chotára, Borová Hora, Kapustnice, Noviny, Za kostolom, Medzihorie, Martonovská, Za hájom, Od vištuckého, Lichvací pasienok, Stará hora, Od humen po Zvolen, Horné Podolky, Dechtariny, Od Krakovian, Háj, Dudváh

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 9 z 17

Ohrada, Chríby, Dolné lúky, Pri stoku, Pod hájom, Na zámlynčí, Veľký Kavaš, Bočina, Zvolen, Štvrte od očovského, Spodné špígle, Mološín, Za hoštákmi, Horné záhumnie, Od Zvolena po chot r, Sihotka a pilier, Hlboká dolina, Smolnačka, Vyše cesty, Veľký háj, Hôrčanská dolina, Za cestou, Od veselského, Panské, Pasienok, Záhrady, Horné háje, Kopanica pri Selci, Políčko, Nad močidlami, Pod Síroňom, Záhony, Konopnice, Konopniská, Za hájom, Za humnami, Rybník, Veľká Lúka, Nad Pustým, Pod Valom, Osmina, Nad záhradami, Sihoť, Pri močidlách, Gazdovský pasienok, Malkusova kopanica, Na hájoch, Zábranie pri obecnom, Dielčice, Záhlučky, Holý vrch, Vrchy, Kapusnice, Lúky vyše silnice, Rajčie hory, Jelšina, Pri hliníkoch, Zdola dráhy, Dúbravy, Priečne

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 10 z 17

Kamence, Borina, Vrbiny, Výsady, Pod prandle, Niže maloorvištskej cesty, Pri mlynoch, Ohlajty, Osičie a Nad Háčkami, Horné lúky, Od kočínského, Podlužie a Ohrada, Dolné lúky, Predné pole, Jarka, Habanské, Pri Bôriči, Kúty, Háj, Zadný háj, Za humnami, Kapustnice, Lúky vyše cesty, Podháje a húšte, Ponky, Orešanské, Plchovec, Malý rybníček a Vrásičie, Od nižnianského, Šajcle, Hranová, Výsady, Jaminy, Smutná a Dolné Šnajdáre, Roličky, Dielce, Horné Šnajdáre, Pracháreň, Pod Háčkami, Prostredné pole, Trázniky, Podháje, Kozy, Krátke, Holý vrch, Húšte, Pahorky, Orešiansky náhon, Od nižnianskeho, Záhumenice, Šajby, Niva háj, Blatiny, Dolina, Pri cintoríne, Dlhé, Pri mlyne, Maruša, Na bráne, Osičie nad háčkami

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 11 z 17

Važina, Za vŕškom, Plešivec, Dolné pole, Blažkovec, Kliny, Rybníky, Lúky niže silnice, Medzi potokmi, Sychravý, Trstina od dubovianského, Za výsadami, Šugová, Panské od šulekova, Role urbárske, Kopanice, Pod záhlučky, Grefty, Mladé hory, Trstina od dubovnianského, Topoľové, Lajtny, Dlhé stavanie, Za kostolom, Urbársky les, Dielce, Sedelec, Bereg, Pod barinou, Letovec, Keseg, Urbársky pasienok, Ščelin, Šibenice, Vinohrady, Predné cerence, Horné konce, Od dubovského, Lúčne zeme, Za zábavou, Flaky, Konopnice, Selnice, Šivavec, Purbeky, Škovrančia dolina, Predné čerence, Ramáre, Jalovčie, Horny luh, Kýžnare, Za humnami, Farské, Brezina, Za horným koncom, Pojty, Trstenisko, Žobrák, Dolné Zákľuky, Losiky

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 12 z 17

Vyše maloorvištskej cesty, Žomberk, Pod roľami, Nad vidnarky, Fisaky, Pri háji a Zadky, Sihoť, Krátke stavanie, Nemecký novodvorský hon, Ďatelinská, Dielce, Kopanice za vinohradmi, Hlávce, Parná, Konopnice, Lúky, Štábonty, Rúbanice, Zadné vinohrady, Nový hon, Pod hájom, Háčky, Špindrále, Za humnami, Od dubovského, Syslové, Lósiky, Za hájom, Potôčky, Horné pole od Naháča, Nový majer, Za humnami, Horné vinohrady, Sedelce, Záhumnie, Nový dvor, Kút, Mokráž, Čadíky, Za Potúčkom, Pri dolnom háji, Zadné cerence, Deviatky, Veľký polán, Vinohrady, Krátke lúky, Chríb, Panská záhrada, Staré záhrady, Pri Sládkovičove, Dlhé pole, Pantoš, Boričky, Pustáky, Repová lúka, Spoločný pasienok, Tabličky, Horné pole, Dolná dolina, Sasková dolina

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 13 z 17

Konopnisko, Poroské, Cvik, Pri lese, Za starou hájovňou, Od Bíňoviec, Dolné vinohrady, Predné pole, Kyškyn, Na lúkach a Podolky, Lúčne pri háji, Rašelinisko, Horné Kapustnice, Bučanka, Na doline, Páldanské, Štyridsiatka, Gátsky vŕšok, Homolka, Šachory, Pod hájom, Pri háji, Zemianske role, Medzi lúkami, Dunajské pole, Háj, Dolné pole, Horná dolina, Horný pasienok, Dolnolesný hon, Hornokamenný hon, Tretie diely, Prvé diely od čatajského, Dlhé, Horné lúky, Bažantnica, Diely pri kopci, Hlboké, Pasienok, Role za dolinou, Od Trstína, Rybníčky, Pri gróbskej hradskej, Zadné diely, Medzi cesty, Dolný starý háj, Padelky, Nádavky, Štvrté diely od domoviny, Dolné Grefty, Húščavina, Babí dol, Lipník, Staré vinohrady, Zmenené pole, Tretie diely od domoviny, Veľké Brestovany, Predné pole, Horné Greftenské, Nad Starým

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 14 z 17

Dlhé lúky, Druhé diely od čatajského, Trojrožka, Stredné pole, Egreš, Veľký hon, Siladické, Lúčky, Za páldanskou cestou, Meričné, Pri čerešienkovej ceste, Lieskové, Hoštacké, Lúky pod hájom, Horný háj, Prvé diely niže výhona, Stredné diely, Nad Greftami, Doliny, Horné lúky, Dlhé, Nemecký železničný hon, Horné Grefty, Hornomajerské, Delený pasienok, Pod Pavlovským, Druhé diely niže výhona, Dolné pole od Naháča, Druhé diely od domoviny, Sisek, Dolné lúky, Pri hradskej, Pri abrahámskom, Druhé diely, Pod hradskou, Konopniská, Čanadov, Domovina od voderad, Urbársky pasienok, Konopnice, Uhlište, Osminy, Rybníky, Za zichyho potokom, Abrahámska, Niže mosta, Dolné lúky, V dolinách, Ďatelinicko nad dedinou, Prostredné pole, Panské diely, Novosady, Bodoházske, Cejtach a Molpir, Štvrté diely, Spodný hon, Horné lúky, Pod Brnošinami, Podblavok, Horne zahumenice

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 15 z 17

Od strednianskeho, Mohyly, Hornolesný hon, Pri seneckom háji, Luciny, Dudváh, Kapustnice, Podháj, Vištucký potok, Horné Záhrady, Uzke, Holý vrch, Hlôžky, Za mostom, Vedľa kríža, Panské, Peňažité, Horné, Kopce, Lúky za dolným koncom, Pod hájikmi, Pažitie, Kočkovské, Pri Hruškovom, Horná stávka, Lipina, U jazera, Niva, Deviatky, Gidra, Medzi vodami, Lúky za Blavou, Nízke, Polodomnice, Nad Kosibom, Vlčovské, Tretia trieda, Tretí hon, Úvrať majer, Žaludné, Lúčne pole, Porichtárky, Dobiaška, Dolna vrbina, Háje, Medzi cestami, Vrchné pole, Siladské, Nad dlhým, Za plešivou, Grefty, Háje, Obecná lúka, Od trnavského, Krátke lúky, Horné záhrady, Spodný Dubník, Dolné lúky za rybníkom, Pasienky pod hájom, Čádik

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 16 z 17

Močidlany, Hradište, Pri kríži, Domovina od hája, Štátne lesy, Predné nádavky, Na hlinách, Dlhé lúky, Od kátlovského, Prvé pole, Mlynský jarok, Pasienky za humnami, Paradajs, Horný kišov, Nad kaplnkou, Trulasky, Kuzlovske vrchy, Pri hradskej, Niva, Očkajov vrch a malá Čížová, Prvý hon, Lesná hora, Podháj hoštácky, Úhory, Prvé diely, Horné lúky, Bukovina, Nad starym Vahom, Vlčie hory, Kosené lúky, Za prednou mlakou, Vinohrady, Fučíková, Masárske, Závrište, Za jarkom, Rúbanice, Zápotoky, Nad trakovickou cestou, Pod Parkom, Fančal, Tretie diely niže výhona, Lúky pri Bíňovciach, Hruščova, Očkajov vrch, Dolné lúky, Tône, Dlhé pole, Štvrté diely niže výhona, Šašrovalo, Kopec, Kľuče, Nad humnami, Za humnami, Kulhanovské, Druhá trieda, Farské a Pekovičová, Hlaviny, Babia hôrka, Lúky za Dudváhom

Miesto, Trnavská pahorkatina:, 17 z 17

Pri lošonskom chotári, Záhumienky, Maková, Šajtle, Obecn lúka, Prostredné pole, Obecn lúka, Kuzlovske kuty, Horná úvrať, Židunky, Kapustnice, Hruškové, Pod Bielou horou, Brnošiny, Hruškové, Kopanice, Za Rakytím, Uhliská, Hrabina, Medzi cestami, Záplotie, Dolné pogranie, Dolný háj, Niže cesty od trnavskej baby, Pri malom kopci, Dlhé Ruženné hory, Horné pole, Korytárovské, Mlynské, Široké, Nad kaplnkou, Konské, Pri mlyne, Pod studničnou horou, Struhy, Diely, Široké, Od novej lúky, Kopanica, Za hájom

Podobné, Trnavská pahorkatina:

4232x turistika, 2655x miesto, 901x strom, 190x orientačný bod, 148x poľovnícky posed, 118x turistické informácie, 39x prístrešok, altánok, 32x atrakcia, 31x vodárenská veža, 26x chranený strom, 26x studňa, 20x komín, 16x orientačná mapa, 12x ohnisko, 11x miesto na piknik, 2x ZOO, 2x štôlňa, 1x pamätník, bojisko, 1x horáreň, 1x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Trnavská pahorkatina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://trnavska-pahorkatina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.